Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

01 - Voorwoord januari 2016

Na een vakantie van twee weken zijn we het nieuwe jaar op het CLV begonnen met een nieuwjaarsontbijt  met onze collega’s. We vinden het heel plezierig om met zo’n gezamenlijke activiteit te starten.  Dit jaar volgde na het ontbijt niet een lesdag, maar een studiedag voor alle medewerkers.
Veel vraagt onze aandacht de komende tijd. Onze rector-bestuurder Willem de Vos vertelde over zijn bevindingen tijdens zijn eerste honderd dagen op het CLV. Daarna volgde een presentatie over hoe we de komende jaren stap voor stap de plannen voor de nieuwbouw (vervanging Theorie- en Praktijkhuis) vorm geven. De nieuwbouw dient voor het schooljaar 2020-2021 klaar te zijn.
Verder besteedden we aandacht aan voorgenomen wijzigingein in de lessentabellen van de onderbouw. En ’s middags werkten we aan onze ICT-vaardigheden. Het was een plezierige dag die veel heeft opgeleverd.

 

Voor onze leerlingen in de bovenbouw is er nu veel werk aan de winkel. De derde schoolweek is voor hen toetsweek. Leerlingen van 3 atheneum en 3 gymnasium  waren in de eerste twee weken al druk met determinerende toetsen. De resultaten daarvan helpen hen bij het kiezen van de vakken voor het volgende schooljaar.  

 

Deze maand hadden we 1200 leerlingen uit het basisonderwijs op bezoek. Tijdens de open lessen maakten zij kennis met het onderwijs en de sfeer op het CLV. De periode waarin wij ons presenteren aan leerlingen uit het basisonderwijs en hun ouders sluiten we op vrijdag 29 januari af met ons jaarlijkse Open Huis.

 

Op 25 januari zitten we alweer op de helft van het schooljaar. Dan vindt de zogenaamde roosterwende plaats. Vakken die voor een half jaar op het rooster staan worden dan afgesloten of juist gestart. Dat betekent dat veel leerlingen een ander rooster krijgen.

 

De dagen worden alweer wat langer. In deze periode leef ik altijd  naar het voorjaar toe. Ik zie dan uit naar de momenten dat ik na een dag op school even de tuin in kan lopen om te kijken wat er aan leven uit de grond gekomen is. Voordat het zover is, moet er nog veel gedaan worden op school, zowel door de leerlingen als door onze medewerkers.

Namens onze school wens ik iedereen een goed, gezond en succesvol 2016 toe.

 

Jan van Hees,
sectordirecteur brugklassen-mavo

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)