Nieuws in de CLV Schoolbrief 2016-2017

11 - Zelfde mensen, zelfde methode, maar een nieuwe naam

1 januari 2017 fuseerden Studiecentrum ABC en Breinbrekers en heeft Studiecentrum ABC een nieuwe directie gekregen. Waarschijnlijk merkte uw zoon of dochter hier weinig van. Dit was ook de bedoeling. We werken nog steeds met dezelfde bevlogen mensen en passen dezelfde methodiek toe. Nu en in de toekomst. Tegelijk nemen we feedback serieus en blijven we ons continu verbeteren.

Maar wat verandert er wel? De naam Studiecentrum ABC verandert in Breinbrekers. Er komt een nieuwe huisstijl en naast de bestaande kanalen voor communicatie is het via de nieuwe website www.breinbrekers.nl (juli 2017 online) nog makkelijker om contact te leggen. Studiecentrum ABC blijft wel bestaan op onze externe locatie aan de Cuneraweg 404 (tegenover restaurant De 3 Zussen).

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Joyce Potters van Breinbrekers (0318-846 950 of info@breinbrekers.nl).

Het team van Breinbrekers

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)