Schoolbrief leesversie

Schoolbrief juli 2020

09-07-2020

donderdag 9 juli 2020

Voorwoord

09-07-2020

Een bijzonder schooljaar is bijna ten einde. Een schooljaar dat ongetwijfeld nog lang in ons collectieve geheugen aanwezig zal blijven. De laatste normale schooldag was eigenlijk al op 13 maart 2020. Wie mij in februari had gevraagd of het zou lukken om het onderwijs in een paar dagen te digitaliseren, diploma’s af te geven zonder centraal examen en de overgang te baseren op adviezen had ik waarschijnlijk vreemd aangekeken. Bijzondere tijden leiden tot ongekende mogelijkheden. Het heeft veel van onze leerlingen, van onze medewerkers en ook van ouders gevraagd. Natuurlijk had het op punten beter gekund, maar bovenal is wat we in deze periode gedaan hebben een prestatie waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Gelukkig mogen we na de zomervakantie weer redelijk gewoon open. Geen 1,5 meter afstand meer voor leerlingen onderling maar nog wel naar en voor het personeel. We zien er naar uit om al onze leerlingen weer op school, in de volledige klas te mogen ontvangen. Het leerproces is vanzelfsprekend belangrijk, maar een school is zo veel meer. Het is de plek waar je vriendschappen ontwikkelt (soms zelfs voor het leven), waar je plezier hebt met klasgenoten. De school is soms gewoon de maatschappij in het klein, een veilige plek om je als leerling te mogen ontwikkelen. Waar je als puber binnenkomt en die je als jongvolwassene weer verlaat; klaar voor een volgende stap. Ik zie uit naar de start van het schooljaar, naar het moment dat de school weer ‘als vanouds’ tot leven komt.

De eventuele extra aanpassingen die we moeten maken op basis van de richtlijnen van het RIVM worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gecommuniceerd.

Ik wens iedereen een gezonde, fijne en ontspannen zomervakantie.

Karin Wouters
directeur onderwijs

Einde schooljaar, niet vergeten!

09-07-2020

Inleveren kluissleutels klas 1
Brugklasleerlingen kunnen tot en met vrijdag 17 juli (16:30) hun kluissleutels komen inleveren. Daarna is het niet meer mogelijk. Let op: er moeten 2 originele kluissleutels worden ingeleverd! Een sleutel bij laten maken is zonde van de tijd en het geld.

Boeken inleveren donderdag 16 juli
Alle leerlingen (ook de examenleerlingen) kunnen op donderdag 16 juli a.s. tussen 08.30 – 16.00 uur hun boeken in de daarvoor bestemde containers in lokaal M01 inleveren.

Gevonden kleding en schoenen
Voor de brugklasleerlingen worden de gevonden voorwerpen op 16 juli op een tafel in de hal van het Brughuis gelegd. Dat is de laatste kans om een missend kledingstuk mee te nemen.

Voor alle andere leerlingen staat in het lokaal waar de boeken moeten worden ingeleverd op 16 juli een tafel met daarop de gevonden voorwerpen.

Na de laatste schooldag worden de overgebleven kledingstukken en schoenen ingeleverd worden bij de kledingbank.


 

Inleveren boeken mediatheek

09-07-2020

Heb je nog boeken thuis van de mediatheek? Lever ze boetevrij in!

Bij de ingang van de mediatheek staat een rode kar waar je ze op kunt leggen. Wij reinigen de boeken, halen ze van je naam en ruimen ze weer op in de kast. Over de corona periode berekenen wij geen boete.

Wil je spannende leesboeken lenen voor in de zomervakantie? Goed idee! Lenen kan nog tot en met donderdag 16 juli. We lenen ze voor een lange periode aan je uit.

Tot ziens in de mediatheek!

Start schooljaar 2020-2021

09-07-2020

De brugklassen hebben de eerste week een startweek met alternatief programma onder begeleiding van hun mentoren. Leerlingen dienen zelf voor eten en drinken te zorgen.

3 en 4 mavo
Leerlingen van 3 en 4 mavo en 2 en 3 havo/atheneum/ gymnasium volgen na de jaaropening enkele uren een startdagprogramma.

Woensdag 2 september 2020
Begin van alle lessen voor klas 2 en hoger.


2 en 3 havo
Woensdag tot en met vrijdag duren de lessen t/m het 4e lesuur. Het 5e uur start met de mentorklas. Daarna ruimte voor de mentoren om de leerlingen één voor één te spreken voor een kennismakingsgesprek.


In het schema Start schooljaar 2020-2021 (bijlage) kunt u zien waar en wanneer de leerlingen zich kunnen melden.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

09-07-2020

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
 

Onder voorbehoud. De meest actuele informatie is terug te vinden op onze website.

Zomervakantie 2020
maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Herfstvakantie 2020
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie 2020
maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 2021
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen 2021
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april

Meivakantie 2021
maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart + extra vrije dag 2021
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren 2021
maandag 24 mei

Zomervakantie 2021
maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Kluisje huren nieuwe schooljaar

09-07-2020

1. Brugklasleerlingen

De brugklasleerlingen krijgen aan het begin van het leerjaar 2020-2021 een sleutel van het kluisje uitgereikt door de conciërge, die hiervoor de klassen in de lokalen bezoekt. De huurprijs voor het leerjaar 2020/2021 bedraagt €15,50. Hiervoor stuurt de financiële administratie een factuur naar de ouders.

2. Overige leerlingen

Voor hen die nog een kluisje gebruiken in het studiehuis of in de gymzalen 1 en 2 willen we het innen van de huur als volgt doen:

  1. Vanaf de start van het leerjaar 2020-2021 gebruikt de leerling het kluisje.
  2. Na de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw kan de leerling via www.huureenkluisje.nl een elektronisch kluisje huren. De leerling betaalt dan pas de huur van €19,- voor het gehele leerjaar 2020-2021.

3. mavo 2/3/4/ leerlingen

In de zomervakantie zullen nieuwe elektronische kluisjes in het Mavohuis worden geplaatst. Leerlingen van 2, 3 en 4 mavo zijn hier inmiddels over geïnformeerd. De huur van een kluisje zal zonder onze tussenkomst in het nieuwe schooljaar verlopen via huureenkluisje.nl. De huurprijs per leerjaar bedraagt €20,-.

Voor de start van het nieuwe schooljaar krijgen alle 2/3 en 4 mavo leerlingen op hun school e-mailadres informatie over hoe en waar zij een kluisje kunnen huren.

CLV e-mailadres standaard voor alle leerlingen

09-07-2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het standaard e-mailadres van de leerling het leerlingnummer@clv.nl.

Dit e-mailadres staat in Magister en is niet te wijzigen. Alle schoolcommunicatie met uw zoon of dochter zal via dit schooladres verlopen. Er zijn verschillende redenen waarom wij deze wijziging doorvoeren, maar de belangrijkste is uniformiteit voor koppelingen met externe partijen. 

Schoolgids 2020-2021

09-07-2020

De schoolgids voor het nieuwe schooljaar verschijnt na de zomervakantie. De startinformatie voor het nieuwe schooljaar kunt u in deze schoolbrief terugvinden en aan het einde van de zomervakantie op onze website.

 

Stand van zaken enquête Anders Organiseren

09-07-2020

In mei hebben zo’n 900 ouders het verzoek gekregen deel te nemen aan een enquête over veranderingen op het CLV, naar aanleiding van het traject Anders Organiseren. Anders Organiseren beoogt de huidige veranderingen op het CLV, zoals maatwerk en het nieuwe Gymnasium, zo goed mogelijk vorm te geven.

Velen van u hebben de enquête ingevuld, waarvoor hartelijk dank. Deze week worden de laatste interviews afgenomen bij diegenen die hebben aangegeven daaraan mee te willen doen.

De verwachting is om het onderzoek voor de schoolvakantie af te ronden. Na de vakantie zullen de resultaten en voortgang van het traject Anders Organiseren verder met u gedeeld worden.

Margriet Dielemans 
docent-onderzoeker

Het team van de mediatheek zoekt versterking per september

09-07-2020

Mediatheek
De mediatheek van het CLV is een plek waar leerlingen zelfstandig en in rust kunnen werken. Leerlingen kunnen in onze mediatheek gebruik maken van een collectie jeugdliteratuur, Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse boeken, naslagwerken en informatieve boeken, kranten en tijdschriften.

Zoeken wij u?
Krijgt u energie van omgang met jongeren? Kunt u overweg met (digitale) media, bent u graag betrokken en steekt u graag de handen uit de mouwen? Dan hopen wij dat u reageert.

Wanneer?
Op woensdag van 10.30 uur – 13.45 uur kunt u als vrijwilliger een handje helpen bij diverse werkzaamheden.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de mediathecaris mevrouw I. Hania, tel. 0318-500621 (ma t/m do) of i.hania@clv.nl.

Afscheid Jannie Roelofsen

09-07-2020

Na heel wat jaren gewerkt te hebben op deze school en ruim 19 jaar in de jeugdgezondheidszorg in Veenendaal, schrijf ik dit bericht, ter afscheid. Omdat ik een nieuwe baan en uitdaging gevonden heb in de Tuberculose bestrijding, in Utrecht.

Het afscheid is niet makkelijk, van een school met alles en iedereen die daarbij hoort, waar ik altijd met plezier heb gewerkt.

In mijn eigen kamer, boven de gymzaal, de trap op, in het “Buitenomme “, zoals het werd genoemd. Ik voelde me thuis op het CLV en er waren vaak en veel waardevolle contacten. Jarenlang heb ik daar gesprekken gevoerd met leerlingen van vooral klas 2 en 4, ouders en mentoren.

Vandaar ook deze woorden ter afscheid, om niet zomaar, met de stille trom te vertrekken, maar om afscheid te nemen en te bedanken voor de afgelopen jaren.

Leerlingen en ouders ; Dank jullie  wel voor het vertrouwen, om jouw en jullie leven en de daarbij horende zorgen en vragen, met mij te delen. En het samen kijken naar wat jij, wat jullie nodig hadden om verder te kunnen.

Ondanks het uitkijken naar de nieuwe baan, zal ik het CLV, jullie als leerlingen en u als ouders en alle medewerkers ook gaan missen.

Ik neem afscheid met een koffer vol mooie en waardevolle herinneringen. Het ga jullie goed!

Hartelijke groet,
Jannie Roelofsen van Bruggen

Alpe d' HuZes

09-07-2020

4 juni jl. was de grote dag. Fietsend zou ik …x de Alpe d' Huez beklimmen.

Helaas gooide corona ook hier roet in het eten en werd dit grote evenement afgelast en verplaatst naar 3 juni 2021.

Om toch het Alpe d' HuZes gevoel te hebben ben ik vorige week donderdag om 04.00 uur opgestaan en om 04.38 uur zat ik op mijn fiets. Mijn doel was om 6 x de ronde Amerongen – Leersum – Amerongse Berg te fietsen. Wat een rust zo vroeg op de dag. Geen verkeer, de vogels die wakker werden en een eekhoorntje die voor mij de weg overstak. Om 07.00 uur kwamen de eerste 'werkbusjes'  over de Amerongse Berg gereden, toen was het gedaan met de rust en was het oppassen geblazen.

Na 84 km en 3.37 uur later was mijn missie volbracht!

Ik bedank alle sponsoren die ervoor gezorgd hebben dat ik het prachtige bedrag van € 7.692,00 bij elkaar heb kunnen fietsen.

Volgend jaar, 3 juni, hoop ik van de partij te zijn op de Alpe, want OPGEVEN IS VOOR MIJ GEEN OPTIE!

Klaas Brouwer

Online ziekmelden Magister

09-07-2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 kunt u uw zoon of dochter online ziekmelden via Magister web of app.

Vooraf is het goed om kennis te nemen van de aandachtspunten bij het doorgeven van een digitale ziekmelding. Deze aandachtspunten, de digitale instructie en meer vindt u in de bijlage.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)