Nieuws in de CLV Schoolbrief 2014-2015

16 - In de schijnwerpers: collega Sandra Karten

Differentiatie in het onderwijs is de manier waarop een leerkracht omgaat met verschillen tussen leerlingen in de klas. Op 26 september heeft onze collega Karten (Klassieke talen), naast dat zij haar bul cum laude in ontvangst mocht nemen, ook de ICLON-prijs*) voor het beste vakdidactisch ontwerponderzoek in 2014 gewonnen. Zij onderzocht de invloed van differentiëren op de leesvaardigheid en motivatie van leerlingen in een bovenbouwklas Latijn. Meer over het onderzoek en het juryrapport is te vinden op de website van de Universiteit Leiden.
  

*) ICLON staat voor: Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)