Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014


2013-09 - september

01 - Voorwoord september 2013
Toen ik in de laatste week van de vakantie op school kwam, was er overal al activiteit te zien. Conciërges, administratie, ICT, de TOA’s (techni...

Verder lezen

02 - Personalia
In de zomervakantie werden drie collega's verblijd met de geboorte van hun kind: Rintje, zoon van de heer Swart (godsdienst), geboren op 15 juli;...

Verder lezen

03 - PR-fotograaf op school
Op maandag 23 september verwelkomen we onze PR-fotograaf, die het leven in en om school in beelden vastlegt. Mocht uw kind gefotografeerd worden ...

Verder lezen

05 - Uitnodiging: ouderavond social media
Woensdag 9 oktober Vanaf 19.30 uur In de Grote Kuip (hoofdgebouw van de school)   Onder de titel ‘Social media: netwerken en privacy&rs...

Verder lezen

06 - Facturen betalen voor schoolactiviteiten
Eind september, begin oktober gaan wij de rekeningen klaar maken voor alle schoolactiviteiten die op het schoolkostenoverzicht vermeld zijn. U kunt di...

Verder lezen

07 - Twee weken meivakantie
Tijdens het drukken van de schoolgids stond nog niet vast hoe de overheid de schoolvakanties in 2014 zou bepalen. Inmiddels weten we dat wel. Het actu...

Verder lezen

08 - Uitreiking van de CLV Plataanprijs
De prijsuitreiking van 2013 vindt plaats op donderdagmiddag 3 oktober om 14.15 uur in de Kleine Kuip (hoofdgebouw). Ook ouders van leerlingen of ander...

Verder lezen

09 - Screening op dyslexie
De ouders van de brugklassers hebben wellicht gehoord over een screening op dyslexie, van zoon of dochter. Dit is een jaarlijks onderdeel in klas 1 o...

Verder lezen

10 - Nieuws uit het MAVO-huis (2-4 mavo)
We zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar. De leerlingen uit 2, 3 en 4 mavo zitten soms bij andere leerlingen in de klas. Sommigen hebben we kunn...

Verder lezen

11 - Wij zoeken ... (nieuwe) leden voor schoolorkest!
Zoals u weet is het CLV een schoolorkest rijk. Dit orkest heeft dit jaar twee projecten.   Op 12 en 13 december geven we een concert in de Petr...

Verder lezen

12 - Stichting Opkikker
Ieder jaar verzamelen we oude mobieltjes voor Stichting Opkikker onder het motto: je oude mobiel verdient een goede bestemming. Stichting Opkikker ge...

Verder lezen

13 - Bram van Ojik (Groen Links) op bezoek
Op vrijdag 13 september bezocht Bram van Ojik, fractievoorzitter van Groen Links, het CLV. Van Ojik volgde veertig jaar geleden bij ons het gymnasium....

Verder lezen

14 - Sportieve zeilkampen
School ging zelfs in de zomer nog een beetje door ... In de laatste twee weken van de vakantie organiseerden we twee zeilkampen: van 17 tot 23 au...

Verder lezen

15 - Grieks bezoek aan CLV
Van woensdag 4 t/m dinsdag 10 september ontvingen de leerlingen van 5 gymnasium hun uitwisselingspartners uit Athene. Nadat de CLV’ers in april ...

Verder lezen

16 - In de schijnwerpers
In de hal van het Theoriehuis (hoofdgebouw) hangt een magneetbord met de titel 'In de schijnwerpers'. Daar plaatsen wij berichten van lee...

Verder lezen

17 - Nieuws van OK(é)
Wat is Ok(é) op het CLV? OK(é) is de naam voor de collectes op maandagmorgen en OK(é) staat voor: Onderwijs voor Kinderen; Ondersteuning van Kinderen...

Verder lezen

18 - Dagopeningen
Wij gebruiken voor onze dagopeningen in de klas het materiaal van Oase. De weekthema's voor onze dagopeningen van de komende maand zijn:  &...

Verder lezen

19 - De volgende CLV Schoolbrief
De volgende editie verschijnt op woensdag 16 oktober 2013.
04 - Staat privémailadres van leerlingen in Magister?
Alle leerlingen – ook de brugklassers - dienen hun privé-mailadres in Magister in te voeren. Zo kunnen wij hen bereiken als we per e-mail...

Verder lezen

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)