Nieuws in de CLV Schoolbrief 2016-2017

01 - Voorwoord april 2017: 'Met de luiken open'
De eerste zondag na Pasen (23 april) noemen we 'beloken Pasen'. Pasen met de luiken dicht. Dat gaat terug naar het verhaal dat de leerlingen v...

Verder lezen

01 - Voorwoord december 2016: Stal en ster
Toch Hoe meesterlijk kan een dichter het geheim van het Kerstfeest verwoorden, zoals de dominee-dichter Jaap Zijlstra:   Vergeef mij dat...

Verder lezen

01 - Voorwoord februari 2017: Dat mag wel in de krant!
Wat we op school doen, mag gezien worden. Daarom nodigen we de pers regelmatig uit als er iets bijzonders te doen is, of te zien. En met kinderen en j...

Verder lezen

01 - Voorwoord januari 2017: Ik ben...
Ik ben Liefde, sprak God, en dat is waar het volgens mij om gaat. Onze school is de samenleving in het klein. Wij leren onze leerlingen respectvol met...

Verder lezen

01 - Voorwoord juni 2017: Het was me het jaartje wel!
Met deze zin kan ik ieder voorwoord van de laatste schoolbrief van een schooljaar beginnen. En het komende schooljaar wordt er ook zo een. Want met...

Verder lezen

01 - Voorwoord maart 2017: ‘Fouten maken’
Dat is het thema van onze dagopeningen deze week. Een zeer toepasselijk thema binnen een school aangezien fouten maken hoort bij het leerling zijn. In...

Verder lezen

01 - Voorwoord mei 2017: De laatste (spannende) loodjes
De laatste weken was er weer een grote verscheidenheid aan activiteiten op school, zoals excursies, projecten en natuurlijk de examens. Deze week zijn...

Verder lezen

01 - Voorwoord november 2016: Zaaien en oogsten
Een periode van zaaien en oogsten is het voor ons: met veel verschillende dingen bezig zijn, goed luisteren, kijken en praten met bekenden en onbekend...

Verder lezen

01 - Voorwoord oktober 2016
Soms is een plaatje genoeg. Zelfs als voorwoord. Dus u mag de rest overslaan   De school is een plek waar voortdurend gedeeld wordt. ...

Verder lezen

01 - Voorwoord september 2016
Na een mooie zomervakantie gaan de schooldeuren weer open en hoe fijn de vakantie ook is geweest, eigenlijk vinden we het ook weer goed om aan de slag...

Verder lezen

02 - CLV gebedsgroep
Het CLV heeft een gebedsgroep waar ouders en medewerkers aan kunnen deelnemen. In deze gebedsgroep bidden en danken we voor de school, de directie, de...

Verder lezen

02 - Dance4Uganda en Stick2Uganda actiedag
Stick2Uganda (S2U) CLV 2017 Twee actiedagen met drie grote evenementen. De nieuwe Stick2Uganda projectgroep met o.a. 24 ambassadeurs is de afgel...

Verder lezen

02 - Een diploma en een toekomst voor een meisje in Sri Lanka!
Examenleerlingen van het CLV en stichting www.iemandgeeftommij.nl (IGOM) hebben de handen in een geslagen. Tijdens het gala op het CLV, het feest in &...

Verder lezen

02 - Geslaagd!
Ook dit jaar mogen we weer een lange lijst met geslaagden bekend maken! Van harte gefeliciteerd! De leerlingen die in aanmerking kwamen voor e...

Verder lezen

02 - Open Huis 27 januari
Op vrijdag 27 januari 2017 houden wij opnieuw Open Huis voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool, en hun ouders/ verzorgers. Tussen 16.00...

Verder lezen

02 - Ouderavond Special: digitalisering (12 oktober)
Let op! Vanavond door de vele aanmeldingen niet in de Brugkuip, maar in de Grote Kuip in het hoofdgebouw (Theoriehuis). Veel ouders hebben vragen...

Verder lezen

02 - Overlijden Maksim Jeremic
Maandagochtend jongstleden werden we geconfronteerd met geruchten over het overlijden van een van onze leerlingen uit 5 HAVO. Na een korte zoektocht w...

Verder lezen

02 - Schoonheid
Aanstaande vrijdag ondertekenen we de overeenkomst ‘Schoon belonen’ met gemeente Veenendaal en ACV-groep, in aanwezigheid van een groep le...

Verder lezen

02 - Stick2Uganda actiedagen 20 en 21 april
Stichting Stick2Uganda  Stick2Uganda (S2U) ondersteunt projecten in Oeganda. S2U is dit jaar betrokken bij een irrigatieproject in Masaka, een p...

Verder lezen

03 - Benefiet Volleybaltoernooi
Beste ouders en andere volleybalvrienden, In samenwerking met Ditters makelaars als hoofdsponsor en het CLV wordt er op vrijdagavond  31 maar...

Verder lezen

03 - CLV Sportklas 1 gaat voor ‘Elfstedentocht!
Op maandag 19 december was het een drukte van belang op het schoolplein van het CLV.  Er stonden maar liefst vijf bussen klaar om de ruim 200 spo...

Verder lezen

03 - En zo is het gekomen
Zo'n 15 jaar geleden zocht ik mijn weg als trainer in de publieke sector. Ik liep mee met twee ervaren collega's die iedere training begonnen ...

Verder lezen

03 - Het project Stick2Uganda
Het vijf jarige project Stick2Uganda CLV is de derde fase ingegaan. Leerlingen konden zich tot half november aanmelden als ambassadeur van de Stichtin...

Verder lezen

03 - Rekentoets
Dit jaar zijn we op het CLV gestart met het verzorgen van verplichte klassikale rekenlessen in de pré-examenklassen. We hopen hiermee de rekenv...

Verder lezen

03 - Rekentoetsperiode 3 (29 mei – 9 juni 2017)
In januari is in de pre-examenklassen voor de eerste keer de rekentoets afgenomen. Een flink aantal examenleerlingen hebben dit moment ook benut om hu...

Verder lezen

03 - Tevredenheid leerlingen en ouders
Eind 2016 - begin 2017 hebben we een vragenlijst over tevredenheid voorgelegd aan leerlingen en ouders. Hieronder treft u een samenvatting aan van de ...

Verder lezen

03 - Uit de ouderraad
Over de ouderavond digitalisering en de taakverdeling binnen de ouderraad   Ouderavond Digitalisering Na de zomervakantie hoorde de Ou...

Verder lezen

03 - Werken met eigen laptops
De afgelopen weken zijn zo goed als alle leerlingen aan de slag gegaan met een eigen laptop. De eerste weken was nog niet al het lesmateriaal digitaal...

Verder lezen

03- Een vriend is iemand...
Op 16 mei ontvingen we zo'n 30 kritische vrienden van het CLV. Dat wil zeggen: vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen uit de omgeving di...

Verder lezen

04 - Bezoek aan Europees Parlement in Straatsburg
Leerlingen uit 6 vwo hebben op 15 februari het Europees Parlement in Straatsburg bezocht. Naast een rondleiding en een voorlichtingsbijeenkomst hebben...

Verder lezen

04 - Centrum voor Jeugd en Gezin: spreekuren op het CLV
Mijn naam is Henrieke Bel en ik ben werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Veenendaal. Namens het CJG ben ik bij het CLV contactpersoon...

Verder lezen

04 - Havo/atheneum 1 in de sfeer van de Gouden Eeuw!
Op maandagmorgen 8 mei startten alle HA1-klassen met het project over de Gouden Eeuw. Een tijd waarin het heel goed ging met Nederland. Het waren goud...

Verder lezen

04 - Nieuw gymnasium
De start van het nieuwe schooljaar wordt voor de brugklasleerlingen van het gymnasium even anders dan dat wij gewend zijn. Dit jaar hebben we 43 nieuw...

Verder lezen

04 - Nieuw:Talentklas Science
Blij en trots mogen we je laten weten dat het CLV met ingang van het volgend schooljaar de talentklas Science heeft. Naast de talentklassen voor Sp...

Verder lezen

04 - Oegandadag 2017
Aansluitend aan de actiedag wordt op het CLV door de Stichting ICU (http://www.icuganda.org) en de Stichting Stick2Uganda (www.stick2uganda.com) de Oe...

Verder lezen

04 - Roostervrij leren nu in alle afdelingen
Roostervrij leren vorige cursus gestart in H4 In het dagblad Trouw (14/05/2016) werd over roostervrij het onderstaande geschreven: “Dat de scho...

Verder lezen

04 - Tip! Bereikbaarheid digitaal materiaal leerlingen
Nog een tip! Voor het altijd bereikbaar zijn van digitaal materiaal is het handig om uw kind de inloggegevens voor Iddink mee te geven. Soms lukt h...

Verder lezen

04 - Verslag ouderavond over digitaal onderwijs
Onder grote belangstelling organiseerde de ouderraad op 12 oktober samen met het CLV een interactieve ouderavond over het digitale onderwijs. In de Gr...

Verder lezen

04 - Werving ambassadeurs Stick2Uganda CLV 2017
De werving van nieuwe ambassadeurs is gestart. Vanaf 2012 zet het CLV zich gedurende vijf jaar in om in de buurt van hoofdstad Kampala, nabij een b...

Verder lezen

05 - Beroepenmarkt voor bovenbouw h/v op 13 maart
Op maandag 13 maart 2017 organiseren we op het CLV een Beroepenmarkt. Het doel is de leerlingen van de klassen havo-3/4/5 en vwo-3/4/5/6 te laten kenn...

Verder lezen

05 - Beroepenmarkt was weer succesvol!
Maandag 13 maart j.l. vond de beroepenmarkt plaats voor de leerlingen van 3-5 havo en 3-6 vwo, georganiseerd  door het CLV en Rotary Club Veenend...

Verder lezen

05 - CLV Skikamp: inschrijving geopend
Het lijkt nog ver weg, zeker met deze zomerse temperaturen, maar de voorbereidingen voor het skikamp 2017 zijn inmiddels in volle gang! Deze editie zu...

Verder lezen

05 - Decemberconcerten 2016
Ze lijken misschien nog ver weg, de decemberconcerten 2016, maar onze leerlingen zijn al druk bezig met het instuderen van de Christmas carols en ande...

Verder lezen

05 - Exameninformatie rekentoets 10 – 20 januari 2017
Van 10 januari t/m 20 januari 2017 wordt de rekentoets op het CLV afgenomen. Voor iedereen uit de pré-examenklas of die zich opgegeven heeft, k...

Verder lezen

05 - Herinnering inschrijven rekentoetsperiode 3
Alle leerlingen uit de (pre-)examenklassen (dus ook die met een voldoende: 6 of hoger) kunnen tussen 29 mei en 9 juni de rekentoets opnieuw maken om h...

Verder lezen

05 - Kunst & Cultuur Showcase 2017!
Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor deze spetterende show. Dit jaar is er binnen de onderdelen drama, muziek en dans gewerkt om ...

Verder lezen

05 - mbo oriëntatie vmbo/mavo 3
Leerlingen (vmbo/mavo 3) kunnen zich vanaf half januari oriënteren op het aanbod aan mbo opleidingen in onze regio. Een goede oriëntatie is ...

Verder lezen

05 - Vervroegd examen voor 25 leerlingen
In het bijzonder feliciteren wij de 25 leerlingen die vervroegd examen hebben gedaan. Dit jaar hebben twaalf leerlingen uit 3 mavo, negen leerlingen u...

Verder lezen

05 - Wat als ...
Wij wijzen u graag op de 'Wat als'-kaart. Daarop staan de vormen van extra begeleiding en hulp die wij bieden. De kaart is aan de brugklassen ...

Verder lezen

06 - ‘Actief leren’ op het CLV
Zoals bekend zijn we vanuit het Projectteam Gezonde School bezit met het thema ‘minder zitten op school’. De studiedag in oktober was stap...

Verder lezen

06 - Cursus Be Bright
voor klas 1, 2 en 3 atheneum en gymnasium Soms ben je zo slim dat je nog nooit hebt geleerd hoe je moet leren. Leerstrategieën had je op d...

Verder lezen

06 - Excursiebeleid
Excursies zijn boeiend, leerzaam en gezellig, maar ze zijn niet zonder risico. Niemand moet eraan denken dat er tijdens een excursie iemand iets ...

Verder lezen

06 - Gevonden voorwerpen
Er zijn weer erg veel gevonden voorwerpen bijeen vergaard bij de receptie in het Theoriehuis. Veel (sport)kleding , etuis, boeken, schriften, lunchbox...

Verder lezen

06 - Invullen enquêtes sociale veiligheid op scholen
In augustus 2015 is de wet ‘Sociale veiligheid op scholen’ in werking getreden. Met deze wet zijn schoolbesturen verplicht om: socia...

Verder lezen

06 - Lente- en zomerschool
In de meivakantie organiseren we in samenwerking met Lyceo van 1 t/m 4 mei een lenteschool voor de onderbouwleerlingen en van 10 juli t/m 14 juli een ...

Verder lezen

06 - Nieuw in 5 vwo: BOP, BeroepenOriëntatie in de Praktijk
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goede begeleiding krijgen bij hun voorbereiding op de toekomst. Ook bij het kiezen van het profiel, sect...

Verder lezen

06 - Nieuws van de Ouderraad
Op 15 juni is de laatste vergadering van de Ouderraad van dit schooljaar. Heeft u thema’s of vragen die we daar kunnen bespreken? Stuur dan geru...

Verder lezen

06 - Proef Cultuur!
In het weekend van vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september 2016 vindt de opening van het nieuwe Culturele Seizoen plaats op het Stadsstran...

Verder lezen

06 - Uitdaging in bèta en techniek voor vwo’ers!
Zoek je meer uitdaging dan de bètavakken je op school te bieden hebben? Ben jij geïnteresseerd in klimaatverandering, en wil je weten hoe ...

Verder lezen

07 - Docentenspreekavonden jan / feb 2017
In januari zijn er weer docentenspreekavonden. U kunt daarvoor als ouder(s)/verzorger(s) via Magister aangeven met welke docent(en) u wilt spreken. ...

Verder lezen

07 - Eén stad, drie kunstklassen en vier musea!
Eén stad, drie kunstklassen en vier musea! Op vrijdag 3 februari zijn havo 5, vwo 5 en vwo 6 op excursie geweest naar Amsterdam. Leerlingen ...

Verder lezen

07 - Eerste en derde plaats tijdens de Olympic Moves!
Vrijdag 9 juni vond de finale van de Olympic Moves plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Fenna Achterberg, Rosella van Keulen, Amy van de Werk...

Verder lezen

07 - Excursie klassieke talen G2
Op maandag 27 maart zijn de leerlingen van G2B en de gymnasiasten uit G2A de gehele dag op excursie geweest naar Xanten, een stadje langs de Rijn met ...

Verder lezen

07 - Leerlingen in de prijzen bij Beeldend Veenendaal
Het CLV heeft weer een mooie bijdrage geleverd aan de expositie Beeldend Veenendaal. Op 8 april werden er prijzen uitgereikt namens de vakjury en het ...

Verder lezen

07 - Leerzame dag in Trier
Ondanks de stromende regen en de kou hebben we vrijdag 19 mei een hele gezellige en leerzame dag gehad in Trier met G3A. Op het gymnasium is er de lee...

Verder lezen

07 - Opbrengst kerstmarkt voor Serious Request
De eerste CLV kerstmarkt werd goed bezocht en heeft ervoor gezorgd dat er €330,- is opgehaald voor 3FM Serious Request 2016. De kerstmarkt wer...

Verder lezen

07 - Open Huis in januari
Op vrijdag 27 januari 2017 houden wij opnieuw Open Huis voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool, en hun ouders/ verzorgers.   Tu...

Verder lezen

07 - Social media rijbewijs
De eerste groep leerlingen uit de brugklas heeft het certificaat ‘Social Media Rijbewijs’ gehaald. Dit betekent dat deze leerlingen zich b...

Verder lezen

07 - Zonnige brugklasdag 2016
De brugklasdag 2016 zit er weer op, en wat was het stralend weer! Alle brugklassen hadden zich fraai uitgedost en zetten hun beste beentje voor om de ...

Verder lezen

08 - 3 juli laatste Gebedsavond van dit schooljaar
Maandag 3 juli vindt de laatste gebedsgroep van dit jaar plaatst. We komen om 19:15 uur bijeen in de bibliotheek van het Theoriehuis in het CLV. U ben...

Verder lezen

08 - Borg van de bibliotheek retour voor examenleerlingen
In het verleden hebben de leerlingen uit 4 mavo, 5 havo  en 6vwo € 5,- borg betaald voor het lenen van boeken en andere materialen uit ...

Verder lezen

08 - CLV archief per bakfiets naar gemeente
Geheel in stijl werd maandag 6 februari het CLV archief naar het gemeentearchief overgebracht. Vanaf onze school zijn de archiefdozen per bakfiets naa...

Verder lezen

08 - CLV-orkest: nieuwe leden gezocht!
Zoals u wellicht weet is het CLV ook een schoolorkest rijk. Dit orkest heeft dit jaar 2 projecten. Op 15 en 16 december 2016 geven we een concert in d...

Verder lezen

08 - Herinnering schoolkosten
Het schooljaar 2016 – 2017 loopt al weer bijna ten einde. Voor sommige activiteiten vraagt het CLV een verplichte bijdrage. Hiervoor hebben de b...

Verder lezen

08 - Info Support Game Battle
Dé Game Battle van 2017 in Veenendaal tussen het CLV, CSV, Ichthus College en Rembrandt College komt eraan! Waar? Theater- en evenementenloc...

Verder lezen

08 - Kunst & Cultuur blogt
CLV Kunst heeft al enige tijd een instagramaccount en klas 1 van de kunst & cultuurklassen gaat sinds kort ook aan het bloggen in Wordpress. Zit u...

Verder lezen

08 - Leerlingen naar theatervoorstelling ‘Elektra Unplugged’
Op donderdag 16 maart hebben de gymnasiasten uit V5 en V6 met Grieks in hun pakket de voorstelling ‘Elektra Unplugged’ bijgewoond. De teks...

Verder lezen

08 - Update projectteam Gezonde School
Sportveldje In de zomervakantie werd de laatste hand aan het gloednieuwe sportveldje gelegd. Aan het begin van het nieuwe cursusjaar kon het dan eind...

Verder lezen

08 - Voor ouders van leerlingen met dyslexie
Twee van onze leerlingen uit 5 havo werken aan hun P(rofiel)W(erk)S(tuk) over dyslexie. Een van hen ondervindt zelf hoe lastig het voortgezet onderwij...

Verder lezen

09 - Achtergebleven kleding
Bij de ingang van onze school staat weer de kledingtafel opgesteld. Hierop ligt de achtergebleven kleding vanaf de grote vakantie tot heden. Voor iede...

Verder lezen

09 - Beroepen Oriëntatie in de Praktijk
Op 3, 4 en 5 april zijn de leerlingen van klas 5 vwo bij een bedrijf of instelling op bezoek of aan het werk geweest. Uit de ingeleverde evaluatieform...

Verder lezen

09 - Beroepen Oriëntatie in de Praktijk (BOP)
Nieuw op het CLV: de BOP, de Beroepsoriëntatie in Praktijk. Het CLV wil elke vwo 5 leerling laten ruiken aan de praktijk. De BOP is een mooie kan...

Verder lezen

09 - CLV op social media
Wist u al dat onze school present is op verschillende social media? We noemen er een paar. Korte berichtjes, vers uit de actualiteit, plaatsen we op F...

Verder lezen

09 - Collectie voor een meisjeshuis in Sri Lanka
Examenleerlingen van het CLV en stichting www.iemandgeeftommij.nl (IGOM) hebben de handen in een geslagen. Met elkaar zetten we ons in om zoveel mogel...

Verder lezen

09 - En zo is het gekomen
Op de actiedag Stick2Uganda heeft u ze misschien al zien liggen: de verhalenbundels En zo is het gekomen, zo'n 50 verhalen uit Afrika. Sti...

Verder lezen

09 - Minder zitten op school
Inmiddels is bekend dat langdurig achter elkaar zitten niet goed is. Om te ontdekken of we voor het nieuwe schoolgebouw iets kunnen variëren in m...

Verder lezen

09 - Pilot Sprint Plus brugklas
Op 9 januari 2017 is de pilot dyslectische leerlingen brugklas en Sprint Plus gestart. Sprint Plus is een aanvullende software voor dyslectische leer...

Verder lezen

09 - PR-fotograaf op school
Binnenkort verwelkomen we onze PR-fotograaf, die het leven in en om school in beelden vastlegt. Mocht uw kind gefotografeerd worden en er bezwaar tege...

Verder lezen

09 - Uitnodiging informatieavond jongeren en alcohol
Wij nodigen we u van harte uit op maandag 28 november om 20.00 uur in De Heeren van Ruysdael, Markt 5, Veenendaal. Zoals u in de media kunt lezen...

Verder lezen

10 - Aspirant politici
De klassen H4e en H4g gaven op 27 september de aftrap voor een reeks bezoeken van alle 4-havoklassen aan het gemeentehuis van Veenendaal. Als pol...

Verder lezen

10 - Een Oase van verhalen
Leraren hebben een bijzonder vak. Leraren op een christelijke school hebben een nog meer bijzonder vak. Er zijn niet zoveel beroepen waarin je 's ...

Verder lezen

10 - Excursie Lille
Op vrijdag 18 november vertrokken alle examen kandidaten met Frans in hun pakket met de bus richting Lille. De excursie is een voorbereiding voor hun ...

Verder lezen

10 - Inleveren kluissleutels!
Leerlingen uit de brugklassen en uit de examenklassen verzoeken wij hun kluissleutels in te komen leveren bij conciërge. Heb je twee origine...

Verder lezen

10 - K&C klas 3 naar kunstacademie Tilburg
Wat ga ik later doen met mijn creatieve talent? Bijvoorbeeld naar Fontys Hogeschool voor de kunsten! Om dat eens van dichtbij te bekijken ging kunst e...

Verder lezen

10 - Lipdub vwo 5
Donderdag 6 april vond de ultieme samenwerking plaats van vwo 5. In één dag werd een hele gave lipdub gecreëerd. Voor deze lipdub h...

Verder lezen

10 - Ondersteuningsplanraad (OPR)
We zijn voor onze school op zoek naar een ouder die wil deelnemen in de Ondersteuningsplanraad. We denken speciaal aan ouders die zich betrokken voele...

Verder lezen

10 - Planning examenfotograaf gewijzigd!
De examenfotograaf is verplaatst naar 7 maart. In de jaarplanner staat dat de examenfotograaf op 14 februari zou komen, maar dat geeft een conflict me...

Verder lezen

10 - Verzameling boekenweekgeschenken van Willem de Vos
Deze week vieren we weer boekenweek en het boekenweekgeschenk 2017 is van de hand van Herman Koch. In de vitrine op de gang naar de grote Kuip vind je...

Verder lezen

10 - Winterdag Sportklas 2
Sportklas 2 heeft woensdag 11 januari een unieke dag gehad! Voor het eerst in de sportklasgeschiedenis is er een ‘winterdag’ georganiseerd...

Verder lezen

11 - (Beach)volleybaltopper Reinder Nummerdor naar Veenendaal!
Op donderdag 6 april komt (Beach)volleybaltopper Reinder Nummerdor naar Veenendaal! Deze vijfvoudig deelnemer aan de Olympische Spelen zal op de Beach...

Verder lezen

11 - Benefiet volleybaltoernooi voor herhaling vatbaar!
Vrijdag 31 maart was het zover: in samenwerking met Ditters makelaars als hoofdsponsor en het CLV werd op het CLV een benefiet volleybaltoernooi ...

Verder lezen

11 - Fietsparkeren
Het is mooi dat heel veel leerlingen met de fiets op school komen. Het was even zoeken om voor de iedereen een parkeerplekje te vinden, maar daar zijn...

Verder lezen

11 - Klas A3d print 3D
‘Ze waren briljant!’ Dat was de opmerking van Dhr. Douwes van het Frysklab. Maar wie waren er dan zo briljant? En wat hebben ze gedaan? He...

Verder lezen

11 - Laatste plaatsen zeilkamp 2017!
Heb je zin om samen met klasgenoten of andere leerlingen een weeklang te zeilen op de Friese meren? Schrijf je dan nu in voor zeilkamp 2017! Het belov...

Verder lezen

11 - Romereis 5 vwo
Op 6 maart vertrekken de leerlingen van V5 voor een week naar Rome. De leerlingen hebben zich vanaf september al verdiept in hun onderwerp en zullen i...

Verder lezen

11 - Sportveldje op ons schoolplein
Superleuk, we hebben een sportveldje op ons plein, door onze leerlingen al met enthousiasme in gebruik hebben genomen. We hebben zo weinig mogelijk re...

Verder lezen

11 - Uitnodiging existentieel evenement do. 17 november
Wij, 6 vwo’ers, kregen bij het vak GLF de opdracht om een existentieel evenement te organiseren. We mochten zelf bepalen waarover een forum...

Verder lezen

11 - Zelfde mensen, zelfde methode, maar een nieuwe naam
1 januari 2017 fuseerden Studiecentrum ABC en Breinbrekers en heeft Studiecentrum ABC een nieuwe directie gekregen. Waarschijnlijk merkte uw zoon of d...

Verder lezen

11- Tweede prijs bouwbazen!
Tijdens de lessen handvaardigheid hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het project Bouwbazen. Dit project daagt scholen uit om een duurzaam bouwob...

Verder lezen

12 - Brugklassen op excursie
In de week van 3 april zijn alle brugklassen op excursie geweest! Ze onderzochten de verre geschiedenis van het Muiderslot en betraden ...

Verder lezen

12 - Decemberconcert
We nodigen u van harte uit voor de decemberconcerten op donderdag 15 en vrijdag 16 december om 20.00 uur in de Petrakerk naast het CLV.   H...

Verder lezen

12 - Dyslexie
De ouders van de brugklassers hebben wellicht gehoord over een screening op dyslexie, van zoon of dochter. Dit is een jaarlijks onderdeel in klas 1...

Verder lezen

12 - Jubileum skikamp CLV
Op donderdagavond 23 februari om 22.00 uur vertrok een groep van 55 personen, 46 leerlingen en 9 volwassenen, voor een skivakantie naar Neukirchen in ...

Verder lezen

12 - Maren en Ravi’s ‘Race’
‘Ik was negentien en dacht, er zijn twee manieren om het aan mijn ouders te vertellen. Of nee misschien wel drie... Ik weet het vrijwel zeker of...

Verder lezen

12 - Notulen Ouderraad
De notulen van de Ouderraad van donderdag 1 september 2015 leest u HIER.  De Ouderraad staat uiteraard open voor vragen, thema’s en id...

Verder lezen

12 - Piepen en kraken bij Tinguely
Piepend en krakend draaien de nutteloze machines van Jean Tinguely rond in het Stedelijk Museum. Afgelopen woensdag 9 november gingen we op excur...

Verder lezen

12 - Verhalen oorlogsgetuigen maken grote indruk
Twaalf oorlogsgetuigen, voornamelijk Joodse onderduikers en kampoverlevenden, hebben met hun verhalen derde klas leerlingen weten te boeien en te...

Verder lezen

13 - Afvalscheiden
Vanaf de start van het schooljaar werken we met z’n allen aan het scheiden van afval. Dat gaat al heel goed. Een enkele leerling vergeet nog wel...

Verder lezen

13 - Herinnering tevredenheidsonderzoeken
Nog een laatste keer willen we u/jullie herinneren aan de oudertevredenheids- en leerlingtevredenheidsonderzoeken. Twee weken geleden hebben wij ee...

Verder lezen

13 - Kunst & Cultuurklas 2 bij Proef Cultuur
Het culturele seizoen in Veenendaal werd half september officieel ingeluid met 'Proef Cultuur'. Op zaterdag 17 september gaf Kunst en Cultuurk...

Verder lezen

13 - Nieuws van de ouderraad
Ook voor de Ouderraad zit het schooljaar er bijna op. We kijken tevreden terug op een jaar waarin we goed hebben samengewerkt met de school, met name ...

Verder lezen

13 - Proef 'roostervrij leren' uitgebreid
De proef van afgelopen schooljaar in 4 havo is ons goed bevallen. Daarom bieden we dit jaar de mogelijkheid van 'roostervrij leren' aan leerli...

Verder lezen

13 - Seven Days
Van maandag 14 t/m zondag 20 november gaan wij de strijd aan met bijna 100 andere scholen tijdens de Seven Days 2016, de grootste health challenge voo...

Verder lezen

13 - Watersportuitweek Devon
Met 39 leerlingen uit havo 4 hebben genoten van een prachtige BSM uitweek in Devon. Zij vulden hun dagen met surfen in de oceaan. Iedereen heeft de ka...

Verder lezen

13 - Welkom-tas voor nieuwe Veenendalers
Op 5 februari was het dan eindelijk zo ver: leerlingen van de tweede klas konden de ‘Welkom-tas’ uitreiken aan de nieuwe Veenendalers tijd...

Verder lezen

14 - Dag van de Franse taal
Op donderdag 10 november vierden we de Dag van de Franse taal. De lokalen van Frans waren feestelijk versierd, de docenten hadden zich uitgedost ...

Verder lezen

14 - Loop mee met (S)Coolrunning 2016
ook voor ouders ...!   Net als vorige cursusjaren doet het CLV ook dit schooljaar weer mee aan (s)Coolrunning. Vorige jaren hebben we met al...

Verder lezen

14 - Met GLF naar Zilverdael
Op vrijdag 16 september zijn wij, de leerlingen van 5 vwo Geloof, Leven en Filosofie (GLF), naar spiritueel Centrum Zilverdael in Wageningen geweest. ...

Verder lezen

14 - Mobieltjes acties stichting de Opkikker
Net als andere jaren doet het CLV mee met de mobieltjes inzamelactie voor stichting Opkikker. Zie ook de algemene informatie op www.mobieltjesactie.nl...

Verder lezen

14 - Publicatie pakketkeuzes
Aan de ouders en leerlingen van 2 mavo, 3 mavo, 3 havo, 3 atheneum en 3 gymnasium. Uw zoon of dochter heeft voor de overgang naar de bovenbouw een ...

Verder lezen

14 - Start van een rouwgroep op het CLV
De laatste jaren worden docenten en mentoren vaak geconfronteerd met jongeren die een nabij familielid hebben verloren. Niet alle jongeren hebben hulp...

Verder lezen

14 - Werkweek 3 mavo: London en Berlijn
Werkweek London Op maandagmorgen 3 april, vroeg in de morgen, vertrokken de m3 leerlingen naar Londen. De reis naar Londen was een groot feest. ...

Verder lezen

14 - Zilveren Schoolkantine Schaal 2017 toegekend!
Het Voedingscentrum heeft het CLV de zilveren Schoolkantine Schaal 2017 toegekend. Met de Schaal laten we zien dat de schoolkantine gezond is ingerich...

Verder lezen

15 - Bestellen rekenmachines voor wiskunde
De nieuwe brugklasleerlingen en de huidige klas 3 havo/atheneum/gymnasium leerlingen hebben een brief (of via de afdelingsleider een e-mail) ontvangen...

Verder lezen

15 - CLV kerstgala 2016
Op vrijdag 23 december (van 20.00 uur tot 23.30 uur) wordt het 2e CLV kerstgala gehouden. Het belooft net als vorig jaar een top avond te worden! Met...

Verder lezen

15 - Internationaliseringsweek Parijs V4
Een goede voorbereiding van de leerlingen op de schitterende stad Parijs heeft positief uitgepakt! Groepjes van drie of`vier leerlingen had...

Verder lezen

15 - Met 4 mavo naar de Tweede Kamer
Nog meer lessen in politiek. Op woensdag 7 september maakte 4 mavo kennis met politiek Den Haag. Deze excursie was in het kader van het vak maatschapp...

Verder lezen

15 - Mymovez
Vorig jaar hebben zo’n 50 brugklassers meegedaan aan de eerste ronde van het onderzoek MyMovez van de Radboud Universiteit. Het onderzoek richt ...

Verder lezen

15 - Oegandadag 2017
De Oegandadag 2017 (www.oegandadag.nl), is een netwerkdag waarbij organisaties en stichtingen betrokken bij projecten in Oeganda een kennisbrug prober...

Verder lezen

15 - Ouderraad is weer compleet
De samenstelling is dit schooljaar als volgt. Fred de Jong (voorzitter) uit Rhenen, vader van Mart (A2B) en Timo (MH1B) Viola van Weelden ui...

Verder lezen

15 - Paarse vrijdag
Net als vorig jaar vieren we Paarse Vrijdag op school. Dat is dit jaar op vrijdag 9 december.   Het is de dag waarop we laten zien dat we i...

Verder lezen

16 - Borg van de bibliotheek retour voor examenleerlingen
In het verleden hebben de leerlingen uit 4 mavo, 5 havo  en 6vwo € 5,- borg betaald voor het lenen van boeken en andere materialen uit ...

Verder lezen

16 - Glucosemeter gevonden!
Er is een contour next usb glucosemeter in draagetui met teststrips gevonden. Deze kan worden opgehaald bij de hoofdconciërge, dhr. E. van Soling...

Verder lezen

16 - K&C klas 1 knalt het jaar in!
De leerlingen van kunst-  en cultuurklas 1 hadden vorige week een superleuke start. Onder leiding van André Merlijn maakten zij als echte ...

Verder lezen

16 - Nieuwe laptop nodig?
Op het CLV werken alle leerlingen met een notebook. Daarmee kan overal op school gewerkt worden via een draadloos netwerk. Als uw zoon/dochter toe is ...

Verder lezen

16 - Ondersteuningsplanraad
We zijn blij om te melden dat na onze oproep in de vorige nieuwsbrief Willeke Druert als lid is toegetreden tot de Ondersteuningsplanraad.
16 - Sportleiding
Deze bovenbouwleerlingen hebben de taak op zich genomen om in de pauzes op het sportveldje te zijn. Geen gemakkelijke opgave, want er staat elke pauze...

Verder lezen

16 - Valentijn 2017
14 februari 2017, de ambassadeurs van Stick2Uganda 2016 waren druk in de weer met het rondbrengen van alle chocolade en suiker lolly’s in de ver...

Verder lezen

16 - Voorlichtingsavonden voortgezet onderwijs
In november organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in Veenendaal gezamenlijke voorlichtingsavonden. Woensdag 16 november (vanavond) is de ee...

Verder lezen

16 - Who is afraid of blue?
Wie is er bang voor moderne kunst? Vrijdag 9 dec waren de H4 en V4 leerlingen die kunst hebben gekozen op excursie naar het Rijks en Stedelijk Museum ...

Verder lezen

17 - Dag van de BHV
Op 7 november was het 'De dag van de BHV'. Het BHV-team van het CLV had een toepasselijke traktatie: vlammetjes!   Waarom 'De d...

Verder lezen

17 - Inleveren kluissleutel
Brugklasleerlingen Leerlingen uit de Brugklas kunnen tot en met vrijdag 7 juli hun kluissleutels (2 originele sleutels) komen inleveren bij de c...

Verder lezen

17 - Kerstvakantie
Wij wensen u lichte kerstdagen en een veilig nieuwjaar! ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want vandaag is in de st...

Verder lezen

17 - Mobieltjes actie stichting Opkikker
We zamelen nog steeds mobieltjes in voor stichting Opkikker. Voor meer informatie over deze actie kunt u ook een kijkje nemen op www.mobielt...

Verder lezen

17 - Sporten op kunstgras
Sporten op kunstgrasvelden met daarin rubbergranulaat is mogelijk gevaarlijk voor de gezondheid. Dit is afgelopen week uitgebreid in het nieuws gewees...

Verder lezen

17 - Startdag 2 mavo
De leerlingen uit 2 mavo hadden hun startdag op donderdag 1 september. In vier rondes maakten de leerlingen en mentoren kennis met elkaar en een aanta...

Verder lezen

17 - Taaldorp 2017
Van dinsdag 21 maart t/m vrijdag 24 maart werd op het CLV voor de dertiende keer Taaldorp georganiseerd. In verschillende ‘settings’ oefen...

Verder lezen

18 - De volgende CLV Schoolbrief
De editie van november verschijnt op woensdag 16 november.
18 - Extra examenbegeleiding
De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten?  Het is een spannend jaar met als absoluut hoogtepunt de eindexamens. Jaarlijks vragen veel leerli...

Verder lezen

18 - Gevonden voorwerpen
Er zijn weer erg veel gevonden voorwerpen bijeen vergaard bij de receptie in het Theoriehuis. Veel (sport)kleding, etuis, rekenmachines, boeken, schri...

Verder lezen

18 - Klas 3 K&C naar Biënnale Gelderland
Naar het Paleis van Justitie gaan om een kunstwerk te bekijken, dat bedenk je niet zo snel. Alleen al de strenge veiligheidsregels maken het niet aant...

Verder lezen

18 - Startdag 3 mavo
Op 23 augustus waren de leerlingen van 3 mavo al aan de beurt geweest. De start van een nieuw schooljaar. Die dinsdag begon gelijk vol actie. Na een k...

Verder lezen

18 - Workshop fantasy & mythologie Gymnasium 3
Maandagmiddag 13 februari was er een gastles en schrijfworkshop voor de leerlingen van gymnasium 3. De oudheid is al eeuwenlang een inspiratiebron voo...

Verder lezen

19 - CLV goes Rio
Een reisverslag van Justus Ykema, Stijn van der Wal en Leon Arends uit 6 vwo. Vorig schooljaar werden zij derde bij de duurzaamheidsolympiade van...

Verder lezen

19 - Compilatie showcase FEAR 2016 online
Graag kijken we nog even terug naar de Showcase 2016! Bekijk hieronder de filmcompilatie van de Showcase FEAR gemaakt door Maarten Penning. Voor de zo...

Verder lezen

19 - Food Valley Hannover Messe Challenge
Zit jij in 4/5 havo of in 5/6 vwo? Heb jij interesse in wetenschap en technologie en wil je op 25 april 2017 naar de grootste innovatie- en technologi...

Verder lezen

20 - K&C aan het bloggen
De K&C'ers in klas 1 zijn aan het bloggen geweest, wat een leuke verhalen! De opdracht was een blog te maken over de eerste ervaringen op het ...

Verder lezen

20 - Klas 4 mavo naar Ouwehand
Op dinsdag 11 oktober brachten de leerlingen uit 4 mavo met biologie in hun pakket, een bezoek aan Ouwehands Dierenpark. Zij bestudeerden het gedrag v...

Verder lezen

21 - Fietsenstalling achter gymzalen hoofdgebouw
Vandaag hebben we de routes rond onze fietsenstallingen een beetje aangepast, om het parkeren en verderlopen voor onze leerlingen praktischer en prett...

Verder lezen

21 - Welkom bij de gebedsgroep
Het CLV heeft ruim 2000 leerlingen en al die leerlingen hebben hun eigen leven. Ze ontwikkelen zich op allerlei vlakken, hebben vrienden, thuissituati...

Verder lezen

22 - Kunstmuur in lokaal M03
Net voor de zomervakantie hebben leerlingen van 5 vwo Kunst hard gewerkt aan een muurschildering in lokaal M03, het lokaal voor de creatieve vakk...

Verder lezen

22 - Mobieltjesactie
Net als andere jaren doet het CLV mee met de mobieltjes inzamelactie voor stichting Opkikker. ZIe ook de algemene informatie op www.mobieltjesact...

Verder lezen

23 - CLV behaalt certificaat Sport en Bewegen
Onze felicitaties aan het team Gezonde School dat ervoor zorgde dat wij in het nieuwe schooljaar het certificaat Sport en Bewegen mogen toevoegen aan ...

Verder lezen

23 - De volgende CLV Schoolbrief
De editie van december verschijnt in week 50.
24 - Oud-leerlingen in de schijnwerpers
Leuk om te melden! Twee weken geleden werd onze oud-leerling Jorik van Egdom Nederlands kampioen op de Sprint Triathlon. Afgelopen zaterdag werd ee...

Verder lezen

26 - De volgende CLV Schoolbrief
De editie van oktober verschijnt op woensdag 12 oktober.
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)