Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

01 - Voorwoord oktober 2015

Wat vliegt de tijd! We zitten alweer in de achtste week van het schooljaar en de eerste vakantie staat voor de deur. We hebben dan ook niet stilgezeten.
 

De ouderavonden zijn geweest, waar u kennis hebt kunnen maken met de mentor van uw zoon of dochter. De stress van de eerste toetsen is achter de rug, de Magister-app is door velen geïnstalleerd en het cijfercircus is begonnen. De examenleerlingen hebben hun eerste schoolexamens achter de rug en worden er regelmatig aan herinnerd dat zij over zeven maanden klaar moeten zijn voor het examen. We zijn officieel een ‘gezonde school’ en we zijn begonnen met roostervrij leren! Daarnaast zijn er audities geweest voor de musical en wordt er alweer volop gerepeteerd voor de decemberconcerten. Veel leerlingen zijn al op excursie geweest en in de afgelopen weken kwam ik regelmatig leerlingen tegen die dansend, zingend of verkleed door de school liepen op weg naar een kunst & cultuur of sport-workshop.
 

Vorige week was het nationale week van het onderwijs. Daar kwam onder andere de vraag ‘wat willen we met het onderwijs’ naar voren.
 

Wandelend door de school zie ik leerlingen die het naar hun zin hebben, die op verschillende manieren uitgedaagd worden en aan hun talenten werken. Leerlingen die geïnspireerd worden, omdat ze voelen dat ze meer uit zichzelf kunnen halen dan alleen het scoren van goede cijfers. Ik zie hetzelfde bij collega’s. Iedereen is betrokken, enthousiast en heeft oog voor elkaar en helpt waar nodig. De school voelt als een warme, betrokken gemeenschap waar op alle fronten veel geleerd én gedeeld wordt. Er wordt hard gewerkt om dat ook zo in stand te houden, omdat men dit belangrijk vindt en ik denk dat dat is wat we willen.
 

Een voorbeeld daarvan is de Plataanprijs voor onderwijsontwikkeling, die uitgereikt is tijdens onze studiedag. Zowel leerlingen als docenten hebben een stukje van hun onderwijsontwikkeling gepresenteerd en laten zien waar ze mee bezig zijn en wat ze met behulp van vele collega’s hebben bereikt. We zijn ook weer actief op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de leerlingenraad. Ik hoop dat we in samenspraak met de leerlingen er ook dit jaar weer voor kunnen zorgen dat iedereen zich hier op zijn plek voelt en de mogelijkheden zal benutten om ideeën en meningen via deze weg bekend te maken!
 

Voor een aantal leerlingen en docenten is de (werk)vakantie al begonnen, zij zitten op dit moment in Oeganda en verrichten daar zeer goed werk. Voor de rest van de school begint a.s. vrijdagmiddag de vakantie. Ik wens iedereen alvast een fijne week toe met rust en ontspanning en mogelijkheden om inspiratie op te doen om er straks weer vol energie tegenaan te gaan.

  

Karin Wouters
sectordirecteur havo/vwo

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)