Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

09 - Betrokken ouders gezocht

Aan het einde van dit schooljaar neemt de ouderraad afscheid van een aantal leden. Daarom zoeken we met ingang van het nieuwe schooljaar ouders die onze groep willen versterken. Ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kinderen, en een bijdrage willen leveren aan de stem van ouders in beleid en organisatie van het CLV.  Wilt u meer weten? Spreek een van ons aan, kom een keer kijken op een vergadering (data hieronder) of stuur een mail naar ouderraad@clv.nl.

Vergaderdatum Ouderraad 2015-2016

donderdag 16 juni 2016

De OR-vergadering begint om 20.00 uur in het MAVO-huis.

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)