print

Leesversie CLV Schoolbrief

01 - Voorwoord juni 2017: Het was me het jaartje wel!


Met deze zin kan ik ieder voorwoord van de laatste schoolbrief van een schooljaar beginnen.

En het komende schooljaar wordt er ook zo een. Want met zoveel hoofden, zoveel zinnen, creativiteit, hormonen, groei, emoties, slim-, handig-, bokkigheid, zoveel vragen en soms zo weinig antwoorden, zoveel energie en evenveel vermoeidheid, zoveel verschillen, ontdekkingen, opbloeiende liefdes, gebroken harten, toekomstplannen maar ook depressies, harmonie en gedoe, kameraadschap en venijn, vallen en opstaan, miljoenen appjes op 12.000 vierkante meter kan het leven niet anders dan boeiend zijn!

Hopelijk hebben we ook dit schooljaar een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vorming en ontplooiing van uw kind.

In de wetenschap dat we veel in getallen kunnen vatten, maar dat er in kinderen veel meer gebeurt dat zich aan onze waarneming onttrekt.

Het wordt tijd om uit te blazen en op te laden. Om te re-creëren en herschapen terug te komen.

Graag wens ik u een verfrissende vakantie toe.

Willem de Vos
rector-bestuurder02 - Geslaagd!


Ook dit jaar mogen we weer een lange lijst met geslaagden bekend maken! Van harte gefeliciteerd!

De leerlingen die in aanmerking kwamen voor een herkansing horen morgen (30 juni) of zij alsnog geslaagd zijn.

De diploma-uitreiking vindt plaats op dinsdag 4 juli, in de Petrakerk (naast de school):
 • 17.00 uur mavo
 • 19.00 uur vwo
 • 20.30 uur havo


03 - Tevredenheid leerlingen en ouders

Eind 2016 - begin 2017 hebben we een vragenlijst over tevredenheid voorgelegd aan leerlingen en ouders. Hieronder treft u een samenvatting aan van de uitkomsten.

leerlingen

897 leerlingen hebben de vragenlijsten ingevuld. Dat is 42% van het totaal,
waarvan een (te) klein aandeel MAVO (7%). De resultaten zijn vergeleken met die van zo'n 40.000 leerlingen van ruim 300 scholen.

Boven het benchmarkgemiddelde scoren de volgende thema's:

 • Aanbod
 • Veiligheid
 • Schoolklimaat
 • Pestgedrag
 • Algehele tevredenheid

Onder de benchmark scoren onderstaande thema’s:

 • Zicht op ontwikkeling en begeleiding
 • Didactisch handelen extra
 • Examenklassen

Daarbinnen vallen in positieve zin op: 

 • Iedereen op deze school kan zichzelf zijn, ongeacht geloof, ras, uiterlijk, seksuele geaardheid, land van herkomst. 
 • De school maakt waar wat zij belooft
 • Ik kan goed opschieten met mijn klasgenoten/ voel me prettig op school/ kan mijzelf zijn/ heb het naar mijn zin in de klas
 • Ik zal met veel plezier terugkijken naar mijn tijd op deze school
 • Ik ben tevreden over buitenschoolse activiteiten
 • Leraren behandelen mij met respect
 • De mening van leerlingen telt mee op school
 • Ik voel me veilig
 • Het rapportcijfer voor de school (51% geeft een 8 of hoger)
 • Daarbinnen vallen in negatieve zin op:
 • Leren over mijn sterke en zwakke punten te praten
 • Er rekening mee houden dat niet alle leerlingen op dezelfde manier leren
 • De begeleiding bij mijn sector- c.q. profielkeuze
 • De begeleiding naar de vervolgopleiding
 • Bespreken van het PTA
 • Contact met mijn mentor
 • Interessante lessen

We behoren tot de bovenste helft van de deelnemende scholen op de thema's

 • Veiligheid
 • Aanbod
 • Pestindicator
 • Tevredenheid

We behoren tot de onderste helft op:

 • Didactisch handelen extra, dat wil zeggen: differentiatie in uitleg en opdrachten, interessante lessen.

ouders
442 ouders hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan 10% van een leerling uit het mavo. Boven het benchmarkgemiddelde scoort:

 • Alles, behalve verantwoording en dialoog.

Op vrijwel alle vragen scoren ouders positiever dan de benchmark. Daarin vallen in positieve zin de volgende zaken op:

 • Talentontwikkeling
 • ICT middelen
 • Gesprekken over onderwijsvorderingen
 • Waarmaken wat je belooft
 • Weinig vernielingen

In negatieve zin vallen op:

 • Begeleiding bij achterstanden
 • Informatie over de activiteiten van de ouderraad

Uiteraard gebruiken we deze uitkomsten bij het invullen van de plannen  voor het komende schooljaar.04 - Nieuw gymnasium


De start van het nieuwe schooljaar wordt voor de brugklasleerlingen van het gymnasium even anders dan dat wij gewend zijn. Dit jaar hebben we 43 nieuwe aanmeldingen voor het gymnasium. Uit voorgaande jaren is gebleken dat combinatieklassen niet ideaal zijn, daarom hebben we besloten er een grote klas van te maken. Wij hebben ervoor gekozen om het categoriaal onderwijs op het gymnasium anders vorm te geven. Onze ervaring is dat een gymnasiumleerling op een specifieke manier moet worden benaderd en moet kunnen genieten van onderwijs op zijn of haar niveau. Onze onderwijsvisie is zo opgesteld dat iedere leerling ruimte moet krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. We hebben de onderwijskundige en fysieke ruimte gekregen om deze visie op het gymnasium toe te kunnen passen.

Concreet betekent dit voor de leerling dat de gymnasiumklas een eigen vast lokaal krijgt in het Brughuis. Dit lokaal is uiteraard aangepast aan de grootte van de groep en de wensen van de docenten. De ruimte is voorzien van een instructietafel, er zijn diverse mogelijkheden voor groepswerk en we beschikken over een aantal stilte plekken. Met het team van collega’s dat deze klas gaat lesgeven en een speciaal opgerichte werkgroep zijn we aan de slag gegaan om de leerlingen een goede en plezierige tijd te geven op het gymnasium. 05 - Vervroegd examen voor 25 leerlingen


In het bijzonder feliciteren wij de 25 leerlingen die vervroegd examen hebben gedaan. Dit jaar hebben twaalf leerlingen uit 3 mavo, negen leerlingen uit 4 havo, vier leerlingen van 5 vwo en één leerling uit 4 vwo een examenvak een jaar eerder met een voldoende afgesloten. De meeste mavo- en vwo-leerlingen deden examen in het vak Engels. De negen havo-leerlingen rondden vervroegd de vakken Aardrijkskunde, Wiskunde A, Economie, Bewegen Sport en Maatschappij en Nederlands af. De leerling uit 4 vwo rondde twee jaar eerder(!) het vak Duits af.

We zijn erg trots op de manier waarop zij dit jaar bezig zijn geweest met het vak waarin ze examen hebben gedaan. Veel zelfstandig werken, maar ook veel opdrachten samen maken. Het is niet niets in een grote examenzaal te zitten met allemaal zenuwachtige (oudere) examenleerlingen. Ze hebben het echt heel goed gedaan!

Aankomend cursusjaar  gaan we dit project voortzetten met weer zorgvuldig geselecteerde leerlingen uit 2 mavo, 3 havo en 4 vwo.06 - ‘Actief leren’ op het CLV


Zoals bekend zijn we vanuit het Projectteam Gezonde School bezit met het thema ‘minder zitten op school’. De studiedag in oktober was stap één, de nieuwjaarsbijeenkomst met een korte presentatie was stap twee. Vervolgens kregen we verstelbare statafels van de Kantoorspecialist om het staand werken te kunnen ervaren. Ook werden er ‘swoppers’ geleverd voor het Onderwijs ondersteunende personeel om ‘actief’ zitten te kunnen ervaren. Inmiddels is het meubilair weer opgehaald en is er door de medewerkers een vragenlijst ingevuld rondom het thema ‘zitten’. Hieronder vindt u twee belangrijke uitkomsten:
 

 • 94% van de ondervraagde docenten vindt het goed dat we op het CLV iets willen doen aan langdurig zitten.
 • 70% van de collega’s vindt het een goed idee als leerlingen de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van de les staand te werken of te overleggen. (Er worden veel creatieve ideeën genoemd. Energizers liggen voor de hand, maar ook gewoon even een korte staande opdracht doen is een veel genoemde optie.)

We vinden het als team belangrijk om stappen vooruit te maken met dit project. Daarom hebben we ervoor gekozen om het project via een website en LinkedIn-pagina meer onder de aandacht te brengen. Er zijn vijf leerlingen uit V4/ V5 bereid gevonden om daarbij te helpen in de vorm van tekstschrijven, camerawerk, Social Media en webdesign. We worden begeleid door EF2, een communicatiebureau aan de Kerkewijk (www.ef2.nl) in Veenendaal. De startbijeenkomst vond plaats op dinsdag 30 mei bij EF2 en die was veelbelovend.

We zullen als team, inclusief Leerlingenraad en Ouderraad samen met de leerlingen in het nieuwe schooljaar echt van start gaan. Verder zijn er geïnteresseerde partners, zoals de GGD, KCS en de Kantoorspecialist, die op de achtergrond meedenken.

Heeft u ideeën rond dit thema, dan horen we deze natuurlijk graag!

Lydia Germans namens het Projectteam Gezonde School07 - Eerste en derde plaats tijdens de Olympic Moves!


Vrijdag 9 juni vond de finale van de Olympic Moves plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Fenna Achterberg, Rosella van Keulen, Amy van de Werken en Sterre Buijs (allen ook lid van VAV) namen het in de categorie atletiek op tegen 14 andere teams. Op de vijf onderdelen 100 meter sprint, Fluitraket werpen, verspringen, kogelstoten en 4x100m estafette wonnen ze met grote overmacht en namen de mooie trofee mee naar huis.Ook het brugklas-jongens-voetbalteam viel in de prijzen. Tijdens de finaledag van het Olympic Moves zijn zij verrassend als derde van Nederland geëindigd. In mei werden de jongens regiokampioen tijdens het kwalificatietoernooi voor brugklassen. Het team bestond uit de volgende spelers: Ryan Diepeveen, Ties Postma, Jacky Chen, Bram Verwoert, Jens Robbertsen, Daniël Bos, Levi Meffert, Lars Odenthal, Ilias Essalami en keeper Luuk Janssen.

 

De Olympic Moves event is het grootste schoolsportcompetitie event van Nederland voor middelbare scholen. Aan de regionale kampioenschappen deden tienduizenden scholieren mee en afgelopen vrijdag waren er ruim zesduizend actief, in verschillende sportdisciplines, tijdens de finaledag in Amsterdam. Het is duidelijk dat onze leerlingen een prestatie van formaat hebben geleverd.08 - 3 juli laatste Gebedsavond van dit schooljaar


Maandag 3 juli vindt de laatste gebedsgroep van dit jaar plaatst. We komen om 19:15 uur bijeen in de bibliotheek van het Theoriehuis in het CLV. U bent als ouder van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij onze gebedsgroep.

In deze gebedsgroep bidden en danken we voor de school, de directie, de medewerkers, de leerlingen en alles wat met school samenhangt.

Heeft u nog vragen of wilt u dat er voor u of voor uw kind(eren)/ voor uw gezin wordt gebeden? Mail dan naar ohmygod@clv.nl09 - Collectie voor een meisjeshuis in Sri Lanka


Examenleerlingen van het CLV en stichting www.iemandgeeftommij.nl (IGOM) hebben de handen in een geslagen. Met elkaar zetten we ons in om zoveel mogelijk geld op te halen voor een meisjeshuis in Sri Lanka. Van ieder verkocht examenfeestkaartje gaat een gedeelte naar dit project en tijdens de diploma-uitreiking zal er ook aandacht aan worden besteed. In de Petrakerk zal namelijk na de samenkomsten een collecte bij de uitgang worden gehouden.

Helpt u mee om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit mooie initiatief?

Stichting Iemand geeft om mij (IGOM) 
In de voormalige hoofdstad Kandy onderhoudt de stichting ‘Iemand geeft om mij’ een meisjeshuis. Hier worden 25 kansarme, verwaarloosde en misbruikte (wees)meisjes liefdevol opgevangen. Meisjes worden in Sri Lanka niet of nauwelijks gezien. Ze zijn in het meisjeshuis van harte welkom en krijgen een bed, kleding, voedsel en Christelijk onderwijs. Meestal keren ze uiteindelijk terug naar hun gezin en krijgen een nieuwe, kansrijke toekomst. Het project wordt vanuit Nederland bekostigd en gecoördineerd. Jaarlijks wordt het project ter plaatse door ons bezocht om te zien wat prioriteit heeft en wat de vorderingen zijn. Via skype, e-mail en de app hebben nauw contact met de projectleider ter plaatse.10 - K&C klas 3 naar kunstacademie Tilburg


Wat ga ik later doen met mijn creatieve talent? Bijvoorbeeld naar Fontys Hogeschool voor de kunsten! Om dat eens van dichtbij te bekijken ging kunst en cultuur klas 3 naar de kunstacademie in Tilburg. Zij konden hier zien hoe een studie van verschillende kunstvormen eruit ziet. In de rondleiding kon even worden gekeken bij de danstraining, beeldende kunst in uitvoering, voorbereiding voor een musical en een kijkje in de muziekstudio. Daarnaast kregen zij zelf een workshop zang en dans. Dit heeft voor veel plezier en nieuwe ervaringen gezorgd, een mooie dag!11 - Zelfde mensen, zelfde methode, maar een nieuwe naam


1 januari 2017 fuseerden Studiecentrum ABC en Breinbrekers en heeft Studiecentrum ABC een nieuwe directie gekregen. Waarschijnlijk merkte uw zoon of dochter hier weinig van. Dit was ook de bedoeling. We werken nog steeds met dezelfde bevlogen mensen en passen dezelfde methodiek toe. Nu en in de toekomst. Tegelijk nemen we feedback serieus en blijven we ons continu verbeteren.

Maar wat verandert er wel? De naam Studiecentrum ABC verandert in Breinbrekers. Er komt een nieuwe huisstijl en naast de bestaande kanalen voor communicatie is het via de nieuwe website www.breinbrekers.nl (juli 2017 online) nog makkelijker om contact te leggen. Studiecentrum ABC blijft wel bestaan op onze externe locatie aan de Cuneraweg 404 (tegenover restaurant De 3 Zussen).

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Joyce Potters van Breinbrekers (0318-846 950 of info@breinbrekers.nl).

Het team van Breinbrekers12 - Maren en Ravi’s ‘Race’


‘Ik was negentien en dacht, er zijn twee manieren om het aan mijn ouders te vertellen. Of nee misschien wel drie... Ik weet het vrijwel zeker of toch niet helemaal.’  Zo begon Maren Stoffels haar presentatie. Vanaf de eerste minuut was het stil en hingen de leerlingen aan haar lippen, want wat ging ze vertellen?

Alle leerlingen van de tweede klassen hebben een presentatie bijgewoond van de schrijfster Maren Stoffels. Gedurende de hele presentatie werd er vol interesse geluisterd. Maren vertelde geanimeerd en vol humor over haar nieuwe boeken ‘Ik zie je tussen de wolken’ en ‘Race’. Het eerste boek ‘Ik zie je tussen de wolken’ is zo bijzonder, omdat het autobiografisch gekleurd is. Na tien jaar als schrijfster was Maren in staat om dit verhaal over haar geaardheid te schrijven. Er komen behalve liefde nog meer thema’s in het boek voor, zoals: ziekte, vriendschap en verlies. Maren las een stukje voor en na de laatste zin: ‘Zorg goed voor Casper!’ bleef het in afwachting naar meer, muisstil.

Maren vertelde hoe ze tot haar verhalen komt. Meestal zitten  er veel persoonlijke elementen in haar boeken. Met behulp van haar foto’s kregen we een kijkje in haar werkkamer, van schema’s die boven haar bureau hingen. ‘Het lijkt wel een muur van een seriemoordenaar.’ zei haar broer geschrokken, toen hij haar werkkamer zag. Bij de leerlingen borrelden allerlei vragen op: hoe kom je aan het verhaal, hoe word je schrijfster, wanneer ben je begonnen met schrijven?

Race, het tweede boek dat werd besproken, heeft als thema racisme. Maren heeft het geschreven in opdracht van een theatermaker. Een van de hoofdrolspelers uit Race is Ravi en laat Ravi nou net van het CLV komen!  ‘Onze’ Ravi heeft namelijk enkele jaren geleden een presentatie van Maren Stoffels op het CLV bijgewoond en haar brutaalweg gevraagd of hij in haar boek een rol mocht spelen. Zo’n leuke naam paste goed in haar boek. Hoe geweldig was het dat Ravi persoonlijk van Maren een exemplaar van dit boek mocht ontvangen!

Het was een  bijzondere les Nederlands, zo willen we ze wel vaker!13 - Nieuws van de ouderraad


Ook voor de Ouderraad zit het schooljaar er bijna op. We kijken tevreden terug op een jaar waarin we goed hebben samengewerkt met de school, met name op terreinen als digitalisering (de drukbezochte ouderavond in oktober!) en de nieuwbouw. Naast vier reguliere vergaderingen hebben we een aantal extra bijeenkomsten gehad rond de opstelling van een plan van eisen voor nieuwbouw, en de onderwijsvisie die daaraan ten grondslag ligt. Dat waren nuttige, interessante en inspirerende bijeenkomsten!

Actieve ouders gezocht!
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar versterking van de Ouderraad, omdat twee leden (Hans van Egdom en Gerald Kersseboom) de OR verlaten. Met Gerald verdwijnt er veel specifieke ICT-kennis en -ervaring uit onze raad. Daarom zijn we  vooral opzoek naar ouders met kennis en ervaring op het terrein van ICT, een belangrijk thema, zeker ook met het oog op de nieuwbouw. 
We willen Hans en Gerald van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid! Ouders die zich willen inzetten voor de ouderraad kunnen een e-mail sturen naar ouderraad@clv.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage
De Ouderraad heeft de verantwoording van het geld van de ouders via de vrijwillige bijdrage bekeken en goedgekeurd. De gelden zijn  besteed aan de startdagen, examenfeest, meerdaagse reizen, materialen voor leerlingenclubs en de musical, een ouderavond en diverse activiteiten als kampen, onderwijsprojecten etc. De vrijwillige ouderbijdrage blijft volgend schooljaar €75. 
De Ouderraad wenst alle ouders, leerlingen en medewerkers van het CLV een goede zomer!14 - Publicatie pakketkeuzes


Aan de ouders en leerlingen van 2 mavo, 3 mavo, 3 havo, 3 atheneum en 3 gymnasium.

Uw zoon of dochter heeft voor de overgang naar de bovenbouw een pakketkeuze gemaakt.
Een overzicht van de pakketkeuzes per klas zal binnenkort op de website, na inloggen, worden gepubliceerd. Omdat er jaarlijks na de leerlingbesprekingen nog veel wijzigingen in deze pakketkeuzes voorkomen, wachten we met publiceren tot na deze vergaderingen, zodat de overzichten zo up-to-date mogelijk zijn

De leerlingbesprekingen zijn van 3 t/m 6 juli. De dag daarna worden de overzichten met pakketkeuzes op de website gezet. U kunt ze daar vinden onder Ouders > Toetsen, cijfers en normen > Pakketkeuzes (na inlog)15 - Bestellen rekenmachines voor wiskunde


De nieuwe brugklasleerlingen en de huidige klas 3 havo/atheneum/gymnasium leerlingen hebben een brief (of via de afdelingsleider een e-mail) ontvangen met de vrijblijvende mogelijkheid een rekenmachine bij Scheepstra Rekenmachines te bestellen. Deze mogelijkheid geldt echter ook voor de overige leerlingen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Omdat het op het CLV om een groot aantal leerlingen gaat, heeft het CLV een scherpe aanbieding ontvangen van Scheepstra Rekenmachines. Hiermee heeft u de vrijblijvende mogelijkheid om de rekenmachine bij Scheepstra aan te schaffen. Kiest u ervoor om de rekenmachine elders aan te schaffen, zorgt u er dan wel voor dat dit het juiste type is. Hieronder staat welke rekenmachine wordt gebruikt in welke klas.

Voor de klassen 1/2/3 mavo/havo/atheneum/gymnasium en 4 mavo is dit de Casio FX-82 EX Classwiz. Bij Scheepstra leverbaar in Zwart of Roze (pink) voor de prijs van €13,50 (incl. BTW).

Voor de klassen 4/5/6 havo/atheneum/gymnasium is dit de TI84Plus CE-T. Bij Scheepstra leverbaar voor de prijs van €107,50 (incl. BTW). De TI84Plus CE-T is leverbaar in zwart (standaard), rood en blauw leverbaar (kleuren zolang leverbaar op=op).

De betaling geschiedt per leerling en uitsluitend* via een iDEAL-betaling op de website: www.rekenmachines.com. Leerlingen kunnen hiervoor inloggen met hun roepnaam (leerling), achternaam (leerling), klas, emailadres, geboortedatum en de volgende inlogcode:

 • clve3904

Vervolgens verschijnt er een keuzemenu (indien van toepassing) waar de gewenste rekenmachine kan worden geselecteerd. Hierna kunnen de leerlingen/ouders/verzorgers via het iDEAL-menu de betaling verrichten. De rekenmachine wordt op 21 augustus op school afgeleverd en de school zorgt voor de distributie naar de leerlingen. Dit kan dus ook enkele dagen later zijn.

De uiterste besteldatum is 11 augustus 2017.

Let op: Na het inloggen op www.rekenmachines.com staat een teller waarop staat hoeveel dagen u nog de tijd heeft om te bestellen. Mocht u te laat zijn met bestellen dan wordt de rekenmachine naar uw privéadres gestuurd. Scheepstra rekent hiervoor €5,95 extra voor de verzendkosten. Mocht u de rekenmachine eerder willen ontvangen dan kunt u dit ook aangeven, ook dan wordt deze naar uw privéadres gestuurd met een toeslag van € 5,95. Een bestelde en betaalde rekenmachine dient te worden afgenomen.

Mocht de ontvangen rekenmachine een defect vertonen, dan verwijzen wij u naar de garantievoorwoorden op de website. Deze kunt u vinden op de homepage, rechtsboven in de balk onder 'Garantie'.

* indien u niet met iDEAL kunt betalen, kunt u het bedrag o.v.v. naam leerling en school ook vooruit per bank betalen op IBANreknr. NL36ABNA0450453944 t.n.v. Scheepstra rekenmachines. Voor de verwerking is het noodzakelijk als leerling in te loggen zonder de iDEAL-transactie te voltooien.16 - Nieuwe laptop nodig?


Op het CLV werken alle leerlingen met een notebook. Daarmee kan overal op school gewerkt worden via een draadloos netwerk. Als uw zoon/dochter toe is aan een nieuwe laptop dan bent u vrij om te kiezen waar u een laptop wilt aanschaffen, maar dat kan ook via een leverancier (The Rent Company), waar wij als school afspraken mee hebben gemaakt. The Rent Company biedt naast een goede prijs-/kwaliteitsverhouding een speciale onderwijsgarantie en ondersteuning via een helpdesk op school: bij een defect kan de laptop op school worden omgeruild voor een vervangende laptop. Tevens is het mogelijk om een notebook te huren via de organisatie The Rent Company.

Mocht u een notebook willen bestellen of meer informatie wensen over de specificaties of het Easy4U huurabonnement, dan kan dat via de webshop voor het Chr. Lyceum Veenendaal:
https://www.rentcompanyshop.nl
U kunt hier inloggen met de code Mw48Xx (Let u bij het inloggen goed op de combinatie van letters, cijfers en hoofdletters!)

Het is belangrijk dat u uiterlijk 31 juli 2017 uw bestelling via de webshop heeft geplaatst. De laptop zal dan aan het begin van het nieuwe schooljaar op school worden geleverd.17 - Inleveren kluissleutel


Brugklasleerlingen
Leerlingen uit de Brugklas kunnen tot en met vrijdag 7 juli hun kluissleutels (2 originele sleutels) komen inleveren bij de conciërge van het Brughuis. Voor de leerlingen die hun kluisje netjes leeg en schoon hebben gemaakt, hebben we een kleine attentie.

Het niet inleveren van beide originele sleutels kost €10,-. Met dit bedrag bekostigen we onkosten voor het vervangen van het slot.

Examenleerlingen
Examenklassen verzoeken wij ook zo snel mogelijk hun kluissleutels in te komen leveren bij conciërge. Heb je twee originele kluissleutels en is je kluis leeg en schoon? Dan ontvang je een klein presentje!18 - Gevonden voorwerpen


Er zijn weer erg veel gevonden voorwerpen bijeen vergaard bij de receptie in het Theoriehuis. Veel (sport)kleding, etuis, rekenmachines, boeken, schriften, lunchboxen, sieraden, (fiets)sleutels en nog meer. Als uw kind iets kwijt geraakt is, laat hem of haar dan even bij de receptie langskomen om te kijken of het er misschien bij ligt!

Kleding en schoeisel wordt de laatste lesweek op tafels bij de uitgang gelegd. De kleding die overblijft aan het eind van het schooljaar wordt aan een goed doel gegeven en de andere spullen worden helaas weggegooid.Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)