Examens

Alle kandidaten worden ook dit jaar geïnformeerd via mijneindexamen.nl. Deze website/app biedt informatie op maat aan over het Centraal Examen. Voorbeelden hiervan zijn het examenrooster (elke leerling kan er zijn eigen examenrooster vinden!), de bij de examens te gebruiken en toegestane hulpmiddelen, oefenexamens en correctiemodellen van de afgenomen examens. Ook algemene informatie, regels, tips en de slaag-zakregeling zijn in de app te vinden. Mijneindexamen.nl is optimaal geschikt voor de smartphone, maar ook te gebruiken via een laptop. Ook is er veel informatie/oefenmateriaal te vinden op de site: lerenvoorhetexamen.nl.

Al onze examenkandidaten hebben begin van het jaar ook inloggegevens voor ontvangen voor de website: eindexamensite. Leerlingen kunnen via deze website inloggen door op INLOGGEN VIA SCHOOL (ENTREE) te klikken.

De examenreglementen van schooljaar 2022-2023 vind je hier:

mavo
havo
vwo

Informatie examens

Gang van zaken examen mavo 4
Gang van zaken havo 5 en vwo 6
Instructie voor leerlingen CSE