Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014

22 - Dagopeningen

De weekthema's voor onze dagopeningen van de komende periode:

Week 48   Verbonden

Deze week beginnen de feesten ‘200 jaar Koninkrijk’. Dat is best iets om te vieren. Ook al waren veel mensen in 1813 helemaal niet zo blij met die koning. Inmiddels vindt bijna iedereen het prima zo. In goede en in slechte tijden staat de koning boven de partijen, als een symbool van nationale verbondenheid.

‘Nieuw WIJ’
Denk je dat jouw buurvrouw als ze dood is naar de hel gaat, omdat ze niet gelooft in God? Denk je dat iemand die nooit bidt, maar liever mediteert daarom een slecht mens is? Er zijn steeds meer mensen in Nederland die geloven dat je op heel veel manieren kunt ‘geloven’. Dat je ook in de synagoge verbonden bent met degene die de wereld beweegt en het heelal verbindt. Of dat helpen bij de voedselbank een heel goede manier is om God te dienen.

Veel mensen geloven. Allemaal op hun eigen manier. Soms met hun hart of hun hoofd, soms met hun handen door wat ze doen. Vaak zijn die mensen alleen of in een groepje bezig om onze wereld mooier en beter te maken. Wat zou er gebeuren als al deze mensen hun krachten zouden bundelen? Als we allemaal zouden samenwerken? Elkaar helpen om de problemen waar je tegenaan loopt op te lossen? Zou Nederland dan niet nog fijner worden om in te leven? Misschien zouden we de crisis dan snel kunnen oplossen!

Dat is wat ‘Nieuw Wij‘ voor ogen staat. Samenwerken om al het goede dat ieder mens denkt, doet en gelooft te verbinden tot één positieve beweging.

 

Week 49   Surprise
Lukt het jou om tot het laatst voor je te houden wiens lootje je hebt getrokken voor Sinterklaas? Het schijnt voor veel mensen een haast onmogelijke opgave te zijn. Kennelijk werkt de geheimzinnigheid zo op de nieuwsgierigheid, dat ze al meteen beginnen te gissen en te raden. Terwijl het eigenlijk ook heel leuk is om je daar niet in te verdiepen, maar pas aan het raden te slaan als je je gedicht en cadeautje hebt gekregen. En dan kan de uitkomst een hele verrassing zijn.

Het is de eerst week van advent. We kijken uit naar de geboorte van Jezus. In de dagen die zo donker beginnen en al zo vroeg weer eindigen, wordt er één kaars aangestoken. Wij kijken uit naar de terugkomst van het licht. Eén kaars stelt niet zo veel voor, denk je misschien. Maar steek maar eens een kaars aan als het echt donker is. Het is verrassend hoeveel licht er van zo’n klein vlammetje komt. Het is echt waar: één kaars kan de duisternis verdrijven.

 

Week 50   Hoop
Als er ergens een ramp gebeurd is, zie je de mensen eerst verdrietig en vertwijfeld rondlopen. Zo veel slachtoffers, alles in puin. Waar haal je de moed vandaan om daar weer wat van te maken? Waar moet je in vredesnaam beginnen? Toch blijven mensen niet bij de pakken neerzitten. Uiteindelijk beginnen ze ergens. Misschien wel met de moed der wanhoop. Maar toch ook met de drang om uit de chaos te stappen en weer een gewoon, geregeld  leven op te bouwen. Dat reikt verder dan te hopen op een betere toekomst. Dat is gewoon ervoor gaan.

De adventstijd is de tijd van hoopvolle verwachting. Elke week wordt er een extra kaars aangestoken. Zo wordt zichtbaar dat het licht steeds dichterbij komt. Het is een klein gebaar, maar het laat wel iets essentieels zien. Hoopvol uitzien, dat is niet afwachten tot het vanzelf beter gaat. Je bereidt je voor, je draagt je eigen steentje bij – al is dat nog zo klein. Je  laat zien dat je er klaar voor bent om het Licht te ontvangen. En door de hoop die in je hart leeft, kun je de kleinste glimp ervan opvangen.

Psalm 130 Een hoopvolle psalm.

 

Week 51  Hoop – vervolg
Deze week gaan we verder met het thema van de vorige week. We richten de aandacht op hoopvolle gebeurtenissen in de aanloop naar het kerstfeest. De aankondiging van de komst van een bijzonder kind en Maria die jubelt over God op wie eenvoudige mensen hopen. Engelen zingen van vrede op aarde en twee mensen spreken in de tempel hun hoop uit over het kind Jezus en wat hij betekenen zal voor alle mensen.
Lucas 1: 26 - 38.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)