Schoolbrief leesversie

Schoolbrief februari 2020

20-02-2020

donderdag 19 februari 2020-3

Voorwoord

20-02-2020

Mopperen op het weer heeft niet veel zin. Al valt het niet mee om dat te laten met alle harde wind en stevige regenbuien van de laatste weken. Voor fietsers zeker geen pretje. Toch kunnen we maar beter de lente verwelkomen. In meteorologische zin is het binnen twee weken al zover! Voor de meeste CLV-ers is het al licht als zij ’s ochtends van huis fietsen en nog steeds licht als zij thuiskomen.

Intussen zijn we ook aan het aftellen op weg naar de ingebruikname van de nieuwbouw. Dat duurt nog even, maar we zijn over de helft van de tijd dat we de tijdelijke lokalen nodig hebben. Nog 1 lente, 1 zomer, 1 herfst en een klein stukje winter, want eind december van dit jaar willen we verhuizen.

Graag wensen we iedereen een lichte lente toe, op weg naar Pasen.

Willem de Vos

Rector-bestuurder

Hoogste punt

20-02-2020

Traditioneel vieren bouwers het bereiken van het hoogste punt met pannenbier.

Omdat vanaf dat moment de pannen kunnen worden gelegd. Nu schenken we op school geen bier en pannen worden er niet gelegd. Toch gaan we vieren dat het hoogste punt inmiddels is bereikt. Dat hoogste punt, van het zaagtanddak of sheddak, bereikten we overigens al op 6 februari. We vieren het op 4 maart. Omdat dat de datum is waarop we in 2019 de tijdelijke huisvesting in gebruik namen. We zijn dan ruim over de helft van de periode van slopen en bouwen. Eind oktober vindt de eerste oplevering plaats en in de kerstvakantie van dit jaar willen we verhuizen.

Op het moment van schrijven worden de laatste dakplaten van 6 ton gewicht per stuk gelegd, op de nieuwe verdieping bovenop het oude praktijkhuis. De contouren van het nieuwe gebouw zijn volledig zichtbaar en op veel plaatsen zijn al gevelpanelen en kozijnen bevestigd. Nog even en het verschil tussen de oude en de nieuwe constructie is niet meer te zien. Hoewel we besloten hebben om een van de oude betonnen staanders in het nieuwe gebouw onafgewerkt te laten. We zoeken een karakteristieke uit, zodat altijd zichtbaar zal zijn dat hier het verleden nog leeft.

We kunnen niet anders zeggen dan dat de bouw voorspoedig verloopt. Er zijn dan ook dagen dat het wemelt van de vakmensen. Om te isoleren, leidingen en kabelgoten voor te bereiden, staal te monteren, platen te leggen, bewapening aan te brengen, kozijnen te monteren, verankeren, controleren en noem maar op. En dan zien we de mensen niet die op afstand de stalen balken hebben gemaakt, de betonnen platen hebben gestort en de geveldelen hebben samengesteld.

Ondertussen zijn we volop bezig met het voorbereiden van de inrichting, van kantoren, muziek- en kunstlokaal, de science-verdieping. Er valt heel wat te beslissen, aan te besteden en aan te schaffen.

Stiekem ben ik trots op de combinatie van bestaande constructie en nieuwbouw. Bovendien hebben we ook het grote stenen mozaïek naast de oude rectorskamer uit het gebouw laten zagen en in drie stukken opgeslagen. Het staat te wachten op herplaatsing in de nieuwe entree.

U kunt de bouw volgen via de camera’s en deze link.

Maar niet lang meer, want dan zit de gevel dicht en wordt er onzichtbaar aan de binnenkant gewerkt. 

CLV Musical 2020: Hercules

20-02-2020

Het hele jaar wordt er door een grote groep enthousiaste CLV-leerlingen hard gerepeteerd om een spetterende musical op het podium te zetten. Een deel van hen zijn zelf op het podium te bewonderen, maar ook achter de schermen wordt er hard gewerkt om de musical tot een groot succes te maken. Alles wordt door de leerlingen zelf gedaan zowel toneel als dans, decor, orkest, koor, grime, kostuum, acquisitie en techniek.

Dit jaar gaan we op 11, 12 en 13 maart genieten van Hercules the musical. Na vele succesvolle films en verhalen over deze Griekse held hebben de regisseurs voor het CLV hun eigen bewerking gemaakt.

De uitvoeringen en prijzen zijn:

  • wo 11 maart 20.00 uur €7,50
  • ​do 12 maart 20.00 €10,50
  • vr 13 maart 13.30 €5,00
    • en 20.00 uur €12,50 


Reserveren van de kaartjes kan vanaf 21 februari (na 16.00 uur) gemakkelijk via de website van het theater de Lampegiet: www.lampegiet.nl.

We hopen u te zien bij een van onze schitterende uitvoeringen!

Rouw! Als het leven anders gaat…

20-02-2020

Dat er in het leven van alles kan gebeuren wat je liever niet wilt, maken sommige leerlingen al op jonge leeftijd mee. Een gezinslid wordt ernstig ziek en overlijdt na een kort of lang ziekbed, of valt soms zomaar plotseling uit het leven van de leerling weg. Dit zijn grote, heftige ervaringen voor elk mens. Voor een tiener in de pubertijd die zich volop aan het ontwikkelen is, is de confrontatie met dood en verlies ontwrichtend. Als rouwbegeleiders zien we dat bijvoorbeeld aan het feit dat leerlingen die dit meemaken vrijwel altijd met hun prestaties naar beneden zakken. Nu is dat wellicht niet het meest zorgwekkende gevolg. Voor veel leerlingen is het moeilijk om hun plekje te blijven innemen tussen leeftijdsgenoten en vrienden die deze ervaring niet hebben. Vaak heeft de leerling maar weinig woorden om zijn heftige gevoelens die horen bij rouw en verlies onder woorden te brengen. Bovendien gaat het leven gewoon door, terwijl het iedere dag loodzwaar kan zijn om uit school naar huis te fietsen en te weten dat je vader of moeder niet thuis is en nooit meer thuis zal komen. Terwijl je als tiener in alles gericht bent op de toekomst (Welke opleiding wil ik gaan doen? Wie wil ik zijn? Wie zijn mijn vrienden?) is het tegelijk moeilijk een toekomst voor te stellen waarin je iemand zo moet blijven missen en vertrouwen te hebben in de toekomst als je ervaren hebt dat het meest vreselijke kan gebeuren.

Binnen school zijn we ons vaak bewust van de specifieke problemen die op deze leerlingen afkomen. Het leren leven met verlies heeft vaak gevolgen voor het concentratievermogen, uit zich in stemmingswisselingen (soms heel blij en dan ineens heel verdrietig), slaapproblemen, soms ook in het vermogen tot hechten.

Op school is er de mogelijkheid om gebruik te maken van rouwbegeleiding. Voor leerlingen betekent dit dat wij, waar mogelijk, ondersteunen bij het verwerken van het verlies en te leren leven met het gemis, maar het kan ook heel concrete hulp betekenen bij vragen als: hoe kan ik me weer beter leren concentreren? Soms kan het echter nodig zijn om buiten school voor meer deskundige hulp te zoeken. Voor ouders en verzorgers is er mogelijkheid om met de rouwbegeleiders contact op te nemen wanneer er zorg is of voor concreet advies voor wat er in de thuissituatie extra gedaan worden om het verlies een plek te geven. Voor collega’s kunnen rouwbegeleiders ondersteunen bij specifieke leerproblemen maar ook wanneer je mentor bent van een leerling met verlieservaringen.

Wilt u, wil jij, meer informatie of zou je behoefte hebben aan een informatie-avond om met elkaar verder te praten over dit onderwerp? Je bent welkom om contact op te nemen met mevrouw Van Asselt of een mail te sturen naar rouwgroep@clv.nl

Een nerd…?

20-02-2020

Collin zit in groep 8. Veel contact met anderen heeft hij niet, wel een enorme interesse in science fiction romans en films: hij kan zich daar helemaal in verliezen. Als hij erover vertelt, zie je het plezier in zijn gezicht en klinkt zijn stem enthousiast, totdat hij merkt dat de andere kinderen zijn enthousiasme niet delen. Veel kinderen vinden hem een ‘nerd’ en ergeren zich weleens aan hem. Hij is super slim en haalt goede cijfers. Soms, als hij helemaal verdiept is in een onderwerp, zit hij te wiebelen op zijn stoel, tikt met zijn voet en kauwt op zijn pen. Als hij een grapje maakt, lachen er maar weinig andere kinderen. De meester vindt zijn grapjes wel erg leuk en samen maken ze de grap nog wat groter. Collin houdt van sport en je vindt hem regelmatig op de atletiekbaan waar hij vooral goed is in hordelopen. Collin heeft wel in de gaten hoe anderen op hem reageren en vindt dat niet altijd fijn. Gelukkig heeft hij een vriend die inmiddels al in de brugklas zit. Samen kijken ze graag naar sci-fi films.

Jesse zit in groep 8. Veel contact met anderen heeft hij niet. Hij weet alles over raceauto’s: de merken en wat ze onderscheidt, het motorvermogen, werkelijk alles. Hij kan zich er helemaal in verliezen en vertelt er graag over hoewel je het enthousiasme niet aan zijn stem hoort en niet zo aan hem ziet. Hij heeft het niet zo in de gaten als andere kinderen het minder interessant vinden. Hij heeft een goed geheugen en haalt prima cijfers op school. Soms, als het druk is in de klas, zit hij te wiebelen en humt in zichzelf. Vaak heeft hij dat niet door en schrikt als een klasgenoot er wat van zegt. Sommige kinderen ergeren zich aan hem en vinden hem een ‘nerd’. Jesse maakt graag woordgrapjes en vertelt one-liners. De anderen vinden zijn grapjes meestal leuk. Hij zit op voetbal. Hij beweegt zich wat houterig maar doet enorm zijn best en is een prima verdediger die met plezier meedoet. Jesse speelt vaak met de wat jongere kinderen uit de buurt.

Twee kinderen die veel met elkaar gemeen hebben, maar toch heel verschillend zijn: Bij Collin is een test afgenomen waaruit blijkt dat zijn IQ meer dan 135 is. Hoogbegaafd. Bij Jesse is een test afgenomen waaruit blijkt dat zijn IQ meer dan 135 is. Hoogbegaafd. Daarnaast heeft de psycholoog bij Jesse autisme gediagnosticeerd.

Het is ingewikkeld om bij een hoog intelligente kind te weten of het kind slim en wat teruggetrokken en sociaal onhandig is of dat het kind slim is en autisme heeft. Van hoogbegaafde kinderen die niet veel sociale contacten in de klas hebben, wordt snel gedacht dat ze wel een autisme stoornis zullen hebben. Kinderen die een sterk ontwikkeld taalgevoel hebben, ‘moeilijke’ woorden gebruiken en een enorm goed geheugen hebben, worden regelmatig overvraagd omdat alleen aan begaafdheid gedacht wordt en mogelijk autisme niet wordt gezien. De eerste groep heeft vooral een omgeving nodig waarin andere hoog intelligente kinderen zijn, de tweede groep is gebaat bij dezelfde omgeving, maar daarnaast specifieke begeleiding gericht op autisme. Gebeurt dat laatste niet, dan redt een hoogbegaafd kind met autisme het regelmatig niet. Voor beide kinderen, overigens, is begrip voor het anders-zijn vanwege de hoogbegaafdheid van belang.

Mocht u meer kenmerken van hoogbegaafdheid en hoogbegaafdheid gecombineerd met autisme naast elkaar willen zien, kijk dan in de bijlage van dit bericht. Let wel, wat u hier vindt, is slechts een aantal kenmerken. Voor een diagnose is een uitgebreid onderzoek nodig. Mocht u zich zorgen maken om uw kind of meer willen weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op.

Karin Visser
Specialist hoogbegaafdheid (ECHA)

Invullen enquêtes sociale veiligheid

20-02-2020

Volgens de wet 'Zorgplicht veiligheid op school', zijn we verplicht om elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen. Deze ‘Monitoring Sociale Veiligheid’ is een onderdeel van het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen.

Los van de wettelijke verplichting vinden wij het zelf ook belangrijk om dit in beeld te krijgen.

Binnenkort ontvangen de leerlingen een e-mailbericht met een link naar de vragenlijst.

In de mentorlessen (onderbouw) en de lessen Nederlands (bovenbouw) krijgen de leerlingen de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen.

Ook dit jaar zullen we de oudertevredenheid enquête uitzetten onder alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Ook u ontvangt hierover binnenkort een e-mail.

Met dank,
Willem de Vos

rector-bestuurder

Bericht van het meldpunt

20-02-2020

Na de voorjaarsvakantie zullen we starten met enkele nieuwe regels rondom het nakomen. Dit doen we om beter overzicht te kunnen houden.

In de nieuwe situatie is er iedere dag een nakomlokaal beschikbaar en kunnen leerlingen pas vanaf het 7e lesuur (14.10 uur) nakomen. Leerlingen kunnen dus niet meer zelf kiezen wanneer zij nakomen. Er wordt een afspraak gemaakt voor de eerstvolgende schooldag.

Wanneer een leerling niet komt opdagen, worden de nakomuren verdubbeld.

Halt voorlichting online veiligheid

20-02-2020

In de week van 23 maart nemen alle tweede klas leerlingen deel aan de voorlichting ‘online veiligheid’. Deze voorlichting wordt verzorgd door stichting Halt samen met een van de wijkagenten. Tijdens deze voorlichting waarin vooral wordt gefocust op 'sexting' willen we jongeren bewust maken van veilig en respectvol online (seksueel) gedrag. Daarnaast krijgen ze tips mee hoe ze in bepaalde situaties het beste kunnen handelen.
 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)