Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

14 - Verkeersles voor de brugklassen

Deze week hebben de brugklassen het ‘fietsproject’. Van organisatie ‘Traffic Skills’ krijgen alle klassen 3 lessen over verkeersveiligheid. Zij ervaren met simulatoren zelf hoe het is om  in een auto te rijden. Een leerling: “Het is goed dat je kunt leren waar je voor op moet letten als je in de auto zit en hoe een automobilist tegen het verkeer aankijkt.”

Veel leerlingen komen op de fiets naar school. Het is daarom erg belangrijk dat zij zich bewust zijn van de gevaren in het verkeer. Waarom mag je niet met zijn vieren naast elkaar fietsen? Wat is het gevaar van het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets? Wat moet je doen als je van rijbaan wisselt of een bocht neemt? Hoe kun je samen met het overig verkeer het gevaar zoveel mogelijk beperken?

We vinden het belangrijk dit project ieder jaar aan te bieden aan onze brugklassers om hun veiligheid onderweg te bevorderen. Wij hopen dat zij zo bewuster deelnemen aan het verkeer en elke dag veilig heen en weer reizen tussen school en thuis.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)