Examens

Alle kandidaten worden ook dit jaar geïnformeerd via mijneindexamen.nl. Deze website/app biedt informatie op maat aan over het Centraal Examen. Voorbeelden hiervan zijn het examenrooster (elke leerling kan er zijn eigen examenrooster vinden!), de bij de examens te gebruiken en toegestane hulpmiddelen, oefenexamens en correctiemodellen van de afgenomen examens. Ook algemene informatie, regels, tips en de slaag-zakregeling zijn in de app te vinden. Mijneindexamen.nl is optimaal geschikt voor de smartphone, maar ook te gebruiken via een laptop. Ook is er veel informatie/oefenmateriaal te vinden op de site: lerenvoorhetexamen.nl. Daar staat ook alle informatie handig op één plek.

De examenreglementen van schooljaar 2021-2022 vind je hier:

mavo
havo
vwo

Informatie examens

Informatie en deadlines SE en eindexamens leerlingen m4
Deadlines SE en slagingsnormering leerlingen h5
Deadlines SE en slagingsnormering leerlingen v6

Instructies Centraal eindexamen m4/h5/v6