Nieuws in de CLV Schoolbrief 2016-2017

02 - Schoonheid

Aanstaande vrijdag ondertekenen we de overeenkomst ‘Schoon belonen’ met gemeente Veenendaal en ACV-groep, in aanwezigheid van een groep leerlingen en mogelijk ook buurtbewoners. De ondertekenaars zijn: de (demissionaire) wethouder van onderwijs en duurzaamheid, Nermina Kundic, de directeur van ACV-groep, de heer Koenderman en rector-bestuurder Willem de Vos namens het CLV.


De gemeente Veenendaal heeft besloten mee te doen met de landelijke pilot 'Schoon belonen', tegen zwerfafval in de wijk. Sinds enkele jaren werken we op het CLV aan bewustwording van wat wij aan afval produceren. We realiseren ons dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor onze omgeving en onderstrepen dat graag met de ondertekening van de overeenkomst.

 

Wij beloven:

  • dat we ons inspannen om zwerfvuil uit de omgeving van de school te bannen en daar zichtbaar aandacht aan te besteden. We laten daarom regelmatig afval rond de school verzamelen en maken onze leerlingen bewust van de wenselijkheid van een schone omgeving;

  • dat we PMD- en restafval gescheiden inzamelen.

     

In ruil daarvoor ontvangen wij:

  • praktische hulpmiddelen, zoals hesjes en grijpers, voldoende afvalbakken rond de school;

  • toestemming om ons PMD-afval te beschouwen als huishoudelijk afval (ook al vormen we geen huishouden);

  • een gift vanuit de gemeente voor een door ons te kiezen goed doel.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)