Afhandeling bij absenties zonder afmelding

Word je absent geregistreerd voor een les en hebben wij geen afmelding ontvangen, dan zoekt een medewerker van het Meldpunt je op school op.  Bij ongeoorloofd verzuim wordt er een nakomafspraak gemaakt om de gemiste uren dubbel in te halen. De mentor en de afdelingsleider worden hiervan op de hoogte gesteld.

Nakomen kan op maandag t/m vrijdag, maar pas vanaf het 8e lesuur om 14.15 uur. Leerlingen kunnen niet zelf meer kiezen wanneer zij nakomen. Er wordt een afspraak gemaakt voor dezelfde dag of de eerstvolgende schooldag

Wanneer een leerling niet komt opdagen, worden de nakomuren verdubbeld.

Een geldige reden kan alleen diezelfde dag tot 16.30 of de volgende schooldag tot 9.00 worden bevestigd door ouder/verzorger. Wanneer wij dan nog geen bevestiging hebben ontvangen beschouwt school het verzuim als ongeoorloofd. Dit kan worden gemeld bij Leerplicht.

Word je vlak voor een schoolvakantie absent geregistreerd en hebben wij geen afmelding ontvangen? Dan passen wij de registratie direct aan naar ongeoorloofd verzuim. Ouder/verzorger wordt hiervan, telefonisch of per e-mail, op de hoogte gesteld. Een geldige reden voor het verzuim kan, uiterlijk de eerstvolgende schooldag na de vakantie tot 16.30,  worden doorgegeven. In dit geval wordt de melding aangepast. Hebben wij geen melding meer ontvangen dan maken wij met de leerling een nakomafspraak en sturen wij een e-mail naar de afdelingsleider.

Ga terug