Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

19 - Bètaplus Onderzoeksweek

De leerlingen in de 5e Bètaplusklas zijn 3 dagen naar Zuid-Limburg geweest. Dat was geen vakantie, want zij deden in dit unieke stukje Nederland onderzoek naar welke plantensoorten er groeien en waarom die juist daar groeien. Verder lieten zij zich informeren over de mergelsteen in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, namen zij water- en grondmonsters en verzamelden ze planten en dieren om verder te bestuderen. Ook brachten zij een bezoek aan onderzoeksinstituut Jülich om te zien hoe onderzoek wordt gedaan aan zonnecellen en brandstofcellen.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)