Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015


2015-06 - juni

2015-06 - juni

01 - Voorwoord juni 2015
We hebben een aantal mooie weken achter de rug. In de eerste plaats voor de (meeste)  inmiddels vakantievierende examenleerlingen. Twee dagen na ...

Verder lezen

02 - Afsluiting schooljaar
Woensdag 1 juli is de laatste lesdag. Daarmee is het voor leerlingen nog niet helemaal afgerond. Zie onderstaand schema voor een aantal activiteiten w...

Verder lezen

03 - Afscheid van rector-bestuurder Kees Kloet
Morgen (donderdag 25 juni) neemt onze rector-bestuurder ir. Kees Kloet afscheid van het CLV. Wij geven het woord aan prof.dr. Martin Kropff (voorzitte...

Verder lezen

04 - Nog meer afscheidnemers
Naast onze rector-bestuurder nemen nog meer collega's dit jaar afscheid vanwege (een regeling voor vervroegd) pensioen: mevrouw Horlings en d...

Verder lezen

05 - Examenuitslagen en diploma-uitreiking
Een lange rij geslaagden in de eerste ronde op het CLV, we maken de lijst met genoegen bekend. Ook de herexamens zijn inmiddels achter de rug. De uits...

Verder lezen

06 - Borg terug examenleerlingen
Vanaf 28 mei kunnen examenleerlingen hun borg ophalen in de bibliotheek of mediatheek.
07 - Mooie showcase van de K&C-klassen
Op maandag 22 juni was de spetterende showcase van de CLV K&C-klassen. Maar liefst 155 leerlingen zorgden voor een grote show in theater De Lampeg...

Verder lezen

08 - Kluissleutels inleveren ...
... door brugklasleerlingen, door geslaagde examenkandidaten en door andere leerlingen die het komende jaar niet terugkeren op onze school. Als uw kin...

Verder lezen

09 - Ouders gezocht voor Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR)
Het CLV heeft een ouderraad die uit circa zeven ouders bestaat. Met deze raad willen we de band met de ouders versterken en een link leggen met h...

Verder lezen

10 - Kort verslag van MR-vergadering op 23 april 2015
In de vergadering van de Medezeggenschapsraad werden de volgende onderwerpen besproken.   Het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) is niet ...

Verder lezen

11 - Laptops in de klas | aanbod The Rent Company
In augustus starten we starten met laptoponderwijs aan leerlingen die vanaf dan naar onze brugklas of naar de klassen 3 mavo, 4 havo of 4 vwo gaan. In...

Verder lezen

12 - Drie CLV-leerlingen maken hun diploma meer waard
Drie leerlingen deden dit jaar een bijzonder examen. Met succes, zoals bleek bij de uitslagen op 11 juni. Wij bieden leerlingen de kans om individueel...

Verder lezen

13 - Prachtstage voor BSM-leerlingen
Onze leerlingen met het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) mochten het 40-jarig jubileum van SBR meevieren met de gehandicapte sporters. Het was...

Verder lezen

14 - Onze Olympic Moves teams worden 5e van Nederland
Op vrijdag 5 juni behaalden de hockey- en softbalteams van het CLV een zeer verdienstelijke vijfde plaats op de SCHOOLFINAL van Olympic Moves in het O...

Verder lezen

15 - Schrijfster Maren Stoffels op bezoek
"Verhalen vertellen vind ik bijna net zo leuk als schrijven! Thanks Veenendaal voor de toffe dag :) #marenontour", twitterde schrijfster Mar...

Verder lezen

16 - Mmm ... meelwormballetjes
Vier van onze leerlingen verdedigden van 1 t/m 4 juni in internationaal gezelschap hun onderzoek naar duurzame voedselvoorziening, onder de titel ...

Verder lezen

17 - Klassen 3 gymnasium bezoeken Trier
Op vrijdag 22 mei gingen de klassen g3a en g3b op excursie naar Trier. Docent klassieke talen mevrouw Van der Maten doet verslag: "Na een busr...

Verder lezen

18 - Project De Bolderwagen voor K&C klas 3
Vanuit Beursvloer Veenendaal is er een samenwerkingsproject ontstaan tussen de derde klas van Kunst en Cultuur en speelotheek De Bolderwagen in Veenen...

Verder lezen

19 - Pinksterviering met voetballer Bert Konterman
Voor de Pinksterviering in de havo-onderbouw interviewden enkele leerlingen (Jolein Buijs, Henok Deboch, Thijs Vonkeman en Remy Jansen) ex-voetballer ...

Verder lezen

20 - In ons midden: een Nederlands kampioen
Onze leerling Thom Delno (H3e, in het midden) won de 200m schoolslag op het Nederlands Jeugd en Junioren Kampioenschap in Eindhoven (en zilver op de 1...

Verder lezen

21 - Een fijne vakantie!
Dit was de laatste CLV Schoolbrief van 2014-2015. Nog een korte eindspurt. We wensen u een fijne zomervakantie. Onze leerlingen hopen wij op di 25 aug...

Verder lezen

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)