Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

10 - Ondersteuningsplanraad (OPR)

 


Ondersteuningsplanraad (OPR)

Naast Ouderraadsleden zijn we voor het CLV zijn we op zoek naar een ouder die wil deelnemen in de Ondersteuningsplanraad. We denken speciaal aan ouders die zich betrokken voelen bij het thema ‘passend onderwijs’.  Wat de OPR is, leest u hieronder:

Ieder kind  verdient een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barnveld–Veenendaal heeft daarin een grote verantwoordelijkheid en  gaat over alle vormen van (extra) onderwijsondersteuning die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Onder het  Samenwerkingsverband vallen acht scholen voor Voortgezet en Speciaal Onderwijs: CLV, CSV, Ichtus College, De Meerwaarde, Joh. Fontanus College, Rembrandt College, Donnerschool en De Blink.

Op welke manier het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het zogenaamde Ondersteuningsplan. Ouders en medewerkers van de scholen denken via de Ondersteuningsplanraad mee over dit plan. Hun instemming is ervoor nodig. Per schoolbestuur zitten er twee personen in de Ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. Voor onze school is met ingang van het schooljaar 2016/2017 de plek van ouder vacant. Meer weten? Stuur een mail naar clv@ouderraad.nl

 

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)