Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014

20 - Weekopeningen

Iedere dag verzorgen onze docenten een opening aan het begin van de dag. Dat doen zij uit het boekje Oase. De weekthema's tot het einde van dit schooljaar zijn:

WEEK 23 - 24   CONTACT
Zondag wordt in de kerken het pinksterfeest gevierd. Eigenlijk is het een soort verjaardagsfeest. Zo’n 2000 jaar geleden begonnen de leerlingen van Jezus op die dag te prediken. De kring van mensen om hen heen groeide gestaag. Inmiddels is het christendom de grootste wereldgodsdienst. Helaas zijn er veel verschillende christelijke kerken ontstaan. Met Pinksteren proberen ze wel om dit te doorbreken. Veel christenen grijpen dit feest aan om eens een andere kerk te bezoeken.

De twee weken rond Pinksteren hebben we het over de (on)mogelijkheden van contact. Jezus voelt de aanraking van die éne vrouw in de mensenmassa: dat was dus echt contact.

Bidden is zoeken naar contact en dat moet je niet te gauw opgeven , zegt Jezus.

Ook na 2000 jaar is Jezus nog altijd een inspirerend voorbeeld voor velen. Bijzonder aan hem was dat hij werkelijk oog had voor de mensen die hij ontmoette. Met één blik gaf hij de ander het gevoel hem helemaal te zien, te doorgronden, en - dat is eigenlijk nog bijzonderder - de ander volledig te accepteren. Er worden veel wonderlijke genezingen aan Jezus toegeschreven. Waarschijnlijk is die blik van erkenning en acceptatie daarin de eerste, grote stap.

In deze tweede week gaan we verder met het boek Handelingen en de verhalen over contact die daarin te vinden zijn.

 

WEEK 25   GEVAAR!
We worden regelmatig gewaarschuwd voor allerlei gevaren: overgewicht, te veel zitten, te fanatiek sporten, drank&drugs, te veel herrie, te weinig antioxidanten, luchtvervuiling en verhoging van de zeespiegel …  De lijst is lang. Toch trekken we ons er weinig van aan. Even schrik je als je hoort dat zalm dus helemáál niet gezond is. Maar als snel wordt dat dan een van die duizend gevaren die je elke dag gewoon overleeft.

Er zij mensen die zeggen dat de wereld er een stuk beter zou uitzien als alle religies onmiddellijk zouden worden afgeschaft. Want die leiden alleen maar tot geweld. Een kortzichtig beeld! Natuurlijk zitten er - net als aan andere dingen - gevaarlijke kanten aan religies. Mensen kunnen gif maken van iets dat op een andere manier als medicijn ingezet kan worden. Religies zijn niet gevaarlijk. Mensen die religie misbruiken wel.

Deze week een verhaallijn over de gevaren die de apostel Paulus  trotseert in het bijbelboek Handelingen. Deze ex-farizeeër moet een heleboel doorstaan. Wanneer een grote massa zich laat beïnvloeden door praatjes en halve waarheden, wordt Paulus bijna gelyncht. Hij probeert zijn kant van het verhaal te vertellen: ook hij heeft vroeger gedacht dat christenen een gevaar waren.

Achter de schermen broeden de leiders van de gevestigde godsdienst hun gevaarlijke plannetjes uit. Paulus vindt bescherming bij de overheid en wordt tenslotte op een schip naar Rome gezet. Het wonderbaarlijke verloop van de reis schrijft hij aan God toe.

 

Week 26   WIE WINT?
Hup Holland!
Vandaag (23 juni) om zes uur geen gehaktballen, maar snacks en koude drankjes. We spelen de laatste groepswedstrijd tegen Chili. Als het goed is, hebben we al van Australië en Spanje gewonnen en staan we met één been in de finale. Eindelijk worden we wereldkampioen. De Nederlandse straten zijn versierd met oranje slingers, barbecues branden broederlijk, de weg naar de koelkast is kort en er staan 17 miljoen bondscoaches  klaar om Nederland naar de overwinning te schreeuwen!

Op het moment van schrijven is de oranjekoorts nog in zijn incubatietijd. Nederland kwakkelt langzaam door de winter. Exotisch Brazilië is nog ver weg, alle stadions zijn nog niet eens klaar en ook puzzelt van Gaal nog aan zijn elitecorps. Bovenstaande is waar we allemaal op hopen. Onze jongens die de wereldbeker winnen - zou dat even mooi zijn! En we hebben er recht op toch? Mochten we van Spanje gewonnen hebben, dan is in ieder geval het leed van vier jaar geleden alweer vergeten. En als we vandaag verliezen?

Dan is het treurnis troef.

Weer vier jaar wachten op een WK voetbal … Dan is het de schuld van de bondscoach, de speler, de omstandigheden, het materiaal - noem maar op. En over vier jaar gebeurt dit allemaal weer opnieuw!

 

WEEK 27  WAT GOED!
Om een compliment te krijgen, moet je eerst iets uitzonderlijks doen. Een extra hoog cijfer halen, of een keer uit jezelf boodschappen doen. Dat wil al wat helpen. Eigenlijk ook wel een beetje jammer. Van de buitenkant kunnen mensen niet zien hoeveel zelfoverwinning het gekost heeft om vanmorgen gewoon weer op school te komen.

Niemand weet welke inspanningen je leraar heeft moeten leveren om de lessen weer goed voor te bereiden. Iedereen doet gewoon wat hij moet doen, niks bijzonders toch? Nou eigenlijk wel. Wat goed dat jullie er allemaal zijn!

Het concert is bijna voorbij. De mensen juichen, klappen - wat was het weer geweldig! De artiesten voelen zich gewaardeerd, misschien zelfs belangrijk. Het publiek laat immers weten dat ze het goed gedaan hebben. Hoe anders is het als je loodgieter bent. Of wc-schoonmaker. Nooit applaus, nooit bloemen, geen enthousiaste fans. Raar eigenlijk. Iemand die zorgzaam en zorgvuldig een bejaarde wast, die verdient toch eigenlijk net zo goed een compliment als iemand die een liedje zingt? Waarom gebeurt dat maar zo weinig?

In de Bijbelrubriek 12+ een verhaallijn door het eerste scheppingsverhaal.

Met voldoening kijkt God in het scheppingslied uit Genesis 1 elke keer terug op zijn werk en constateert dat ‘het goed was’. Elke scheppingsdag is een soort fase in de ontwikkeling van het leven op aarde. Kijkend naar die ontwikkeling kun je ook als mens vol verwondering zeggen:  ‘Wat goed!’ Hoe vernuftig zit dat hele ecosysteem in elkaar. Hoe wonderlijk is het ene afhankelijk van het andere.

 

WEEK 28   BOUWERS
Bij de bouw in 1969 was de televisietoren de hoogste toren ter wereld. Wel 395 meter.  Machtvertoon was het, de wereld laten zien wat dit kleine socialistische landje in zijn mars had. Traditioneel waren kerktorens de oriëntatiepunten van een stad. Zo niet in het atheïstische

Oost-Berlijn. Er werd jarenlang gebakkeleid over de plek waar deze zendmast moest komen. Ironisch genoeg is er bij een bepaalde lichtinval aan de buitenkant van de koepel een kruis te zien. ‘De wraak van de paus’ noemen de Berlijners het. Jaarlijks bezoeken 1,2 miljoen mensen dit symbool van de verenigde Duitse hoofdstad. De Berlijnse televisietoren behoort inmiddels tot de vier hoogste bouwwerken van Europa, maar is wereldwijd niet eens meer in beeld als het om de hoogste torens gaat. De Burj Khalifa in Dubai is met 928 meter nu de hoogste toren ter wereld. Tot het laatste moment bleef dit geheim; wat als er ergens ter wereld dit record verbroken zou worden nog voordat hij af was.!?

Deze week het oerverhaal van de torenbouw van Babel, waar de mensen te groots denken.

Om te kunnen bouwen heb je een goede basis nodig, vertelt Jezus in de gelijkenis van het huis op het zand en het huis op de rots. Wie zijn bouw wil laten slagen, denkt vooruit en maakt een bouwplan. Jezus wijst erop dat dit ook geldt voor andere belangrijke dingen in het leven.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)