Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015

08 - Stick2Uganda

We starten met de voorbereidingen voor de reis van enkele leerlingen en collega’s naar Oeganda in het kader van ons vijfjaren-project Stick2Uganda CLV.

Op donderdag 18 september begint  de voorlichting voor de tweede fase van dit project. Leerlingen en docenten van de eerste projectgroep en Peter Mutale (coördinator Oeganda van de Stichting Stick2Uganda) vertellen alle leerlingen vanaf klas 3 en hoger, waar het project zich in deze fase op gaat richten en op welke wijze leerlingen en docenten kunnen meedoen.

 
Ttula, Oeganda

Gedurende vijf jaar zet het CLV zich in voor Ttula, een sloppenwijk van Kampala de hoofdstad van Oeganda. In die wijk staat de basisschool “Happy Times” een school waar op dit moment 150 weeskinderen onderwijs ontvangen. Peter Wagaba, oprichter van de school, zorgt met de opbrengst van zijn lasbedrijf dat de weeskinderen naar school kunnen. In de eerste fase was de ondersteuning vanuit het CLV gericht op het ondersteunen van het lasbedrijf van Peter Wagaba en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Aanbrengen van ramen en een plafond in het schoolgebouw, het nascholen van leerkrachten en de aanschaf van apparaten voor het lasbedrijf zijn de eerste verbeteringen die met de opbrengst van de CLV-actiedag zijn gerealiseerd. Een tweede stap is dat we ouders en verzorgers van kinderen van Happy Times gaan helpen sociaal ondernemers te worden door ze te helpen bij het starten van kleine bedrijfjes. Het doel van deze vorm van ondernemerschap is dat met de winst van deze bedrijven de school open kan blijven. Op vrijdag 17 april 2015 organiseert de nieuwe projectgroep een speciale actiedag om geld bijeen te brengen voor de school en de start van deze bedrijven.  Toch willen we als school meer.

 
Reis

Een groep van vijftien leerlingen (16 jaar en ouder) en personeelsleden krijgen de gelegenheid om twaalf dagen in Ttula te verblijven om zo met eigen ogen te zien wat het (school)leven  voor weeskinderen in Oeganda inhoudt. De groep verblijft in het huis van Peter Wagaba.  Deze reis wordt gehouden van 10-23 oktober 2015 en wordt begeleid door docenten van het CLV en de Stichting Stick2Uganda. De Stichting Stick2Uganda zet zich in, samen met andere stichtingen en o.a. de Hogeschool Rotterdam, om samen met bewoners van de wijk Ttula te zoeken naar duurzame ontwikkelingen die aansluiten bij hun behoeften. Leerlingen kunnen zich voor deze reis opgeven door vóór 20 oktober 2014 een sollicitatiebrief te schrijven. Informatie over de brief staat binnenkort in een speciale nieuwsbrief op onze website, via Actueel – Acties.  Ook is er veel informatie over het project te vinden op de website van de Stichting Stick2Uganda (http://www.stick2uganda.com/).

  
Duurzame ontwikkeling in Oeganda

Peter Wagaba, had als weeskind het geluk om een beroep te kunnen leren en een eigen bedrijf te beginnen. In 2004 startte hij met het geven van een workshop lassen voor oudere weeskinderen in zijn eigen lasserij om deze kinderen uitzicht te kunnen geven op een baan. Van het een kwam het ander. Oeganda, een land in opbouw, met 65% van de bevolking jonger dan 30 jaar, heeft een grote behoefte aan alles, maar met name aan goed onderwijs voor jongeren. Peter probeert daar op zijn eigen wijze een bijdrage aan te leveren. Het project Stick2Uganda CLV is niet alleen bedoeld om geld te verzamelen voor de school maar ook om bewoners in deze wijk op weg te helpen met een beroep, werk of  een eigen bedrijf.

   
De uitdaging

Stick2Uganda CLV stelt CLV-leerlingen in de gelegenheid om op reis te gaan naar Oeganda om zo te ervaren wat leven in Centraal Afrika betekent. Maar dit project is meer. Een jaar lang bereiden leerlingen en docenten zich voor op de actiedag, de Oegandadag, projecten in Ttula en natuurlijk de reis. Ook biedt dit project leerlingen de mogelijkheid om samen met de Oegandezen in Ttula na te denken over duurzame ontwikkeling, hulp en handel . Hoe leven mensen in Afrika, is alle handel daar alleen maar gericht op winst maken of is er ook een andere kant? Internationale contacten en samenwerking leveren vaak andere inzichten op. Dit project is voor leerlingen die een grens over durven te gaan, zich willen verdiepen, ambassadeur willen worden. Iets voor uw zoon of dochter? Misschien wel.

  • 08 - Stick2Uganda
  • 08 - Stick2Uganda
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)