print

Leesversie CLV Schoolbrief

CLV Schoolbrief december 2018

18-12-2018

18 december 2018

Nieuwe plek voor de fietsen na de kerstvakantie

17-12-2018

Op maandag 7 januari 2019 is de ingang aan de Dennenlaan gesloten. De leerlingen worden gefaseerd, via de ingang aan de Middellaan, het schoolplein op begeleid. Hier is extra begeleiding op en rondom het schoolplein voor geregeld.

3e uur 10:05 uur         Onderbouw (mavo 1 en 2, havo/vwo 1,2 en 3) + havo 4

4e uur 11:15 uur         Bovenbouw (mavo 3 en 4, havo 5 en vwo 4,5 en 6)

 

De fietsenrekken op het parkeerterrein bij het hoofdgebouw (groene pijl) zijn tijdelijk tot februari 2019. Vanaf dat moment gaan er ruim 300 leerlingen naar de locatie aan de Mispel en wordt dit sloopterrein. Naar verwachting gaan voornamelijk leerlingen uit havo 2 en 3 naar de Mispel. Hier kunnen rooster technisch uitzonderingen op komen. Deze worden tijdig gecommuniceerd.

Om op de hoogte te blijven van de bouw en alle ontwikkelingen, kunt u kijken op clvbouwt.nl 

Sociale veiligheid

17-12-2018

Wat?
In de vorige schoolbrief is de enquête sociale veiligheid aangekondigd. Graag geven wij u wat toelichting over dit belangrijke onderwerp. Sociale veiligheid gaat over de ‘online’ veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag en misbruik van sociale media vormt een bedreiging voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers.

Regelmatig proberen we hier voorlichting over te geven op school en in de klas maar helaas lopen we nog regelmatig tegen grensoverschrijdend gedrag via internet en sociale media aan zoals bijvoorbeeld:

  • Ruzies (of het filmen daarvan), bedreigen, pesten en buitensluiten.
  • Het verspreiden via ongewenst beeldmateriaal zoals naaktfoto’s. 
  •  Het schaden van de reputatie van leerlingen of personeel
  • Hacken van accounts.
  • Het online pesten, bedreigen en voor schut zetten van leerlingen of personeel.

Ernstige gevolgen
Veel vormen van online ongewenst gedrag zijn strafbaar en kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer als de dader(s). Slachtoffers voelen zich niet meer veilig, online en offline, zijn bang om naar school te gaan, schamen zich, zijn onzeker, worden buitengesloten of gepest. Voor daders gelden straffen. Niet alleen de school treft strafmaatregelen maar bij strafbaar gedrag wordt ook de politie ingeschakeld.

Meld het
Wij vragen u als ouders om dit gesprek ook aan te gaan met uw kind en ze te wijzen op de ernstige gevolgen. Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, meld het bij de mentor, doe er niet aan mee en verwijder het van je apparaten.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)