Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015

01 - Voorwoord februari 2015

We zijn nu  echt over de helft van het schooljaar. Wie sneeuw wil zien gaat misschien nog lekker een weekje skiën of met ons skikamp mee,  maar ondertussen kijken de meesten reikhalzend uit naar het voorjaar. Voor de examenklassen komt het einde van het schooljaar rap dichterbij. De tweede toetsweek is voorbij en morgen zijn de herkansingen. Ook de profielwerkstukken en sectorwerkstukken zijn al afgerond.
 

Tijdens ons Open Huis is weer duidelijk geworden dat het CLV veel te bieden heeft.  Niet alleen veel ruimte om ieders talenten optimaal te ontwikkelen, maar ook een ontspannen en open sfeer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de samenwerking tussen leerlingen en docenten op zo’n dag.  Ouders en toekomstige leerlingen waren niet alleen positief over de geplande invoer van laptops , maar ook over het CLV in het algemeen. En daar mogen we trots op zijn.
 

Ook de burgemeester van Veenendaal was trots op het CLV na de zeer geslaagde herdenkingsbijeenkomst voor Veronie van Essen. Een bijzondere bijeenkomst voor onze leerlingen en collega’s, geleid door opperrabijn Jacobs en zijn minjan. Het is mooi dat we onze oud-leerlinge op deze manier alsnog een plekje binnen de school konden geven.
 

 In het kader van ons aspirant-lidmaatschap van de vereniging voor begaafdheidprofielscholen bieden we verrijkingsochtenden aan voor plusklasleerlingen uit het basisonderwijs. Woensdag 11 februari maakten de eerste 69 leerlingen kennis met de bètavakken.
 

Dat ouders ook zeer betrokken zijn bij hun kinderen bleek op de beroepenvoorlichting. Veel ouders hadden zich aangemeld om de bovenbouwleerlingen iets te vertellen over hun beroep. De avond was een groot succes.
 

Ondertussen moeten de onderbouwleerlingen de keuze maken voor hun profiel in de bovenbouw en ook daar spelen de ouders een belangrijke rol. Ik hoop dat we met elkaar kunnen bewerkstelligen dat  de leerlingen durven te kiezen op basis van hun talenten en mogelijkheden.
 

Na de voorjaarsvakantie staan er twee mooie buitenlandexcursies op het programma. Een aantal bovenbouwleerlingen die het vak Geloof, Leven en Filosofie volgen, gaan naar Istanboel en 5 gymnasium gaat naar Rome. Zeer waardevolle ervaringen voor onze leerlingen. Het toont dat onderwijs niet alleen in een klaslokaal hoeft plaats te vinden, maar soms juist daarbuiten tot z’n volle recht komt.
 

Ook op vele andere vlakken is er van alles gebeurd de afgelopen periode. Dat leest u allemaal in deze Schoolbrief.

Vol goede moed  en met veel plezier gaan we samen de tweede helft van het schooljaar in. Een periode die uitzicht biedt op groei en bloei in allerlei opzichten!

 
Karin Wouters,
sectordirecteur havo-vwo

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)