Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

16 - Rekentoets

Van 11 januari tot 26 januari 2016 wordt de rekentoets op het CLV afgenomen. Leerlingen van de pre-examenklas kunnen op hun weekrooster zien wanneer zij ingedeeld zijn voor de rekentoets. Voor de herkansers is de indeling vanaf woensdag 6 januari 2016 bij de kamers van de teamleiders op de ramen geplakt. Daar kunnen de pre-examen leerlingen ook zien waar (in welk lokaal) zij zijn ingedeeld.


Het gaat om een examen. Dat betekent dat er geen tassen, rekenmachines of telefoons in het lokaal mogen zijn. Alleen een pen en zo nodig  een Nederlands woordenboek zijn toegestaan.

We adviseren leerlingen om onderstaande tekst door te nemen voordat  de toets gemaakt wordt.

  • Toetsduur:  Leerlingen van 3 en 4 mavo hebben maximaal 90 minuten de tijd, ze mogen na 45 minuten het lokaal verlaten.

Leerlingen van 4 en 5 havo en van 5 en 6 vwo hebben maximaal 120 minuten de tijd en mogen na 60 minuten het lokaal verlaten.

  • De toets bestaat uit 45 opgaven.
  • Voor het inloggen: volg de aanwijzingen op het papier (dat bij elke computer ligt)
  • In de opgaven waarbij leerlingen een ingebouwde rekenmachine mogen gebruiken, verschijnt een icoontje op het scherm. Klik op het icoontje om de rekenmachine te gebruiken.
  • De toets bestaat uit meerdere secties. Bij bepaalde secties mag wel een rekenmachine gebruikt worden, bij andere secties niet. Binnen de sectie kan teruggebladerd worden naar de vorige vraag.  Als aan een nieuwe sectie is begonnen, kan er niet meer terug gebladerd worden naar de vorige. Zorg dus dat de antwoorden per sectie gecontroleerd zijn voordat er aan de volgende sectie begonnen wordt.
  • Kladpapier wordt in het lokaal uitgedeeld en is toegestaan. Het moet na afloop worden ingeleverd bij de surveillant.
  • Als een leerling om welke reden dan ook niet verder kan met de toets, dan steekt hij/zij zijn hand op en wacht tot de surveillant langs komt. Ter plekke wordt bepaald of het probleem verholpen kan worden met de afnameleider/docentsurveillant. Eventueel wordt een ICT-er ingeschakeld.
  • Leerlingen kunnen en mogen alleen aan deze toets werken en geen andere acties uitvoeren op de computer. Dit kan worden bestempeld als fraude. Als zij uitbreken uit het programma Facet , wordt de rekentoets automatisch geblokkeerd. Pas na ingrijpen van de afnameleider kan de toets weer verder gemaakt worden, als blijkt dat het niet om fraude gaat.
  • Inleveren:  De toets moet op de juiste manier worden ingeleverd. Leerlingen vragen bij afnameleider of dit goed gegaan is voordat zij het lokaal verlaten.
  • Uitslag wordt na ongeveer 6 weken bekend gemaakt.

Hieronder volgt nog algemene informatie over de toets,  een link waarmee geoefend kan worden en met deze  link:  https://www.youtube.com/watch?v=cO1uuL5_vQA#t=36  kan een filmpje bekeken worden over de afname van de rekentoets.

 

Het afleggen van de rekentoets
Leerlingen hebben 4 kansen om de rekentoets te maken. Op het CLV kiezen we ervoor om twee kansen te laten benutten in de pre- examenklas: in januari en in mei/juni. Wie dan nog niet geslaagd is, heeft nog twee kansen in het eindexamenjaar. Deze herkansingen staan los van de herkansingsmogelijkheid voor één ander examenvak. De toets wordt op de computer gemaakt.

Het examen
In januari 2016 wordt de rekentoets door alle leerlingen van de pre-examenklassen gemaakt. Als zij een voldoende hebben gescoord, zijn zij geslaagd. Voor VWO leerlingen die in 2016 eindexamen doen, telt de toets mee in de zak/slaag regeling. Voor MAVO en HAVO leerlingen komt het resultaat van de toets wel op de eindexamenlijst maar het resultaat telt niet mee in de zak/slaag regeling.

Het niveau van de rekentoets
Er zijn specifieke referentiekaders vastgesteld voor het niveau van de rekentoetsen. MAVO leerlingen worden getoetst op niveau 2F. HAVO- en VWO- leerlingen worden vooralsnog verondersteld rekenniveau 3F te halen. Er bestaat een kans dat VWO- leerlingen in de toekomst moeten voldoen aan een hoger niveau: 3S.

Meer informatie hierover kunt u vinden op: http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/ 

 
De voorbereiding

Op het CLV willen we leerlingen gericht voorbereiden op de rekentoets. Leerlingen die bij de eerste kans een onvoldoende halen, moeten op school verplicht een digitaal oefenprogramma volgen. Dit verplichte oefenen gaat door tot dat de leerling geslaagd is voor de toets. De oefenmomenten zijn gepland aan het einde van een schooldag.

Volg deze link naar voorbeeldtoetsen om leerlingen te stimuleren zelfstandig te oefenen voor de rekentoets.

Ik hoop dat u/jullie hiermee voldoende geïnformeerd zijn.

Let wel: de toets is nog in ontwikkeling. Regels omrent het zakken en slagen kunnen nog aangepast worden.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met meneer Fondse, rekencoördinator of met ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

Karin Roelofsen
secretaris rekentoets CLV

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)