Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014

07 - Week van het Passend Onderwijs

Zoals u mogelijk weet gaat op 1-8-2014 Passend Onderwijs van start. Scholen in de regio werken samen om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben de beste onderwijsplek te bieden.
Het afgelopen schooljaar is er binnen het nieuwe samenwerkingsverband waarin het CLV thuishoort   veel gepraat en nagedacht over hoe hieraan vorm wordt gegeven binnen de scholen.


Wat is de Week van Passend Onderwijs?

Passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 officieel van start. Veel ouders hebben nog vragen en zorgen over passend onderwijs. Daarom is het belangrijk om nu aan de slag te gaan met de inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs. Welke ondersteuning kan onze school bieden? Op welke manier worden leraren ondersteund bij het geven van passend onderwijs? Welke rol spelen gemeenten? Daarvoor moeten leraren, ouders, leerlingen, schoolleiders en bestuurders samen overleggen. De Week van Passend Onderwijs is een landelijk initiatief en biedt alle ruimte om het samen over de inhoud te hebben. Om elkaar te inspireren en te informeren. En samen te bespreken wat passend onderwijs precies betekent op de school en in de klas. De week is ook een podium om te laten zien welke mooie dingen er overal in het land gebeuren.  Vertel daarover. Deel uw ervaringen. Help elkaar verder op weg.

 
Informatie?

Op: www.passendonderwijs.nl

 
Namens het zorgteam,
Marijke Haaksema

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)