Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014

05 - Nieuws vanuit het Zorgteam

Over onze nieuwe zorgcoördinator en de ontwikkelingen van 'Passend Onderwijs'.

 
Nieuwe zorgcoördinator

Deze maand namen wij afscheid van mevrouw Foeken, onze zorgcoördinator. Zij mag van een welverdiend pensioen gaan genieten! Dit betekent ook dat wij per april een nieuwe zorgcoördinator hebben, mevrouw Gusta Budding. Zij neemt het stokje over en is al jarenlang een bekend gezicht op het CLV als docente Nederlands, zorgdocent en faalangsttrainer.

 
Passend Onderwijs

De komende tijd geven wij u in de CLV Schoolbrief informatie over passend onderwijs en de stand van zaken op school. Deze keer vertellen we wat meer over het 'Schoolondersteuningsprofiel' en de 'OPR'. Twee nieuwe termen die met passend onderwijs samenhangen.

De afgelopen maanden is het Schoolondersteuningsprofiel van het CLV opgesteld. Elke school moet in zo’n profiel beschrijven hoe de ondersteuning van leerlingen op school vorm wordt gegeven. Heel praktisch betekent dit dat wij de ondersteuning die wij de afgelopen jaren hebben kunnen bieden aan leerlingen graag behouden voor de toekomst en daar waar nodig nog verder willen verbeteren. Dit profiel is inmiddels ook door de medezeggenschapsraad (MR) en de Ondersteuningsplanraad (OPR) goedgekeurd. De OPR is een soort medezeggenschapsraad voor het nieuwe samenwerkingsverband waarin ook het CLV valt. Nieuw, omdat het hele land in nieuwe regio’s is ingedeeld op postcodegebieden. Wij vormen samen met de scholen voor voortgezet onderwijs uit Barneveld en Veenendaal een relatief klein samenwerkingsverband. Elke school uit het samenwerkingsverband heeft een afvaardiging in de OPR zitten. Voor het CLV zijn dit een ouder, mevrouw Hendriks-van Keulen, en vanuit de school, mevrouw Haaksema (orthopedagoog).

Loopt u zelf rond met vragen over passend onderwijs en wat dit voor u en uw kind betekent? U kunt altijd contact opnemen met een van ondergetekenden.

Twee websites waar veel informatie te vinden is over passend onderwijs:

www.passendonderwijs.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl

 
Het Zorgteam,
Gusta Budding (g.budding@clv.nl)
Marijke Haaksema (m.haaksema@clv.nl)

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)