Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015

13 - Terug naar de Romeinse tijd

Op 22 april vertrokken de leerlingen uit 2 gymnasium naar het historische Xanten.

Docent klassieke talen Eugenie van der Maten doet verslag: "In het huidige Duitsland is men vanaf 1952 begonnen met de archeologische opgravingen rondom enkele fundamenten, die van een amfitheater zijn geweest. De vroegere Romeinse stad die hier heeft gelegen was nagenoeg vergeten en er was ook niets meer zichtbaar over op de genoemde amfitheaterresten na. Toch is de Romeinse stad tot ongeveer de derde eeuw na Christus een belangrijk centrum geweest voor de wijde omgeving. Op 73 hectare leefden ongeveer 10.000 mensen, voornamelijk Galliërs en Germanen die zich aangesloten hadden bij het Romeinse rijk, en veteranen van het Romeinse legioen. Naast het legerkamp ontstond een christelijke bedevaartsplek bij het graf van Victor die als Romeins soldaat wegens zijn christelijk geloof werd vermoord en begraven. De aanduiding: ‘ad sanctos’, (bij de heiligen), veranderde in de tijd in: Xanten.

 

Dit zijn de plaatsen die de leerlingen van 2 gymnasium bezochten. Het bezoek aan Colonia Ulpia Traiana cultuurpark en Xanten stad met kerk is de tweede excursie in een reeks van 5 jaren cultuureducatie voor het einddiploma Klassieke talen en cultuur. We troffen een zonnige dag. Na een rondleiding in het Archeologische museum door Nederlands sprekende gidsen werden enkele leerlingen als Romein aangekleed en kregen ondertussen een uitleg over de kleding. In de middag bezochten we de kerk waar Victor begraven ligt en ook het buitengebied van het oude legerkamp. Aan de hand van opdrachten verkenden de leerlingen het leven van de bewoners uit die tijd.

 

Uit de korte evaluatie: de busreis was erg leuk, de opdrachten waren erg veel, de ijsjes erg groot en de vrije tijd erg weinig. Een inspannende, maar leerzame Romeinse dag."

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)