Schoolbrief leesversie

Voorwoord oktober 2019

31-10-2019

Wat vliegt de tijd! De eerste vakantie van het schooljaar zit er alweer op. We hebben dan ook niet stilgezeten. De ouderavonden zijn geweest, waar u kennis hebt kunnen maken met de mentor van uw zoon of dochter. De stress van de eerste toetsen is achter de rug. De examenleerlingen worden er regelmatig aan herinnerd dat zij over zeven maanden klaar moeten zijn voor het examen. Daarnaast zijn er audities geweest voor de musical en zijn er de eerste repetities voor het decemberconcert geweest.

Veel leerlingen zijn al op een excursie geweest en wandelend door de school zie ik leerlingen die het naar hun zin hebben, die op verschillende manieren uitgedaagd worden en aan hun talenten werken. Leerlingen die geïnspireerd worden, omdat ze voelen dat ze meer uit zichzelf kunnen halen dan alleen het scoren van goede cijfers. Ik zie hetzelfde bij collega’s. Iedereen is betrokken, enthousiast en heeft oog voor elkaar en helpt waar nodig. Samengevat proef ik een goede sfeer!

Een aantal leerlingen en docenten zijn in Uganda geweest en hebben daar goed werk verricht. Voor alle thuisblijvers hoop ik dat zij in de vakantie genoeg inspiratie en rust hebben opgedaan om er weer vol tegenaan te gaan.

 

Excursiebeleid

31-10-2019

Voor verschillende vakken worden op het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) excursies georganiseerd. Deze excursies kunnen één dag of meerdere dagen beslaan. Het CLV vindt excursies passen binnen haar missie ‘Ruimte voor ontwikkeling’ en strategische doelen voor het onderwijs. Leerlingen leren binnen het schoolgebouw en daarbuiten, ook internationaal. Juist door het meedoen aan excursies leren leerlingen beter om zich heen te kijken. Bij excursies kunnen leerlingen ook individueel aangesproken worden op (het ontdekken van) hun talenten of op hun eigen leerstijl.

Tijdens de reizen van het Christelijk Lyceum Veenendaal gelden uiteraard de algemene schoolregels, omdat wij graag willen dat de reis zo goed en veilig mogelijk verloopt. De regels voor alle ééndaagse en meerdaagse excursies zijn terug te vinden in ons excursiebeleid.

Stick2Uganda

31-10-2019

Op vrijdag 11 oktober is de projectgroep Stick2Uganda CLV 2019 vertrokken naar Oeganda. Zij zijn in Oeganda van zaterdag 12 oktober t/m woensdag 23 oktober.

De projectgroep Stick2Uganda CLV 2019
23 ambassadeurs van Stick2Uganda en de vijf docenten vertrekken zaterdag vanaf Schiphol via Istanbul naar Entebbe (Kampala-Oeganda). Er is een hele voorbereiding aan vooraf gegaan met o.a. ouderavonden, gastcolleges door Ivan Tendo Kayagulanyi (lector University in Phisalonok, Thailand)  en presentaties. Het programma in Oeganda is geheel vernieuwd en start op vier verschillende projectlocaties. In Masaka, Kumi, Suubi en Kyazanga doen we onderzoek naar de haalbaarheid van projectplannen door gesprekken te voeren met Oegandese project medewerkers en wijk/dorpsbewoners. Ambassadeurs en begeleiders overnachten in dormitories van boarding schools, bij Oegandezen thuis, op locatie bij projecten en in een guesthouse. Een kort toeristische programma met o.a. een bezoek aan een wildpark (Murchisons) in het noorden van Oeganda sluit de reis af.

Voorbereiding programma
In de zomer van 2019 is deze reis door Jonathan van Schoonhoven (oud CLV leerling en bestuurslid S2U), Julius Butareru en Cees Gouw voorbereid. Er zijn contacten gelegd met de Kampala Internationale Universiteit (KIU), Multitech Business school en de Islamitische Universiteit (IUIU). Studenten van deze universiteiten nemen deel aan het S2U Businessplan Award programma en gaan met ons ook op reis.

Nieuwsgierig?
Alle belevenissen en ervaringen zijn te volgen op de facebookpagina’s Stick2Uganda en Stick2UgandaCLV en via www.stick2uganda.com.

Debatclub

31-10-2019

Sinds september is er op het CLV een debatclub voor klas 4 en hoger. Na een mooi scholendebat met het Rembrandt en het Ichthus afgelopen april is het nu tijd voor het betere werk. Op 22 november staan we in de voorrondes van het NK debatteren voor scholieren en in het voorjaar van 2020 zullen we opnieuw debatteren tegen de andere Veense scholen. Op 18 oktober hebben we een training van het Debatinstituut, ter voorbereiding op het NK.

Er kunnen nog steeds leerlingen meedoen. Ervaring is niet nodig. Meedoen kan door een mailtje te sturen aan Margriet Dielemans, via m.dielemans@clv.nl.

Contactmomenten & informatie ouders

31-10-2019

Informeren
Om ouders te informeren zijn er verschillende contactmomenten. Aan het begin van het jaar zijn er informatieavonden voor ouders. Tijdens deze avonden is er een kennismaking met de mentor van de leerlingen. Ouders ontvangen hier een uitnodiging voor.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor is ook docent en daarom het beste bereikbaar per e-mail. Er zijn ook mentorspreekavonden waar ouders voor worden uitgenodigd.

Verschillende onderwerpen
De verschillende onderwerpen als financiële zaken, excursiebeleid, begeleiding, toetsen en normeringen en bijvoorbeeld de jaaragenda, zijn terug te vinden op onze website.

In de (online) schoolgids zijn deze zaken terug te vinden op de aangegeven interactieve links.

Latjes actie

31-10-2019

Aan de lat
De bouw van het nieuwe gebouw A is echt begonnen! De sloper is weg en Burgland Bouw heeft de fundering op het middenterrein al helemaal voorbereid. Binnenkort wordt de fundering gestort, wordt de vloer van de begane grond gelegd en gaat de staalconstructie van de eerste bouwlaag verrijzen.

Al eerder meldden we iets over onze ‘Latjesactie’. Graag besteden we daar nog een keer aandacht aan: U kunt eigenaar te worden van een stukje van ons nieuwe gebouw.

Hoe dan?
De hangende laboratoria worden bekleed met lange latten. Die waren niet begroot, maar zijn wel zo mooi en ook nog eens geluiddempend, dat we gezwicht zijn voor dit interieuridee van onze architecte. U kunt voor € 25 eigenaar worden van een lat. Door dat te melden aan communicatie@clv.nl

Dat levert ook een naamsvermelding op. En een LAT-relatie met het CLV!

Cursus op gebied van (hoog)begaafdheid

31-10-2019

De cursus Be Bright:

Voor de Brugklas:
Binnenkort krijgen de brugklasleerlingen de mogelijkheid om zich op te geven (in overleg met ouders en mentor) voor de cursus Be Bright. Wat is Be Bright? Alle brugklassers zijn in de mentorlessen en de vaklessen bezig met leren leren. Hoe pak je het leren van woordjes aan, hoe ga je om met leerteksten, hoe plan je, etc. Voor de meeste leerlingen is dat voldoende om de nodige leerstrategieën verder te ontwikkelen. Voor sommige leerlingen, vooral die leerlingen die op de basisschool niet gewend waren een inspanning te moeten leveren voor school, is dit niet genoeg. Zij hebben meer begeleiding nodig omdat wat voor veel leerlingen op de basisschool normaal was, namelijk je inspannen om iets te bereiken, voor hen niet gold. Het ging immers allemaal ‘vanzelf’. In de cursus komen de verschillende thema’s aan bod.

Voor klas 2 en 3
Ook voor de leerlingen van klas 2 en 3 wordt de cursus Be Bright gegeven, in een op hun ontwikkeling toegesneden vorm. De mentoren zijn inmiddels benaderd om leerlingen aan te melden.

De oudercursus voor ouders van onderpresterende (hoog)begaafde kinderen

Ook dit jaar (tussen de herfst- en kerstvakantie, de data volgen nog) bieden we ouders de gelegenheid om op het CLV en onder begeleiding van de psycholoog/orthopedagoog mevr. Corsten en de specialist hoogbegaafdheid (ECHA) mevr. Visser meer te weten te komen over de achtergronden, oorzaken en aanpak van onderpresteren bij (hoog)begaafde kinderen. In twee avonden belichten we de diverse aspecten van onderpresteren en bespreken we met elkaar hoe je op dit gebied je kind zo goed mogelijk kunt begeleiden. We hebben het over ‘mindset’, de verschillende typen (hoog)begaafdheid, de oorzaken van onderpresteren, maar ook hoe je het beste met je puber in gesprek kunt gaan. We kijken naar het puberbrein en wisselen ervaringen uit. Tijdens de derde avond evalueren we en kijken we met elkaar naar wat gewerkt heeft en of de ouders nog tips met elkaar kunnen uitwisselen. Uit vorige jaren is gebleken dat ouders het als leerzaam ervaren en het ook prettig vinden om met ‘lotgenoten’ over hun onderpresterende kind te kunnen praten.

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u zich aanmelden bij:

Mevr. K. Visser, k.visser@clv.nl

Ouderraad start met nieuwe ouders

31-10-2019

De vertegenwoordiging van ouders op het CLV is de Ouderraad. Afgelopen week was de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Daarin mochten we een paar nieuwe ouders verwelkomen om onze gelederen te versterken. In totaal zijn we nu met 10 personen om het geluid van de ouders te laten horen.

Een deel van de Ouderraad is weer vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR) van het CLV, waar ook docenten, ondersteunend personeel en leerlingen in zijn vertegenwoordigd. De oudergeleding in de MR heeft aangedrongen op een scherper beleid bij alle onderwijsvernieuwing die plaats vindt. Het is goed om nieuwe initiatieven te lanceren om het onderwijs nog beter te maken, maar dit moet dan wel goed zijn ingebed in een gedegen plan van aanpak (projectplan) en voldoende momenten voor reflectie. Verder heeft de Oudergeleding onder meer geadviseerd over het vakantierooster 2020-2021, is er ingestemd met het nieuwe examenreglement en de PTA’s en is er kritisch gekeken naar het onderwijsjaarverslag. 

De Ouderraad is over het algemeen tevreden met het beleid van de school, maar ziet ook enkele verbeterpunten. Om de stem van ouders nog beter te kunnen vertegenwoordigen hebben we ook input nodig van ouders. Dus als u uw mening wilt laten horen, mail dan naar de Ouderraad (ouderraad@clv.nl)

Storytelling

31-10-2019

Sinds vorig jaar is er de talentklas Storytelling. Docenten die deze lessen verzorgen, delen zelf ook graag hun ervaringen en verhalen in het contact met leerlingen. Intern genieten we iedere week van, vaak verrassende, verhalen. En wat zijn ze verhalen herkenbaar, soms vanuit je eigen schooltijd, soms vanuit je professie, maar altijd vanuit mens zijn. Om die reden delen wij deze ervaringen en verhalen ook graag met u, als ouder, om u een idee te geven van de betrokkenheid die op alle niveaus aanwezig is.

Storytelling@B13
Mag ik een taart klaarmaken? De veertienjarige leerling die met een plastic tas in de hand binnen komt kijkt mij vragend en een beetje onzeker aan. Natuurlijk, een taart mag altijd. Ik kijk nieuwsgierig naar de tas waaruit verrassende ingrediënten tevoorschijn komen. Een taartbodem in plastic, een zakje hagelslag. En dan een flesje citroensap, een groene peper, een blikje energiedrank en mierzoete Haribo-snoepjes.

Er wordt wat gerommeld met een laptop, kabels en een PowerPointpresentatie. Een blaadje wordt glad gestreken, een laatste zucht klinkt naast me: ‘Mevrouw, ik vind het zo eng als eerste’.

Maar eenmaal begonnen aan haar presentatie komen de woorden vanzelf en lijkt er een meesterbakker op te staan. De taartbodem staat symbool voor het fundament van haar leven waar je de Afghaanse cultuur in proeft. Ze is vaak zo moe, serieuze vermoeidheidsklachten zijn haar niet vreemd. Wie ziet het aan haar? Ter compensatie gaat er een scheut energiedrank over de bodem. Maar ze is een dame met pit, volgens het groene pepertje. Een beetje citroensap mag er ook wel bij, want wie kent nou niet die zure momenten in z’n leven? Gelukkig maakt het zoete snoepje veel goed; je karakter kan de hele wereld aan. De taart was niet echt lekker, maar ontzettend goed gelukt!

Gerdien Brunsveld

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)