print

Leesversie CLV Schoolbrief

01- Voorwoord juni: De laatste veertjes


‘De laatste veertjes’, dat klinkt toch beter dan ‘de laatste loodjes’?!

Het is een beetje spelen met taal, maar dat helpt.

We sluiten het schooljaar 2017-2018 af, in afwachting van de definitieve examenuitslagen en van de overgangsbeslissingen. Ons hangt gelukkig niet de ellende boven het hoofd van de VMBO-scholen in Maastricht. Daar moet je toch niet aan denken!

Als ik deze woorden schrijf, moet de toetsweek nog beginnen.

Daarna gaan we het jaar op een mooie manier afronden, de diploma-uitreiking uitbundig vieren, alle leerlingen gedag zeggen, afscheid nemen van enkele collega’s en dan de vakantie omarmen. Op die leerlingen na die nog even de zomerschool zullen doorlopen.

Op de valreep doen we nog een mededeling over een reeks boeiende TV opnamen waar het CLV in het nieuwe schooljaar aan gaat meewerken. Een schooljaar overigens dat we niet in gebouw A (theoriehuis, grote- en kleine kuip en praktijkhuis) zullen afsluiten, omdat er vanaf februari 2019 gesloopt en gestript gaat worden en we dus tijdelijk zullen verhuizen.

Graag wensen we alle ouders/ verzorgers en alle leerlingen een heilzame vakantieperiode toe!
 

Willem de Vos
Rector-bestuurder02 - Klasse!


Het CLV is benaderd door Vincent TV producties met de vraag of we willen meewerken aan een documentairereeks over het leven op een middelbare school voor RTL4. Het doel is een realistische inkijk te geven in het leven van jong volwassenen op de middelbare school. We hebben besloten als school medewerking te verlenen. We willen wel een bijdrage leveren aan een goed beeld van het leven op school. Het gaat om zo’n acht afleveringen met als werktitel ‘Klasse’.

Vincent maakt zinvolle programma’s en de tekst over het programma was opvallend aangenaam van toon en inhoud. Het bedrijf heeft bewezen integere programma’s te maken, ook op de commerciële zenders. Vincent TV Producties maakt programma’s als Mr Frank Visser Doet Uitspraak, Steenrijk Straatarm en Beau Five Days Inside.

‘Het wordt een positief, mooi en realistisch portret van de school, het team en haar leerlingen’, zo schrijft Vincent TV producties zelf. Met de programmamakers en de directeur zijn alle mogelijke grenzen en gevoeligheden besproken. Aan alle betrokkenen, zowel passieve als actieve: medewerkers, leerlingen, ouders wordt schriftelijk toestemming gevraagd om beelden te mogen maken en te gebruiken. Ook achteraf is er de mogelijkheid om uitzending van bepaalde beelden en verhalen te voorkomen. 

De cameramensen zullen steeds open zijn over waar en wat ze gaan filmen, van verborgen camera’s zal nooit sprake zijn. Ze zullen vooral filmen in enkele bovenbouwklassen (havo 4, vwo 5), en beelden opnemen van pauzes, het plein en evenementen. Zij zullen de inspanningen vanuit de school zelf tot een minimum beperken. De opnamen beginnen in september. Binnenkort krijgen alle leerlingen, leraren en medewerkers van de school een brief met een toestemmingsformulier.

We hebben er alle vertrouwen in dat we een heel mooi avontuur gaan beleven en dat er een prachtig portret gemaakt wordt van onze school waar we oprecht trots op mogen zijn.03 - Zo gaat het CLV om met leerlinggegevens


De afgelopen maanden kon u niet om de nieuwe AVG wetgeving heen: de algemene verordening gegevensbescherming. Ook voor ons is het van belang om de privacyrechten van uw zoon of dochter zo goed mogelijk te bewaken. Wij informeren u graag hoe wij dit aanpakken.

Op het CLV gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die betrekking hebben op leerlingen, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie daarvan.

Om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen is het van belang om zowel het gebruik als de opslag en verwerking van gegevens goed uit te voeren. Per 1 mei is er een functionaris gegevensbescherming bij ons in dienst gekomen die alle processen met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonsgegevens coördineert en controleert.

Binnenkort zult u van ons een formulier ontvangen waarop u kunt aangeven dat u ons toestemming verleent om gegevens van uw zoon of dochter te gebruiken. Voor bepaalde persoonsgegevens is het bij de wet geregeld dat deze gebruikt mogen worden. Naam- en adresgegevens zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om leerlingen in te schrijven. Voor andere gegevens (bijvoorbeeld het plaatsen van een foto op de website) is het noodzakelijk om toestemming te vragen.

Mocht u nog vragen hebben over de uitvoer van de nieuwe privacywetgeving bij ons op school, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@clv.nl.

 04 - Vrijwilliger gezocht


De mediatheek van het CLV is een plek waar leerlingen zelfstandig en in rust kunnen werken. Daarnaast kunnen leerlingen in onze mediatheek gebruik maken van een collectie jeugdliteratuur, Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse literatuur, naslagwerken en informatieve boeken, kranten en tijdschriften.

Wij zoeken een  ouder/vrijwilliger die ons enkele uren per week willen helpen bij diverse werkzaamheden op woensdag van 10.30  – 13.45 uur.

Heeft u als ouder affiniteit met jongeren, informatie en digitale media en wilt u graag uw betrokkenheid bij de school vergroten? Overweeg dan om het mediatheekteam van het CLV te versterken!

Meer informatie over deze vacature kunt u krijgen via de mediathecaris mevrouw Hania, tel 0318 - 500621 (ma t/m/ do) of i.hania@clv.nl of loop gewoon eens binnen om de sfeer te proeven.05 - Inleveren kluissleutel


Brugklasleerlingen
Leerlingen uit de Brugklas kunnen tot en met vrijdag 6 juli hun kluissleutels (2 originele sleutels) komen inleveren bij de conciërge van het Brughuis. Voor de leerlingen die hun kluisje netjes leeg en schoon hebben gemaakt, hebben we een kleine attentie.

Het niet inleveren van beide originele sleutels kost €10,-. Met dit bedrag bekostigen we onkosten voor het vervangen van het slot.

Examenleerlingen
Examenklassen verzoeken wij ook zo snel mogelijk hun kluissleutels in te komen leveren bij conciërge. Heb je twee originele kluissleutels en is je kluis leeg en schoon? Dan ontvang je een klein presentje!06 - Nieuwe leden ouderraad gezocht!


De ouderraad zoekt ouders die willen deelnemen aan de ouderraad van de school. Dit is  de vertegenwoordiging van de ouders binnen het CLV. Met een aantal ouders bespreken we de zaken die vanuit het perspectief van de ouders belangrijk zijn. Ook zijn we vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad, samen met docenten en leerlingen. 

Er stoppen na dit schooljaar een paar ouders, dus we zijn op zoek naar nieuwe leden. Vind je het leuk om mee te praten over het beleid van de school en heb je ruimte om ca. 6 vergaderingen per jaar bij te wonen? Meld je dan aan bij ouderraad@clv.nl.

Voor het CLV is de inbreng van ouders erg belangrijk en wij als ouders merken dat onze inbreng ook serieus wordt genomen en impact heeft. Laten we er samen voor zorgen dat we ook de komende jaren een sterke oudervertegenwoordiging hebben.

Fred de Jong
voorzitter07 - Vervroegd examen Engels in mavo 3


Zes mavo 3 leerlingen hebben dit jaar met goed gevolg hun examen Engels afgesloten. We zijn erg trots op de manier waarop zij dit jaar bezig zijn geweest met het vak Engels. Veel zelfstandig werken, maar ook veel samen.  

Het is niet niets om als 14-15 jarige in een grote examenzaal te zitten met allemaal zenuwachtige 4e jaars leerlingen. Ze hebben het echt heel goed gedaan en hebben een prachtig cijfer gehaald (4 negens en 2 achten!).

Aankomende cursus  gaan we dit project voortzetten met een paar zorgvuldig geselecteerde leerlingen uit 2 mavo.
 08 - Gevonden voorwerpen


Er zijn weer erg veel gevonden voorwerpen bijeen vergaard bij de receptie in het Theoriehuis. Veel (sport)kleding, etuis, rekenmachines, boeken, schriften, lunchboxen, sieraden, (fiets)sleutels en nog meer. Als uw kind iets kwijt geraakt is, laat hem of haar dan even bij de receptie langskomen om te kijken of het er misschien bij ligt!

Kleding en schoeisel wordt de laatste lesweek op tafels bij de uitgang gelegd. De kleding die overblijft aan het eind van het schooljaar wordt aan een goed doel gegeven en de andere spullen worden helaas weggegooid.09 - Besproken onderwerpen in ouderraad


Het afgelopen jaar heeft de ouderraad meerdere keren gesproken over het digitale onderwijs, de verbouwing van de school, de kosten van het onderwijs en de talentrichtingen.

De laatste vergadering zijn de conclusies en verbeterpunten van het visitatierapport digitaliseren besproken. Als ouders hebben we aangegeven dat we willen dat het digitale onderwijs op het CLV zich nog verder ontwikkelt en meer wordt ingezet in het onderwijs, maar ook dat leerlingen niet onnodig met een zware tas (boeken en laptop) hoeven sjouwen.

Verder bespraken we de inrichting van nieuwe talentrichtingen. Aan deze richtingen zijn extra kosten verbonden, naast de (vrijwillige) ouderbijdrage en de kosten voor laptop en excursies. We hebben de school gevraagd om ouders aan het begin van het schooljaar een overzicht te geven van alle kosten, zodat ouders weten welke kosten ze kunnen verwachten.

Het hele jaar zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de school. Hierbij hebben we benadrukt dat de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing voor leerlingen makkelijk bereikbaar moet zijn en de verbouwing zo min mogelijk overlast moet geven. Het CLV informeert ouders over de voortgang van de nieuwbouw op www.clvbouwt.nl.10 - Showcase festival was een feest!


Licht uit, spot aan! Grime en kostuum compleet, decor op zijn plaats en geluid getest. Alles klaar voor een spetterende show en dat was het! In de middag lekker rustig en relaxed, 's avonds uitverkocht en knallen! Bij de slotact stond de hele Lampegiet op zijn kop, geweldig! Het was een lange dag voor iedereen, maar het was het harde werken helemaal waard. We kijken terug op een zeer creatief jaar met elkaar!

Op onze website kunt de foto's van deze middag en avond terugvinden.11 - Update gezonde School juni 2018


We naderen het eind van het schooljaar dus tijd om de Gezonde school balans op te maken.

Het team
Er zijn wat wisselingen in het team. Samen met de ambassadeurs Gezonde School uit elk team zullen we het komend jaar weer gezonde stappen vooruit maken. Heeft u ideeën, mail gerust naar j.vanelst@clv.nl

Minderzittenopschool.nl
Sinds begin mei is de site online: minderzittenopschool.nl

Er wordt nog volop aan de site en aan de pr gewerkt. De Gelderlander was geïnteresseerd dus in mei is daarin een mooi artikel gekomen.

Een paar weken geleden is een persbericht gestuurd door de leerlingen Merel en Lisanne uit ons team naar de Rijnpost en de Veenendaalse krant.  Het team van leerlingen is uitgebreid met Selena  en Femke Tollenaar. Zij zijn bezig om een promotiefilmpje te maken.

Deze week is het thema meer bewegen, want kinderen zitten te veel helemaal hot in de media. Check en tekent u ook de petitie?

De lesgevende collega’s gaan ook in het nieuwe schooljaar weer hun best doen om tijdens de les even een beweegmoment in te lassen. Dansjes en klim- en klauterpartijen zijn natuurlijk geweldig, maar even staand een oefening doen of overleggen is al helemaal top.

Gezonde Voeding
Om ons derde en voorlopig laatste certificaat Gezonde School te behalen was het nodig dat de kantine wederom gecheckt werd. Gelukkig is weer de “zilveren schaal” ontvangen. Complimenten voor de dames van de kantine. De zilveren schaal betekent dat 60% van het aanbod basisproducten zijn en gezond. Nu nog afwachten of we ook het certificaat Gezonde Voeding behalen. Dit heeft te maken met de aandacht voor gezonde voeding in de school en in de lessen. Heeft u hier al een kijkje genomen? Of hier?

Sportiefste school
We hebben ons certificaat Sport en Bewegen eer aan gedaan door sportiefste school van Nederland te worden. De jury was natuurlijk zeer onder de indruk van het totale pakket van sportaanbod binnen en buiten de school. De verbinding van schoolsport met verengingen en Sportservice was zeer belangrijk. Daarnaast was een sterk punt de verbinding tussen sport en gezonde School. Complimenten voor de vakgroep BO!

Alcoholpreventie klassen 2
In april is er in de klassen m2 en h2 voorlichting alcohol gegeeven door Stichting Voorkom. Les 1 is gegeven door de biologiedocenten. De lessen 2 en 3 zijn gegeven door een preventiemedewerker en een ervaringsdeskundige. De leerlingen en docenten hebben aangegeven tevreden te zijn met de manier van lesgeven en de inhoud. Volgend jaar gaan we verder met deze preventielessen en dan in alle klassen 2.

We wensen u een fijne gezonde vakantie binnenkort!

 12 - Minitrampteam verovert titel


Het ‘minitrampteam’ van het CLV is kampioen geworden op het onderdeel Groepsspringen tijdens de Olympic Moves. Met twee punten verschil hebben zij de titel gepakt op het hoogste niveau.

Op zowel minitrampoline met kast als minitrampoline zonder kast met als hoogtepunt 4 dubbel salto’s, een tsukahara en een dubbel streksalto 1½ wist geen enkel ander team ze te overtreffen.13 - Talenten WYT klaar voor Nederlands kampioenschap

Wekelijks staan er achttien talentvolle jongens onder schooltijd te trainen op het zand op de Beach-accommodatie naast het zwembad. Deze jongens (tussen de 12 en17 jaar zonder beachvolleybalervaring) volgen na een selectieperiode tien beachvolleybaltrainingen en sluiten deze af met het NK What’s Your Talent op zaterdag 7 juli.

Afgelopen week werden de jongens getest op fysieke eigenschappen als balans, lenigheid, sprongkracht en hand-oogcoordinatie. De NeVoBo en Hogeschool Arnhem & Nijmegen willen met dit project de sport bekendheid geven en hopen talenten te scouten voor de sport.

Donderdag 14 juni kregen de jongens bezoek van twee talenttrainers uit het (beach)volleybal. Beloond met een trainingsshirt en inspirerende woorden kijken de docenten/trainers Jarno van Elst en Wiebe Westerterp en de jongens uit naar het toernooi op 7 juli.

Op donderdag 5 juli is de laatste training waarbij de talenten hopen een aantal docenten uit te kunnen dagen tijdens een wedstrijd op het zand!Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)