print

Leesversie CLV Schoolbrief

01 - Voorwoord april 2018 - In de roos.


Sommige verhalen zijn zo mooi dat ze het herhalen waard zijn.

Dit verhaal is in de afgelopen weken een paar keer gebruikt.

Bij de presentatie voor de jury van ‘de sportiefste school van Nederland’ en bij het bezinningsmoment voor het eindexamen.

Toen men aan de rabbijn vroeg, hoe hij het toch voor elkaar kreeg bij elke vraag met een verhaal op de proppen te komen dat raak was, vertelde hij het volgende verhaal:

‘Een jonge edelman die alle krijgsscholen doorlopen had en de beste was met het zwaard en met pijl en boog maakte te paard een tocht door het land.

In een dorpje zag hij een oude schuur met op de wand allemaal schietrozen getekend en telkens precies in het midden een gat.“Wel heb ik van mijn leven!” zei hij, ‘zo goed kan ik zelfs niet schieten. Ik moet weten wie dat kan.” Na enig zoeken kwam hij uit bij een klein, sjofel gekleed jongetje.

“Hoe krijg jij dat voor elkaar?”, vroeg de edelman, “dat lukt zelfs mij niet.”

“Oh”, zei de jongen, “ik schiet gewoon een pijl in de muur en teken er dan een roos omheen.”

Hopelijk schieten we vaak raak in de laatste maanden van dit schooljaar en waar het verantwoord is, tekenen we zelf een roos om het resultaat heen.

Willem de Vos
Rector-bestuurder

 02 - CLV sportiefste school van Nederland


Op woensdag 11 april hebben wij de verkiezing de Sportiefste vo school van Nederland gewonnen waarmee het CLV twee jaar de titel: Sportiefste school van Nederland mag voeren. 

Deze verkiezing werd georganiseerd door de KVLO (de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) en NOC*NSF, in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Academie voor Lichamelijke Opvoeding), Special Heroes, Uniek Sporten en de gemeente Nijmegen.

De jury was duidelijk over onze sterke punten: ‘Het Christelijk Lyceum Veenendaal beheerst de kunst alle leerlingen te verleiden om een leven lang te bewegen. De vaksectie bewegingsonderwijs is zeer ondernemend en benut ruimschoots de mogelijkheden die geboden worden voor samenwerking binnen de school maar ook met de omgeving. Volgens de jury van het VO is het CLV de terechte winnaar, maar zelf zeggen ze: “de reis naar de sportiefste school is belangrijker dan de finish halen!

De reis is een periode van 12 jaar. Vanaf de start van de talentlijnen tot nu heeft de vakgroep bewegingsonderwijs samen met de schoolleiding zich met veel energie ingezet om sport en bewegen, en de gezonde school op de kaart te zetten. De verkiezing was niet eenvoudig. Eerst was er de audit van de jury op het CLV. En op de dag van de verkiezing werden Willem de Vos, Wiebe Westerterp en Annelies van Dijk (H3) nogmaals door de jury ondervraagd. Zij wisten de jury met een sterke presentatie en heldere wijze van beantwoorden van vragen te overtuigen dat de gezonde school en tijd en ruimte voor sport en bewegen hoort bij het CLV.

Kijk hier voor het filmpje.03 - Lyceo Lente- en zomerschool


In de meivakantie organiseren we in samenwerking met Lyceo van 30 april t/m 4 mei een lenteschool voor de onderbouwleerlingen en van 16 juli t/m 20 juli een zomerschool voor de bovenbouwleerlingen. Tijdens een korte en intensieve periode krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Door deelname aan de Lente- en zomerschool kan voorkomen worden dat zij blijven zitten.

Lyceo Lente- en zomerschool
Wij kiezen bewust voor de inzet van externe begeleiding door Lyceo. Lyceo organiseert al een aantal jarenan op verschillende plaatsen in het land Lente- en Zomerscholen. In een positieve en huiselijke sfeer gaan de leerlingen gemotiveerd aan de slag. Leerlingen krijgen concrete handvatten waarmee ze zich het vak eigen maken en hun studievaardigheden verbeteren.

Voor wie is de Lente- en zomerschool?
Door docenten en mentoren wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de Lente- en zomerschool. De Lente- en zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. U kunt uw zoon/dochter niet zelf opgeven voor de Lente- en zomerschool. Wel kunt u zelf beslissen over deelname indien uw zoon/dochter is geselecteerd. Houd in dat geval bovengenoemde data alvast vrij.

Meer informatie?
Kijk voor informatie op: https://www.lyceo.nl/zomerschool/. 04 - Goed voorbereid het eindexamen in!


Eindexamensite.nl helpt leerlingen om goed voorbereid en vol zelfvertrouwen het eindexamen in te gaan. Leerlingen raken vertrouwd met het maken van eindexamens.

Op Eindexamensite.nl staan examens die leerlingen online kunnen oefenen. Na het maken van het oefenexamen krijgen zij gelijk feedback. Zo zien zij welke examenstof ze goed en minder goed beheersen.

Oefenen op maat
Leerlingen kunnen oefenen op onderwerp en op moeilijkheidsgraad. Per vraag kunnen zij doorklikken naar de bijbehorende theorie.

Inloggen op Eindexamensite.nl via Magister
Ga naar de site. Daar kies je rechtsboven voor inloggen. Dan kies je voor: Log in met schoolaccount. Je klikt aan de rechterkant op school (Chr. Lyceum Veenendaal) en dan op verder.

Veel succes!05 - Examenstress?


Je herkent ze misschien wel; de leerlingen die nu al de bibbers krijgen van de examens. Of misschien ontstaan de bibbers wel na de laatste toetsweek?

Mogelijk zijn deze leerlingen al aangemeld bij de anti-stress training van Anke van Offeren.

Voor de leerlingen die er behoefte aan hebben geef ik op zondagavond 13 mei (de avond voor de start van het examen) om 19.00 uur een ontspanningsles in de examenzaal. Voor sommige is dat net het laatste duwtje dat ze nodig hebben om goed te kunnen scoren in hun examens. Het is een les waar alle leerlingen;  sportief of niet sportief aan mee kunnen doen.

Voor de leerlingen die mee willen doen is het noodzakelijk dat ze mij (gk@clv.nl) vanaf hun privé mailadres een berichtje sturen. Dan ontvangen ze in de vakantie de verdere informatie.

Samen kunnen we er vast voor zorgen dat onze leerlingen een zo optimaal mogelijke kans hebben!

Annemieke Gemmink06- Minderzittenopschool.nl live!


Het is eindelijk zover: de website minderzittenopschool.nl is online! Neem snel een kijkje en kom erachter hoe jij actiever door het leven kunt gaan. Want veel zitten verslechtert je concentratie, is slecht voor je gezondheid en verhoogt de kans op bijvoorbeeld diabetes. Op school is het dus belangrijk om meer te bewegen tijdens de lessen. Alle reden om even naar de website te gaan dus!07 - Bezinningsmoment examens 'Geluk(t)'


Woensdagavond 18 april hebben we met onze examenleerlingen en hun ouders stilgestaan bij de aankomende examens. Voor de examenleerlingen (en hun ouders) breekt er een spannende en roerende tijd aan. Eerst de stress voor de examens en daarna het besef dat er afscheid moet worden genomen van een belangrijke periode.

Het thema van de avond was ‘Geluk(t)’. Wij willen onze leerlingen meer meegeven dan een mooi diploma. We willen ze een rugzak meegeven vol met vaardigheden en levenswijsheid, zodat ze kunnen uitgroeien tot gelukkige mensen.

Tijdens het bezinningsmoment was ook een aantal leerlingen aan het woord. Het was mooi om te horen dat ze ons motto: ‘Ruimte voor ontwikkeling’ terug hebben gezien tijdens hun jaren bij ons op school. Ze kregen ruimte om zelf te bepalen in welke richting en in welk tempo zij zich wilden ontwikkelen.

Wij wensen onze examenleerlingen en hun ouders Gods kracht toe in de komende periode.08 - Borg van de mediatheek retour voor examenleerlingen


In het verleden hebben leerlingen uit 4 mavo, 5 havo  en 6 vwo  € 5,- borg betaald voor het lenen van boeken en andere materialen uit de mediatheek. Deze borg krijgen deze examenkandidaten binnenkort weer terug, mits alle geleende materialen zijn ingeleverd en er geen openstaande posten zijn.

Hiervoor kunnen deze leerlingen zich meteen na hun laatste examen melden bij de balie in de mediatheek. De termijn voor het ophalen van de borg duurt nog tot de zomervakantie.

 09 - Reünie van klas 5b uit 1961


Dinsdagmiddag 10 april werden we vereerd met wel heel bijzonder bezoek.

7 Klasgenoten uit klas 5b zagen elkaar na 57 jaar weer terug en dronken bij ons op school een kopje koffie. Onder het genot van een gevulde koek werden alle mooie herinneringen uit de CLV-tijd herleefd.

De school aan de Kerkewijk had men niet eerder van binnen gezien, omdat deze school in 1968 in gebruik is genomen. Destijds telde het CLV 600 leerlingen. Niet meer te vergelijken met de bijna 2.100 leerlingen die we dagelijks verwelkomen.10 - Inleveren kluissleutels examenklassen!


Leerlingen uit de examenklassen verzoeken wij hun kluissleutels in te komen leveren bij conciërge. Heb je twee originele kluissleutels en is je kluis leeg en schoon? Dan ontvang je een klein presentje!11 - Feestelijke onthulling banner de Sportiefste school van Nederland

Op woensdag 25 april heeft waarnemend burgemeester Piet Zoon samen met wethouder Nermina Kundić de banner ‘de Sportiefste school van Nederland’ in de Grote Kuip onthuld. Het CLV zal de komende twee jaar deze titel voeren. In een bomvolle Kuip was, na het vertonen van de Sportiefste School CLV promotiefilm en het optreden van de podiumpresentatiegroep, het woord aan Willem de Vos. Hij benadrukte dat deze prijs het resultaat is van uitstekend bewegingsonderwijs en sport en veel aandacht voor de gezonde school en minder zitten in de les. Daarna was het woord aan wethouder Nermina Kundić (o.a. onderwijs, cultuur en sport). Zij noemt het CLV als schoolvoorbeeld van een school waar beweegruimte is voor elke leerling. Daarna prijst burgemeester Zoon de leerlingen voor hun podiumoptreden en feliciteerde het CLV met deze prijs. Een prijs die volgens hem niet alleen het CLV op de kaart zet als Sportiefste school van Nederland, maar ook ondersteunt dat Veenendaal als gemeente sport en bewegen en gezonde voeding (Food Valley) belangrijk vindt.

De banner zal de komende maanden te zien zijn op de gevel van het Brughuis.12 - Binasproject 2018


Van maandag 9 april t/m vrijdag 13 april zijn  alle derde klassen van havo, atheneum en gymnasium bezig met het binasproject.

Binas is een afkorting van de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde.

De leerlingen voeren een gekozen of zelfbedacht, liefst vakoverstijgend, onderzoek uit.

Een kleine 80 ! onderzoeken worden er deze week uitgevoerd.

Een paar voorbeelden zijn:

  • Hoeveel energie zit er in fruit?
  • Hoe maak ik het hardste plastic?
  • Welke luier absorbeert het meeste vocht?
  • Wat is het vetgehalte van bekende merken chips?
  • Hoeveel water zit er in shampoo?
  • Klopt het suikergehalte in diverse cola’s?


​Uiteindelijk moet een echt wetenschappelijk verslag gemaakt worden van het onderzoek.

Dat het naast leerzaam ook erg leuk is kun je zien op de foto’s. 13 - Depressie bij een puber?


Verdriet of een dip horen bij de puberteit. Wanneer dit een langere tijd duurt kan dit een probleem worden. Een op de vijf jongeren zegt emotionele problemen te hebben en 3% van de jongeren boven 13 jaar heeft het afgelopen half jaar een depressie gehad. Bij pubers hebben meiden 2x meer depressies dan jongens.

Definitie
Een depressie houdt in dat iemand zich (voor langere tijd gedurende de meeste dagen van de week) neerslachtig voelt en/of prikkelbaar is en interesse en plezier in de dagelijkse bezigheden verliest. Dusdanig dat het tot ‘lijden’ en verminderd functioneren leidt. Bij pubers is het soms lastig op te merken, omdat de gedaalde stemming niet voortdurend aanwezig hoeft te zijn, bij afleiding kan de jongere opleven en daarna zakt hij/zij snel terug in somberheid of prikkelbaarheid.

Om van een depressie te spreken, moeten er naast bovengenoemde definitie nog 4 symptomen tegelijkertijd aanwezig zijn uit het volgende rijtje: gewichtsverlies cq. niet aankomen, slaapproblemen (of toename slaapbehoefte), vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid, concentratieproblemen, terugkerende gedachten aan de dood.

Een depressie wordt gesteld door een BIG-geregistreerd persoon (arts, klinisch of gz-psycholoog) middels de DSM-V (handboek voor de psychiatrie).

Ontstaan
Een depressie ontstaat als het evenwicht tussen draagkracht en draaglast langdurig verstoord is en bij kwetsbaarheid voor een stemmingsstoornis. Bij het ontstaan spelen bijna altijd meerdere factoren een rol.

Behandeling
De vorm van behandeling van depressie bij jongeren hangt af van de mate van ernst. Van psycho-educatie tot cognitieve gedragstherapie, begeleiding in het gezin of medicatie. Dit gebeurt in de GGZ (verwijzing verloopt via huisarts, schoolarts of centrum voor jeugd en gezin). Het is ten zeerste aan te raden om een depressieve leerling bij een gespecialiseerde hulpverlener onder te brengen, omdat depressie negatieve gevolgen heeft voor de leerontwikkeling van de leerling en kan leiden tot zelfverwonding of suïcide.

Constateren thuis?
Het is belangrijk om hulp te zoeken wanneer een leerling duidelijke verandering laat zien op meerdere vlakken (zie symptomen) tegelijk, gedurende twee weken achter elkaar, bijna dagelijks. Hierin onderscheidt het gedrag zich van ‘normaal pubergedrag’.

Veerle Corsten-Bonnier, schoolpsycholoog CLV
(v.corsten@clv.nl)13 - Halt en politie op bezoek


Op 15, 16 en 17 mei nemen alle leerlingen uit klas 2 deel aan de voorlichting ‘Online veiligheid’, verzorgd door Stichting Halt samen met een van onze wijkagenten. Tijdens deze voorlichting wordt onder andere stilgestaan bij de vraag: Wanneer worden grenzen overschreden en wat zijn de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op internet? Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Daar hebben we op school ook regelmatig mee te maken, helaas. Vandaar ook deze lessen.

Uit onderzoek blijkt dat voorlichtingen meer effect hebben wanneer ook de ouders erbij worden betrokken. Daarom willen we de ouders van klas 2-leerlingen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, onder begeleiding van Stichting Halt. We hopen dat een van de wijkagenten ook weer aanwezig kan zijn.

Alle ouders van leerlingen uit klas 2 ontvangen een uitnodiging per e-mail voor een ouderbijeenkomst ‘Online veiligheid’ op woensdagavond 23 mei van 19.30u - 21.00u in de Grote Kuip op het CLV.

We hopen op veel belangstelling,

Linda van de Pol, medewerker Halt
Gusta Budding, zorgcoördinator CLV14 - Einde Office licentie voor schoolverlaters


Als dit je laatste jaar op het CLV is, dan stopt binnenkort je licentie op het Office365 pakket. Je kunt dan niet meer gebruik maken van je CLV mailadres, OneDrive voor Bedrijven en het Office pakket.

Denk er dus aan dat je de bestanden die je in de cloud hebt staan of belangrijke emailberichten op een andere plek gaat opslaan. Via Slim.nl kun je eventueel onderstaand pakket aanschaffen (je kunt nu nog inloggen met je CLV mailadres).

Microsoft Office Professional Plus 2016
Studenten en hun ouders, docenten en medewerkers in voortgezet onderwijs en MBO bestellen deze nieuwste Microsoft Office Professional Plus 2016 for Windows bij Slim.nl met exclusieve onderwijskorting. Deze Office 2016 for Windows-versie is het nieuwste en meest uitgebreide Office-pakket dat er bestaat, alles wat je nodig hebt om je (huis)werk te maken.

De studentenversie is 1 jaar geldig.15 - Een diploma en een toekomst voor een meisje in Sri Lanka!


Examenleerlingen van het CLV en stichting www.iemandgeeftommij.nl (IGOM) hebben de handen in een geslagen. Tijdens het gala op het CLV op 31 mei, het feest in ‘club Rodenburg’ te Beesd en tijdens de diploma-uitreiking in de Petra kerk zal aandacht worden besteed aan dit project. Met elkaar zetten we ons in om zoveel mogelijk geld op te halen voor een meisjeshuis in Sri Lanka.

Van ieder verkocht kaartje voor het eindexamenfeest gaat een gedeelte naar het project. Tijdens het gala op het schoolplein zal er worden gecollecteerd door leerlingen van de examencommissie. En ook in de Petra kerk zal na de samenkomsten een collecte bij de uitgang worden gehouden. U herkent de collectanten aan de groene bus met het logo van de stichting. Op deze manier proberen we een mooi bedrag bijeen te krijgen voor dit prachtige project.

In de voormalige hoofdstad Kandy onderhoudt de stichting ‘Iemand geeft om mij’ een meisjeshuis. Hier worden 25 kansarme, verwaarloosde en misbruikte (wees)meisjes liefdevol opgevangen. Meisjes worden in Sri Lanka niet of nauwelijks gezien. Ze zijn in het meisjeshuis van harte welkom en krijgen een bed, kleding, voedsel en Christelijk onderwijs. Meestal keren ze uiteindelijk terug naar hun gezin en krijgen een nieuwe, kansrijke toekomst. Het project wordt vanuit Nederland bekostigd en gecoördineerd. Jaarlijks wordt het project ter plaatse door ons bezocht om te zien wat prioriteit heeft en wat de vorderingen zijn. Via skype, e-mail en de app hebben nauw contact met de projectleider ter plaatse.

Helpt u mee?

Namens het gehele bestuur van IGOM heel hartelijk dank!16 - Inschrijving scholierentriathlon


Op zaterdag 25 augustus aanstaande vindt de "Van Dijk Triathlon Veenendaal' plaats. Tijdens de triathlon is er een speciale serie voor de scholieren van middelbare scholen in en rondom Veenendaal. 

Voor deze scholierentriathlon is er speciaal een trainingsprogramma opgezet. Deze trainingen worden verzorgd door ervaren zwem- , fiets-  en looptrainers. 

Onze leerlingen zijn inmiddels op de hoogte dat zij zich kunnen aanmelden als zij dat willen. 

Meer informatie vindt u op de website en in deze flyer.17 - Inschrijven zeilkamp 2018


Rond deze tijd begint bij de zeilkampleiding het zeilgevoel weer te kriebelen. Zelfs het koude weer weerhoudt hen daar niet van. Misschien ben je al aan het bedenken wat je in de zomervakantie wilt gaan doen en zou je graag mee willen op zeilkamp. Kortom: tijd om alles voor de zeilkampen weer in gang te zetten!

Heb je zin om samen met klasgenoten of andere leerlingen een week lang te zeilen op de Friese meren? Schrijf je dan nu in voor zeilkamp 2018! Het beloven weer 2 mooie weken te worden waar je, naast veel gezelligheid, natuurlijk ook de fijne kneepjes van het zeil-vak leert.

Heb je zin om mee te gaan? klik dan hier om je in te schrijven.

Er zijn twee kampen:

  • Kamp 1: voor leerlingen van klas 1 en 2 van zaterdag 14 t/m vrijdag 20 juli
  • Kamp 2: voor leerlingen van klas 3 en hoger van zaterdag 18 t/m vrijdag 24 augustus
     

Het is een echte CLV-traditie en de kampen zitten vrijwel altijd vol. We hopen dat deze traditie nog vele jaren voortgezet wordt.18 - Debatavond GLF


Onze docenten Cees Gouw en Jaap Neerken namen het dinsdagavond 20 maart tegen elkaar op tijdens een debatavond over het onderwijs van de toekomst. Het was een inhoudelijk sterke avond waarin beide sprekers, wat betreft visie op bijvoorbeeld maatwerk, tegenover elkaar stonden. Daarbij staken zij hun zeer uitgesproken mening niet onder stoelen of banken. 

Kern van ieders visie heeft te maken met de vraag wie er centraal moet staan in het onderwijs. Is dat de leerling die kan excelleren of is dat de samenleving waarin men voor elkaar zorgt. Anders gezegd: het individu tegenover het collectief.

Pedagoog Dr. Jan Marten Praamsma van de universiteit Utrecht zette vanuit de wetenschap beide visies in breder perspectief en liet zien dat de discussie al eeuwen oud is. Er is niets nieuws aan onderwijsvernieuwing en ook niet aan een behoudende reactie daarop!

Al met al een zeer boeiende avond die ons nog lang zal heugen.19 - Taaldorp Frans


Een verslag van leerlingen Daphne en Lieve:

Afgelopen maand was er taaldorp voor atheneum en gymnasium 2. Wij vonden taaldorp super leuk, maar tegelijk ook spannend. We moesten in verschillende situaties Frans spreken. De verschillende situaties waren heel echt en vooral gevarieerd. We vonden het erg spannend om met onbekende mensen Frans te spreken, maar ook heel erg leerzaam. Door taaldorp weten wij nu hoe het is om in het ‘echt’ Frans te spreken.

Daphne Leewis en Lieve Stomphorst a2b20 - Geslaagde koningsspelen


Een ‘warm’ welkom voor – en door leerlingen uit sportklas 3, LO2 klas 3 en BSM leerjaar 4 op de koningsspelen in Veenendaal.

Sinds een aantal jaren assisteren en begeleiden de leerlingen van het CLV tijdens dit evenement, georganiseerd door Sportservice Veenendaal. De spelen zijn inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement en biedt een uitdagend en leuk programma voor zowel onderbouw -als bovenbouwleerlingen.

Ongeveer 4700 basisschoolkinderen verzamelden op sportpark Het Panhuis en De Groene Velden. In het begin stonden de sportklasleerlingen van het CLV soms wat onwennig voor de groep. Niet gek als er een hele klas van 30 leerlingen naar je staat te luisteren voor de uitleg. Na een aantal rondes was de spanning er wel af en keken de docenten BO vol trots toe hoe de lesgevers in de dop zich profileerden voor de klassen.

Organisator van de koninsgsspelen Wilco den Hartog blikt terug: “Ik vond het een mooie en geslaagde dag. Het weer zat mee en mede door de inzet van veel leerlingen van het CLV is zo’n dag mogelijk. Kortom, een succes en hopelijk een leerzame dag voor de CLV-ers.Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)