print

Leesversie CLV Schoolbrief

CLV schoolbrief maart 2019

21-03-2019

21 maart 2019

'Verhuizen kost beddestroo'

21-03-2019

Bovenstaande oude uitdrukking heb ik van mijn vader. Het betekent zoiets als verhuizen kost je klauwen met geld, veel tijd en levert onrust op.

De oorsprong is natuurlijk dat mensen na een verhuizing hun stromatras weer moesten bijvullen.

Ook onze verhuizing kostte beddestroo.

Medewerkers hebben de lokalen en kabinetten van het tijdelijke praktijkhuis in de bittere kou ingericht, want de verwarming deed het nog niet.

De verhuizer heeft met een heel team twee dagen lang heen en weer gereden en gelopen. Digiborden moesten worden overgezet. Practicumtafels gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Er zijn kilometers kabels en leidingen getrokken. Over ons terrein en in de lokalen. Maar het werkt. De lijst met opleverpunten slinkt. De akoestiek in de nieuwe lokalen vraagt nog aandacht, we hebben een tijdlang gewerkt zonder bel.  Maar iedereen weet inmiddels de weg, ook naar de Mispel. Voor we het weten is het herfst 2020.

Willem de Vos
Rector-bestuurder

Invullen enquêtes sociale veiligheid op scholen.

21-03-2019

Op grond van de wet ‘Sociale veiligheid op scholen’  brengen we de veiligheidsbeleving onder leerlingen in beeld via enquêtes. Daarom nemen we vanaf week 13 en week 14 in (25 maart t/m 5 april 2019)) onder alle leerlingen een aparte enquête af met betrekking tot schoolklimaat en veiligheid.

In week 12 ontvangen alle leerlingen een e-mail met een link om de enquête online in te kunnen vullen.

Wilt u stimuleren dat uw zoon of dochter de enquête daadwerkelijk invult?

Met dank,
Willem de Vos

rector-bestuurder

Lente- en zomerschool

21-03-2019

In de meivakantie organiseren we in samenwerking met Lyceo van dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april een lenteschool voor de onderbouwleerlingen en van maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli een zomerschool voor de bovenbouwleerlingen. Tijdens een korte en intensieve periode krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Door deelname aan de lente- en zomerschool kan voorkomen worden dat zij blijven zitten.

Lyceo lente- en zomerschool
Wij kiezen bewust voor de inzet van externe begeleiding door Lyceo. Lyceo organiseert al een aantal jaren op verschillende plaatsen in het land lente- en zomerscholen. In een positieve en huiselijke sfeer gaan de leerlingen gemotiveerd aan de slag. Leerlingen krijgen concrete handvatten waarmee ze zich het vak eigen maken en hun studievaardigheden verbeteren.

Voor wie is de lente- en zomerschool?
Door docenten en mentoren wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de lente- en zomerschool. De lente- en zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. U kunt uw zoon/dochter niet zelf opgeven voor de lente- en zomerschool. Wel kunt u zelf beslissen over deelname indien uw zoon/dochter is geselecteerd. Houd in dat geval bovengenoemde data alvast vrij.

Meer informatie?
Kijk voor informatie op: https://www.lyceo.nl/zomerschool/. 

Mediawijs

21-03-2019

Als ouders zijnde is het soms lastig je kind ‘mediawijs’ op te voeden. Het is niet eenvoudig te bepalen wat normaal gedrag is op social media en wat niet. Hun online wereld komt steeds meer los te staan van uw toezicht. U let nog wel op, maar vraagt zich misschien af hoe u dit proces van loslaten goed kunt begeleiden. Hoe zorgt u ervoor dat uw tiener online veilig is? Welke afspraken maak je met elkaar? Welke mediakennis heeft uw tiener nodig? Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut zijn hier, per leeftijdscategorie, informatie en tips over te vinden.

Nieuw in schooljaar 2019-2020: Sportklas Highschool!

21-03-2019

Leerlingen die kiezen voor de talentlijn Sport kunnen komend schooljaar kiezen voor Sportklas Highschool. Leerlingen krijgen de mogelijkheid zich onder schooltijd verder te ontwikkelen in hun eigen sport. Op dinsdag –en woensdagochtend wordt er voetbal, tennis, kickboks -en atletiektraining gegeven. In samenwerking met het Pallas Athene college in Ede is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan Highschool waterpolo, korfbal of turnen.

Binnen een totaalpakket van 6 lesuren krijgen de leerlingen naast de trainingen een uur studiebegeleiding en Athletic Skills Model-training. Elke Sportklas Highschool-leerling krijgt een maatwerkcoach die helpt met het combineren van school en sport.


Met de start van en het Topsportteam en het schoolbreed inzetten van Maatwerkleren is er een nieuwe behoefte en ruimte ontstaan. Leerlingen met talent en ambitie in hun sport krijgen in het highschoolmodel de ruimte zich op niveau te ontwikkelen. Zowel in hun sport als in het school en sport beter te leren combineren. Het CLV heeft zo’n veertig talentvolle (top)sporters in het Topsportteam. Daarnaast zijn er veel talentvolle sporters net onder dat niveau. In plaats van verbreding in het regulier Sportklasprogramma kunnen de Sportklas highschool-leerlingen kiezen voor verdieping.

Voor wie
Leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3

Wedstrijdsporter, (sub)topper, talent én gemotiveerd om sport en school op hoog niveau te combineren. Mocht je niet geselecteerd worden voor Sportklas Highschool stroom je automatisch de sportklas in.

Aanmelden 
voor de talentklas Sport doe je via het formulier dat wij je toesturen. Op het inschrijfformulier kruis je het vakje ‘Sport’ aan. De optie Sporthighschool kun je ook daar aangeven. Je kunt de antwoordenvelop gebruiken om het formulier aan ons terug te sturen.

Kosten
380 euro voor kickboksen, atletiek en voetbal

450 euro voor tennis

Meer informatie
Heb je specifiek vragen over Sporthighschool? Stuur dan een e-mail naar: sporthighschool@clv.nl

Zeilkamp CLV

21-03-2019

Al vele jaren gaan in de zomervakantie groepen leerlingen naar het zeilkamp in Langweer, Friesland. Daar wordt een week lang gezeild op de Friese meren en overnacht in een mooie accommodatie aan de Langweerder Wielen.

Al zeilend leert men de kneepjes van het vak. De schippers aan boord zijn eigen opgeleide ouderejaars leerlingen die met hun deskundigheid en enthousiasme de tochten maken en zorgen voor een hele leuke sfeer op het kamp.

Wellicht heeft u hier al iets over gehoord van uw zoon of dochter. Meer informatie en de aanmeldprocedure vindt u op onze website.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)