Nieuws in de CLV Schoolbrief 2015-2016

07 - Onze school is gezond en dat willen we weten!

We hebben op het CLV het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het projectteam dat het afgelopen jaar heeft toegewerkt naar deze landelijke waardering is er trots op: van links naar rechts Heleen de Geus (ouderraad), Sanne Stoffelsen en Lydia Germans (docenten), Karin Wouters (sector-directeur), Maxime Pascaud (leerlingenraad) en Jeroen van den Berg (facilitair manager).

Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij.

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en een fris klimaat én we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Op het CLV hebben we bovendien speciale aandacht voor het thema sociale veiligheid en welbevinden. Denk aan de activiteiten van het zorgteam, de zorgdocenten, de pestcoördinator, mentoren in elke klas, tutoren, coaches en aan de trainingen van leerlingen en scholing van docenten.

Karin Wouters: “Vanaf nu hangt in de hal van het CLV het logo Gezonde School. Zo kan iedereen die de school binnenkomt zien dat onze school gezond is!”

 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)