Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

01 - Voorwoord februari 2016

'Intelligence plus character that is the goal of true education'

Martin Luther King


Afgelopen maand is het advies van het Platform Onderwijs2032 verschenen (www.onsonderwijs2032.nl). Het advies stimuleert innovatieve ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en geeft, zoals bovenstaand citaat, aan dat onderwijs meer is dan alleen maar kennisoverdracht.

Als school moeten we leerlingen stimuleren om creatief en nieuwsgierig te zijn. We moeten ze de mogelijkheid geven hun persoonlijkheid te vormen. Hen leren om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Hen leren over grenzen heen te kijken en de kansen van de digitale wereld te benutten. Daarnaast moeten leerlingen betekenisvol onderwijs op maat kunnen krijgen.

Dat we hier op school al voortdurend mee bezig zijn blijkt wel uit de verschillenden projecten die we zijn gestart: laptops, roostervrij leren, TOM (traject op maat) lessen, 5-jarig vwo etc.

Maar ook tijdens ons open huis waar leerlingen, in samenwerking met onze medewerkers, de school als ambassadeurs vertegenwoordigden. Complimenten voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ouders en toekomstige leerlingen blijven zeer positief over het CLV. Daar zijn we dankbaar voor en daar mogen we trots op zijn.

We zien deze onderwijsdoelen ook terug in onze reizen naar het buitenland. Afgelopen week ging een aantal van onze bovenbouwleerlingen voor het vak Geloof, Leven en Filosofie naar Marakech. En na de voorjaarsvakantie gaat een gymnasiumgroep naar Rome. Een zeer waardevolle ervaring van letterlijk over de grens kijken voor onze leerlingen. Het geeft aan dat onderwijs niet alleen in het klaslokaal hoeft plaats te vinden, maar soms juist daarbuiten tot z’n volle recht kan komen.

Er is natuurlijk op veel andere vlakken ook van alles gebeurd in de afgelopen periode. Dat kunt u allemaal uitgebreid lezen in deze Schoolbrief.

 

Een fijne voorjaarsvakantie!

 

Karin Wouters

sectordirecteur havo-vwo

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)