Gezonde school

Een Gezonde School is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt. Gezonde leerlingen voelen zich beter, ontwikkelen een gezond leefstijl en hebben meer kans op goede schoolprestaties, nu én later. Als gezonde school dragen wij dus bij aan vitale leerlingen. Om die reden is eind 2013 de keuze gemaakt om Gezonde School te worden. Hiermee wordt gewerkt vanuit de ‘whole’ school approach waarin we in alle facetten uitstralen bezig te zijn met een gezondere school.

Elke drie jaar doet het GGD ‘de Jeugdmonitor’ (samenvatting is op te vragen bij de projectleider Gezonde School) en dat geeft een vrij compleet beeld van hoe het met leerlingen gaat. Waar liggen knelpunten en wat gaat er goed? Daarop passen wij onder andere ons beleid aan. Onder deze noemer staan binnen onze school de volgende  thema’s: