Kwaliteit en veiligheid

Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs van groot belang en werken er voortdurend aan. Dat doen we onder andere door regelmatig enquêtes onder ouders en leerlingen af te nemen.

Landelijk wordt de kwaliteit van het onderwijs in cijfers bijgehouden. Vergelijk in 'Scholen op de kaart’ onze onderwijsresultaten met die van andere scholen.

Veiligheid
Naast goede onderwijsresultaten willen we onze leerlingen ook veiligheid bieden. Op een drukbezochte school als het CLV spreekt het vanzelf dat er leefregels zijn.

Bezorg elkaar, de medewerkers van onze school en omwonenden geen overlast. Wees voorzichtig met het gebouw, de spullen die zich daarin bevinden en de omgeving.

Klachten
Als medewerkers van het CLV doen wij er alles aan om ons onderwijs en onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wij kunnen daar alleen iets aan doen als u ons vertelt waarover u ontevreden bent. Wij hebben het liefst dat u daarvoor eerst contact opneemt met de medewerker die hierbij betrokken is. Meestal kan uw vraag dan beantwoord worden of het probleem verholpen. Bent u daarna nog steeds ontevreden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. De directeur onderwijs van het CLV,  mevrouw Wouters, vormt het klachtensecretariaat van het CLV.

Raad van toezicht

RSIN nummer: 2973534