Leren op het CLV

Op het CLV werken wij met lesmethoden die passen bij het niveau van de leerlingen. Op allerlei manieren stimuleren wij hen om hun talenten te ontdekken en ermee aan de slag te gaan. Natuurlijk voor het diploma aan het einde van hun schoolperiode. Maar ook om vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij later in de maatschappij een eigen plek kunnen innemen.

 

 

 

Van mavo tot vwo

Leren op het CLV van mavo tot vwo

Leerlingen krijgen onderwijs op de manier die aansluit op hun manier van leren in brugklas, mavo, havo of vwo.

Meer over onderwijs

 

eXtra onderwijs

Leren bij Bètaplus en Binasprojecten van het CLV

Het onderwijs aan het CLV beperkt zich niet tot de reguliere vakken. We bieden extra onderwijsmogelijkheden met bijvoorbeeld de talentklassen voor sport en kunst & cultuur .

Meer over eXtra onderwijs op het CLV

 

Kwaliteit

Leren met kwaliteit op het CLV

De kwaliteit van ons onderwijs wordt jaarlijks bijgehouden. Vergelijk onze onderwijsresultaten met die van andere scholen.

Meer over de onderwijskwaliteit

 

CLV decaan voor mavo CLV decaan voor havo en vwoVoor informatie over sector-, profiel- en studiekeuze kun je terecht bij de decanen.

 

 

Naar de decanen

Begeleiding en ondersteuning op het CLVAls het een beetje tegenzit, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de vakleerkracht of mentor. Een oplossing is vaak dichterbij dan gedacht. Heeft de leerling alles geprobeerd en blijven de problemen bestaan, dan zijn de mogelijkheden op de CLV Wat als ... kaart misschien een oplossing.
 
Ondersteuning op het CLV

Cijfers en normen voor de overgang op het CLV In het cijfers- en normenboekje lees je alles over de bepaling van de eindcijfers per schooljaar en de normen die gelden bij de overgang.

Per leerjaar en schooltype zie je de normen met aanvullende opmerkingen. Het huidige reglement is bindend voor het cursusjaar.

 

Download het cijfers- en normenboekje

Jaaragenda met activiteiten op het CLV

Er gebeurt veel op het CLV. Blijf op de hoogte van de korte en de lange termijn.

 

Naar de jaaragenda

 

 

Uit de brugklas:

 

Je krijgt nieuwe vakken zoals: wiskunde, techniek, verzorging, muziek, Frans en godsdienst. Maar het is vooral heel erg leuk en gezellig.

Tess

 

 

Mediatheek

Leren in de mediatheek van het CLVDe mediatheek vind je in het Studiehuis.

 

Ga naar de mediatheek

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)