Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

01 - Halfstok - voorwoord november 2015

Afgelopen maandag hing de vlag op het terrein van de school halfstok.

Het drama dat zich in Parijs voltrok laat niemand onberoerd.

Dagopeningen kwamen in een ander licht te staan en even voor 12.00 uur kondigde ik via de intercom de minuut stilte aan. Dat had ik dit jaar al eerder gedaan, op 9 januari (op een andere school), na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo.

Ik hoop vurig dat de volgende stilteminuten pas weer op 4 mei 2016 zullen vallen.

 

Wel hoop ik op meer stilte in de tussentijd, maar dan om andere redenen.

Van collega’s hoorde ik dat de gebeurtenissen bij de dagopeningen boeiende en soms heftige gesprekken opriepen. Over angst, schuld, oorlog en vergelding. Over de vraag of we dit geweld ooit met geweld en spierballentaal kunnen stoppen. Over het liefhebben van je vijanden of het hard terugslaan. Wij leren onze leerlingen om het bij alle verschillen van mening te zoeken in de dialoog of het debat. Al het andere is een noodmaatregel of werkt helemaal niet. 

 

Vanwege de Franse week op school (van 9 tot en met 13 november) bruiste onze website van de gezellige berichten over Frankrijk. Op de dag van de Franse taal, donderdag 12, waren velen, leraren en leerlingen gekleed in de kleuren van de Franse vlag en deelde zijn Franse lekkernijen uit. Niemand had kunnen bedenken dat die week zo zou eindigen. Gelukkig was iemand van ons webteam zo alert om voor te stellen de gezellige berichten aan te vullen met een reactie op de verschrikkelijke aanslagen.

 

Het gewone leven hervindt zijn loop, ook in Parijs.

Op de ochtend van de minuut stilte startte op school de werving voor het Kerstgala. Want ook het schoolleven gaat door.

Direct na de herfstvakantie werden we opgeschrikt door het bericht van overlijden van de echtgenote van een collega en het bericht van een akelige diagnose bij een van onze leraren.

En zo slingeren we heen en weer van die momenten waarop de vlag uit kan en de gebeurtenissen waarbij de vlag halfstok moet.

Maar we houden vol (‘Volhouden’ is het thema van de dagopeningen deze week) dat het kwaad niet zal overwinnen.
 

Willem de Vos,
rector-bestuurder

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)