Diplômés DELF !

Chapeau voor Diederik, Martijn, Noortje, Amara, Marit, Joyce en Esma!


In juni hebben zij het DELF examen Franse taalvaardigheden gedaan. De week voor de herfstvakantie bracht post uit Parijs voor alle kandidaten de diploma’s met prachtige resultaten! Vorig schooljaar volgden zij het voorbereidingstraject op het CLV om dit internationaal erkende diploma te behalen. Félicitations!

Dit schooljaar zijn 9 leerlingen het voorbereidingstraject voor het DELFA2 examen begonnen en 17 leerlingen zijn gestart met het voorbereidingstraject voor het DELFB1 of DELFB2 examen. Een enthousiaste groep! Een enkeling blijft zelfs enkele tussenuren op school om mee te kunnen doen. Bon courage, bonne chance et avant tout beaucoup de plaisir!

Wil je meer weten over het DELFscolaire onderwijs op het CLV?

Kijk op de CLV-website of neem contact op met: