De ouderraad van het CLV

Ouderraad

Het CLV heeft een ouderraad. Met deze raad willen we de band met de ouders versterken. De ouderraad overlegt geregeld met vertegenwoordigers van de directie en belegt jaarlijks een ouderavond. De werkzaamheden van de ouderraad leveren een bijdrage aan het optimaal functioneren van de school.

Contact met de ouderraad via ouderraad@clv.nl

De ouderraad heeft samen met het CLV geprobeerd om de belangrijkste of meest voorkomende vragen en antwoorden op het gebied van digitaal onderwijs te bundelen.

FAQ Brugklas groep 1

FAQ Brugklas groep 2

FAQ onderbouw havo/vwo

FAQ mavo

FAQ bovenbouw

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)