Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015

01 - Voorwoord januari 2015

Ik ben ...

Ik ben Liefde, sprak God, en dat is waar het volgens mij om gaat. Onze school is de samenleving in het klein. Wij leren onze leerlingen om met elkaar om te gaan met respect en wederzijdse aanvaarding. Onze christelijke identiteit vraagt liefde en respect, en stelt het gebod van de liefde boven alles. Wij moeten met onze leerlingen praten en zoeken, hen de liefde voorleven. En dat zonder ook maar een sprankje begrip te tonen voor grof of zinloos geweld van wie dan ook.

 

Dat wij daar samen voor gaan kwam onder andere in de laatste week voor de kerstvakantie weer tot uitdrukking in de mooie kerstvieringen. Havo2- en 3-leerlingen hebben deze viering en de laatste schooldag van het kalenderjaar gezamenlijk gevierd met 90 alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). En op initiatief van Maite Aartse (4 mavo) en met uw hulp hebben we ongelooflijk veel levensmiddelen opgehaald voor de voedselbank in Veenendaal.

 

Maar de kerstvakantie lijkt inmiddels ver achter ons te liggen. Er is ondertussen weer veel gebeurd en er staat veel te gebeuren. Zo hebben we onder andere een nieuwe wereldkampioen in ons midden op school én een Nederlands kampioene!

 

We zitten midden in de toetsweek voor de bovenbouw. De leerlingen in mavo 2, havo 3 en atheneum/gymnasium 3 moeten binnenkort een keuze maken voor hun vakkenpakket. En terwijl veel leerlingen bezig zijn hun opleiding af te ronden, zijn de toekomstige brugklassers alweer voor de open lessen langs geweest en is op vrijdag 30 januari ons Open Huis.

 

Naast het nieuwe inschrijvingsbeleid - geen grenzen meer aan het aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen, alle leerlingen met advies mavo, havo en vwo (atheneum of gymnasium) zijn welkom - krijgen de toekomstige leerlingen ook te horen dat ze volgend schooljaar met een laptop naar school moeten komen. Een kans voor ons om als school nog meer maatwerk te leveren.

 

Helaas zijn er binnen een grote gemeenschap soms ook mensen langdurig ziek of om andere reden niet in staat om naar school te komen. Wij wensen een ieder die hiermee te maken heeft veel kracht en sterkte toe.

 

We zitten nu bijna halverwege het jaar en krijgen op 2 februari de zogenoemde roosterwende. Enkele vakken worden gedurende een half jaar gegeven. Na de roosterwende wordt het rooster aangepast voor een nieuwe halfjaarsperiode.

 

In deze nieuwsbrief kunt u uitgebreid lezen wat er allemaal is gebeurd en wat er nog gaat komen.

 

Ik wens iedereen een goede tijd toe en vergeet nooit...

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."

Nelson Mandela

 

Karin Wouters
sectordirecteur havo/vwo

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)