Schoolbrief leesversie

Achterover

03-09-2019

Leerlingen slaan niet zo snel achterover. Althans dat zullen zij, zeker in groepsverband, niet direct laten merken. Toch moet toen zijn na de vakantie weer op school kwamen, de aanblik van voormalig gebouw A, het Theoriehuis, de Kuipen en het Praktijkhuis, verrassend zijn geweest. Er is nog ongeveer 40 procent van de betonconstructie over. De achterste helft van het Theoriehuis is helemaal weg, de bovenste verdieping en het tekenlokaal zijn verdwenen en van het Praktijkhuis is de voorste tien meter gesloopt.

De slopers zijn vrijwel klaar en de aannemer begint op 16 september.

Helaas is bij het slopen van de dakbedekking van het Praktijkhuis tussen twee lagen een oude ventilatieschacht aangetroffen die bekleed is met asbest.

Deze wordt donderdag 5 september verwijderd door mannen in witte pakken. Die dragen zij voor hun eigen bescherming. Maar omdat zij zichtbaar zullen zijn op het dak, leek het ons goed u hiervan op de hoogte te brengen.

Binnenkort ontvangt u een nieuwe bouwcirculaire met nadere informatie over het bouwproces. U kunt de vorderingen van de bouw volgen via de live-stream

Startweek Brugklasleerlingen

03-09-2019

Vandaag (dinsdag 3 sept) zijn de brugklasleerlingen enthousiast gestart met de introductieweek. Dinsdag, woensdag en donderdag beginnen we om 09.15 uur en eindigen we rond 13.00 uur. Vrijdag starten we om 08.30 uur bij VMHC Spitsbergen aan de Groeneveldselaan 9 in Veenendaal voor de CLV Games. Dit is om ongeveer 12:15 uur afgelopen.

De introductieweek is bedoeld om leerlingen op een ongedwongen manier kennis te laten maken met onze school en met hun medeleerlingen. Een groot verschil met de basisschool is voor velen de omvang van de locatie en het aantal docenten. In deze week leren leerlingen waar ze moeten zijn en bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.

Maar het is natuurlijk ook erg belangrijk dat leerlingen elkaar leren kennen. Dit doen we door middel van een spel. Tijdens de spelrondes (op dinsdag, woensdag en donderdag) strijden de klassen (landen) tegen elkaar. Voor de klas die zich het mooiste uitdost is er per leergang (mavo/havo/vwo) een prijs te winnen, in de vorm van een heerlijke taart, een beker en natuurlijk eeuwige roem!

Hoe is uw kind deze week thuis gekomen? Wij zijn benieuwd!

Voorwoord Schoolbrief september 2019

03-09-2019

‘Alle weer is goed’
‘Alle weer is Gods weer’
‘Het weer is goed maar de mensen zijn slecht’

Over het weer kunnen we bomen opzetten. En met de weer voorspellende apps kunnen we dat minstens twee keer doen, van tevoren en tijdens.

Scholen in de regio’s Zuid en Noord begonnen dit schooljaar met hoge temperaturen en veelal tropenroosters. Regio Midden is zo laat gestart dat het al herfst is en de temperatuur, ook in de tijdelijke lokalen, aangenaam is.

We hopen dat dit bijdraagt aan een soepele start. Want de start van een nieuwe schooljaar heeft altijd spannende kanten. Voor leerlingen, zeker voor nieuwe brugklassers. En voor medewerkers evengoed.

Stiekem hopen we allemaal nog op een ‘Indian Summer’. Maar de grond en de gewassen schreeuwen om regen. Waarschijnlijk regent het als u dit leest.

Graag maken we van 2019-2020 weer een bijzonder schooljaar.

Namens de directie

Willem de Vos, rector-bestuurder

Informatieavonden

03-09-2019

Vanaf volgende week starten de verschillende informatieavonden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Op de website bij de jaaragenda, staan de verschillende informatieavonden ingepland.

Tijdens deze avond maakt u onder andere kennis met de mentor en/of afdelingsleider van uw kind. Het verloop van het schooljaar wordt besproken. Dit is voor leerlingen uit het derde leerjaar natuurlijk anders dan leerlingen uit het eerste leerjaar, maar voor iedereen even belangrijk.

Voor u als ouder(s) is het ook een mooie gelegenheid om te zien wat er in de schoolvakantie allemaal gedaan is voor de toekomstige bouw. U wordt bijgepraat over de vorderingen die zijn gemaakt en de ontwikkelingen die nog komen. 

Kortom, wij verwelkomen u graag tijdens de informatieavond. Heeft u vragen en/of zijn er onduidelijkheden? Neem dan gerust contact op via communicatie@clv.nl. 

Aanstaande maandag 9 september vanaf 19.00 is de aftrap met de informatieavond voor topsport- en highschoolleerlingen. De overige informatieavonden staan ingepland op de jaaragenda. U ontvangt circa 2 weken van te voren een uitnodiging.

 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)