Nieuws in de CLV Schoolbrief 2013-2014

05 - Stick2Uganda-groep is in Oeganda

Deze week en in de herfstvakantie verblijft de projectgroep Stick2Uganda CLV twee weken in Ttula, Oeganda. Ttula is een sloppenwijk van Kampala de hoofdstad van Oeganda. Hier staat de basisschool 'Happy Times'. Het CLV gaat deze school voor weeskinderen helpen. De projectgroep gaat daar meewerken met praktische verbeteringen aan gebouwen, sanitair en een speelveld. Ook willen we de wijk helpen. Hiervoor is de stichting Stick2Uganda (ANBI gecertificeerd) opgericht. Door duurzame bedrijvigheid te ontwikkelen voor de hele wijk, worden bewoners van de wijk in staat zijn gesteld om zelf langdurig in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Een hartelijke groet van leerlingen Suzanne Treffers, Amy van den Broek, Chrissy van Dijk, Femke Kommerie, Noa Harder, Merijn van de Meene, Diederik Bos, Ard Suverein en docenten Natasja Anbeek, Wouter Fondse, Hielke Wynia, Cees Gouw.

In een weblog op www.stick2uganda.nl (CLV project) en via onze eigen CLV Facebookpagina Facebook/CLVvoorjou is de groep te volgen. Meer informatie over het project zelf op onze website, onder Actueel / Stick2Uganda.

Het reisprogramma is in Oeganda door Carlijn Gouw en Kim Wijnen (twee bestuursleden van de Stichting Stick2Uganda) opgezet. Samen met Peter Mutale, onze lokale contactpersoon in Oeganda en Stichting Livingstone werkvakanties, hebben zij bezoeken aan lokale projecten voorbereid, een buddy systeem opgezet en workshops in het programma ingepast. Het is een uitdagend, thematisch en op onderwijs gericht programma met als doel een goed investeringsvoorstel op te stellen voor het geld dat op de projectdag in mei is opgehaald.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)