Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014

06 -  Uit het MAVO-huis | Lijst met keuzevakken

Afgelopen week hebben de mavo-docenten vergaderd over onze leerlingen. Zorg is er over prestaties van sommige leerlingen maar ook complimenten werden uitgesproken door de mentoren.

Er liggen al weer heel veel plannen klaar voor 2014.We hebben er nu al zin in!

Maar voordat we met vakantie gaan heeft de heer Otte weer gezorgd voor een bijzondere kerstviering. De leerlingen van 2, 3 en 4 mavo mogen dit vrijdag 20 december beleven. Uw kind zal versteld staan van de zangcapaciteiten van een aantal collega’s uit het mavo-team…

Daarna gaan we allemaal even heerlijk uitrusten en ...  in januari voortvarend en vol enthousiasme  van start.

Op 7 januari organiseert de decaan voor ouders en leerlingen 3 mavo een uitgebreide voorlichtingsavond over sector- en vakkenkeuze voor het examenjaar en presenteren de organisatoren van de verschillende werkweken hun bestemming. Vanaf die avond kunnen leerlingen zich inschrijven voor de drie fantastische bestemmingen: Londen, Parijs en Berlijn! Wees er snel bij, vol is vol! Zie voor een toelichting op de keuzevakken de mavo-decanenpagina op onze website.

9 januari is er mbo-voorlichting op het Rembrandt College. Deze voorlichting is zeker ook bestemd voor onze 3-mavoleerlingen en hun ouders. Velen hebben zich digitaal ingeschreven. Uitnodigingen met tijden en indeling worden volgende week aan de leerlingen door de decaan verstrekt. Tijdens deze avond wordt er informatie over  opleidingen binnen de sectoren Zorg en Welzijn en politie/landmacht gegeven.

15 januari is er voor ouders en leerlingen van 2, 3 en 4 mavo de mogelijkheid vakdocenten te spreken. Mail en inschrijfstrookjes zijn reeds verstuurd.

16 januari is er weer een mbo-voorlichtingsavond. Op deze avond gaat het over een aantal opleidingen uit de sectoren Economie en Techniek. Nu op ons eigen CLV, in het MAVO-huis. Ook kunt u deze avond de voorlichting over doorstroommogelijkheden van  mavo naar havo op het CLV bijwonen, verzorgd door de decaan van de havo, de heer Zweerink.

Het mavo-team wenst ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen een gezegend kerstfeest en een gelukkig 2014 voor allemaal.

Namens het mavo-team,

Diane Baars

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)