Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015

04 - Dyslexie

De ouders van de brugklassers hebben wellicht gehoord over een screening op dyslexie, van zoon of dochter.

Dit is een jaarlijks onderdeel in klas 1 om helder te krijgen of er misschien leerlingen zijn die (misschien al sinds de basisschool) veel moeite hebben met lezen en/of spelling.


Naast de zeventien leerlingen met dyslexieverklaringen die al gemeld zijn vanuit het basisonderwijs, komen er ook ieder schooljaar weer een paar leerlingen bij die uiteindelijk ook een dyslexieverklaring krijgen.


De screening bestaat uit twee onderdelen die in week 38 afgenomen worden.
Hoogstwaarschijnlijk horen u en uw zoon of dochter er daarna niets meer van. Dan is de test voldoende gemaakt. Mochten er teveel hiaten boven komen, dan hoort u van mij over het vervolgtraject.


De dyslexiepassen voor de dyslectische leerlingen worden in week 38 en 39 verstrekt aan de leerlingen via de mentor of via de post. Heeft uw zoon of dochter eind september de pas nog steeds niets ontvangen, trekt u dan alstublieft aan de bel.

U mag mij te allen tijde benaderen met uw vragen rondom dyslexie.

Trijnie van de Vis
t.vandevis@clv.nl

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)