Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

07 - Meedenken over ICT en laptops

Heeft u een kind in de brugklas, 3 mavo,4 havo of 4 vwo? Dan willen wij graag in gesprek met u over het werken met de laptop. Wat kunnen we verbeteren? Wat gaat goed? Wat kan anders? etc. Na de herfstvakantie is er in ieder afdeling een bijeenkomst om hierover mee te praten. Heeft u interesse?

 

Meld u dan aan bij de afdelingsleider van uw kind.

 

Brugklas m/h en h/a     

A. van Houwelingen     

A.vanHouwelingen@clv.nl

 

1 ath en 1 gym                 

K.Visser                              

K.Visser@clv.nl

 

3 mavo                               

K van Viegen                      

K.vanViegen@clv.nl

 

4 havo                                 

K. Zandijk                           

K.Zandijk@clv.nl

 

4 vwo                                  

M. van der Zee               

M.vanderZee@clv.nl

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)