Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014

02 - Tevredenheidsenquêtes

In januari zijn er tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers en leerlingen van de klassen 2 t/m 6 uitgezet. Via een e-mail hebben we u gevraagd een korte, algemene vragenlijst in te vullen.

 

Tot op heden hebben slechts weinig ouders/verzorgers gehoor gegeven aan dit verzoek. Daarom verzoeken wij u - als u het nog niet gedaan hebt - de enquête alsnog in te vullen. U ontvangt hiervoor binnenkort opnieuw een e-mail met daarin een link en inlogcode. Ook aan onze leerlingen van klas 2 t/m 6 sturen wij een herinneringsverzoek.

 

Na de meivakantie nodigen we ook de leerlingen uit de brugklassen uit om hun mening te geven in een enquête.

 

Invullen kost slechts enkele minuten. U doet er ons een groot plezier mee, want zoveel mogelijk reacties maken een goede vergelijking met andere scholen mogelijk.

 

Wij hopen dan ook op uw medewerking!

 

Kees Kloet

Rector-bestuurder

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)