Samenwerkingsverband

Het Christelijk Lyceum Veenendaal valt samen met nog zeven besturen van scholen onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld – Veenendaal.

Het Samenwerkingsverband is samen met de scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elke leerling en hebben hier een zogenaamd Ondersteuningsplan voor opgesteld.

Ouders en medewerkers van de scholen binnen het samenwerkingsverband denken mee over het opstellen en uitvoeren van dit plan. Dit gebeurt in de Ondersteuningsplanraad (OPR), waarin er namens ieder schoolbestuur twee personen lid zijn, namelijk één namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen.

Namens het CLV hebben zitting in deze raad: Ilse Drost-Hogenkamp dyslexiecoach en docente biologie en Gerty Staring LOA (Leren Op Afstand) - coördinator en docente Frans. En namens de ouderraad van het CLV: Linda van Hoeflaken.

De OPR vergadert ongeveer vier keer op jaarbasis (’s avonds van 19:30 tot 21:30 uur). Iedere keer op een andere school in Barneveld of Veenendaal. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus voor een ieder toegankelijk.

30 nov is de vergadering op de Meerwaarde in Barneveld.