Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015

01 - Voorwoord april 2015: eindelijk lente!

Ik schrijf dit voorwoord met het zicht op een door de zon beschenen Theoriehuis met daarboven een strakblauwe lucht. Vlak voor mijn raam zie ik de knoppen van de kastanjeboom op het plein elke dag groter worden. Het is eindelijk lente na een aantal koude en stormachtige weken. Heerlijk!

We gaan daarmee ook de laatste fase van het schooljaar in. Op 11 mei beginnen de eindexamens. Een spannende periode voor leerlingen en hun ouders. De twee weken meivakantie zullen door de leerlingen veelal gebruikt worden om hun voorbereidingen op de examens af te ronden. Gelukkig wacht hun na de examens een heel lange periode van vrije dagen.

Op dinsdag 21 april komen we met examenleerlingen en hun ouders samen om de examenperiode in te luiden. Allen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.

 

De eindexamens zijn de belangrijkste bijzondere activiteiten op school in de komende weken. De laatste periode van het jaar zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk andere dan lesactiviteiten zijn, zodat het lesrooster  intact blijft. Iedereen kan zich dan optimaal richten op een succesvolle afronding van het schooljaar.

Op vrijdag 17 april hebben we nog een belangrijk evenement: de actiedag. Leerlingen en medewerkers van het Stick2Uganda-team hebben de dag voorbereid. De hele school bruist dan van de activiteiten in het kader van hulp aan leeftijdgenoten in Uganda. We rekenen op veel enthousiasme van leerlingen en medewerkers.

 

Onze rector-bestuurder, ir. Kees Kloet, gaat ons aan het einde van het schooljaar verlaten. Gisteravond hebben wij zijn opvolger kunnen benoemen. Daar zijn we heel blij mee. In deze schoolbrief vast een introductie.

 

Op 25 april begint de vakantie. Goede weken gewenst voor de echte vakantievierders en de zich voorbereidende examenleerlingen. Hen vooral wens ik ook een goede en succesvolle periode daarna.

 

Jan van Hees,
sectordirecteur brugklassen en mavo

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)