Schoolbrief leesversie

Schoolbrief januari 2020

16-01-2020

donderdag 16 januari 2020

Voorwoord januari 2020

16-01-2020

Ik ben…

Ik ben Liefde, sprak God, en dat is waar het volgens mij om gaat. Onze school is de samenleving in het klein. Wij leren onze leerlingen om met elkaar om te gaan met respect en wederzijdse aanvaarding. Onze christelijke identiteit vraagt liefde en respect, en stelt het gebod van de liefde boven alles. Wij moeten met onze leerlingen praten en zoeken, hen de liefde voorleven. En dat zonder ook maar een sprankje begrip te tonen voor grof of zinloos geweld van wie dan ook.

Dat wij daar samen voor gaan kwam onder andere in de laatste week voor de kerstvakantie weer tot uitdrukking in de mooie kerstvieringen. Naast de vieringen hebben alle klassen ongelooflijk veel levensmiddelen opgehaald voor de voedselbank in Veenendaal. Maar de  kerstvakantie lijkt alweer ver achter ons te liggen en er is ondertussen weer veel gebeurd en er staat veel te gebeuren.

We staan aan de start van de  toetsweek voor de bovenbouw. De leerlingen in mavo 2, havo 3 en ath/gym 3 moeten binnenkort een voorlopige keuze maken voor hun vakkenpakket. Terwijl veel leerlingen bezig zijn met hun opleiding af te ronden, zijn de toekomstige brugklassers alweer voor de Open Lessen langs geweest en is op 24 januari ons Open Huis.

Helaas zijn er binnen een grote gemeenschap soms ook mensen langdurig ziek of om andere reden niet in staat om naar school te komen. Wij wensen een ieder die hiermee te maken heeft veel kracht en sterkte toe.

We zitten nu bijna halverwege het jaar en krijgen op 2 februari de roosterwende. In deze nieuwsbrief kunt u uitgebreid lezen wat er allemaal is gebeurd en wat er nog gaat komen.

Ik wens iedereen een goede tijd toe en vergeet nooit…

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela


Karin Wouters

Directeur onderwijs

De voortgang van de bouw

16-01-2020

De nieuwbouw is ‘de grond uit’! Voor de kerstvakantie was de ruwbouw van de begane grond klaar. De voorbereidingen voor de eerste verdieping zijn in volle gang. Uitgaande van de verschijningsdatum van deze schoolbrief zijn gisteren (15 01) de geprefabriceerde wanden van de eerste verdieping geplaatst en wordt morgen (17 01) de staalconstructie gemonteerd. Volgende week worden de vloerplaten van de tweede verdieping gelegd. Het is fascinerend om te zien hoe het gebouw groeit. Het hoogste punt, de tweede verdieping dus, ook op het voormalige Praktijkhuis, is voorzien voor de tweede week van februari. Dan zijn de contouren van het gebouw helemaal zichtbaar.

Zoals u wellicht weet hebben we delen van de oude betonconstructie van het Theorie- en het Praktijkhuis gespaard (44%). Het was grappig om te horen dat mensen, die na een tijd weer eens langs het gebouw waren gefietst, vonden dat die betonconstructie wel heel snel uit de grond was gestampt.

Ondertussen denken we, samen met verschillende werkgroepen, hard na over de aanbesteding van het vaste en het losse meubilair. En over noodzakelijke ingrepen in de bestaande gebouwen, bijvoorbeeld omdat we straks één personeelskamer hebben en lokalen van verwante vakken bij elkaar plaatsen.

We hopen eind december 2020 het nieuwe gebouw in gebruik te nemen.

Open Huis 24 januari 2020

16-01-2020

Op vrijdag 24 januari 2020 staan tijdens ons Open Huis de schooldeuren open voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen en hun ouders/verzorgers.

Tussen 16.00 en 21.00 uur laten we alles zien van onze school. Van de vakken, de extra onderwijsmogelijkheden en van de activiteiten buiten de lessen om. Veel doen en lekker rondsnuffelen dus. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen, aan leerlingen die nu op het CLV zitten, of aan de docenten.

Meer informatie is te vinden op onze website onder Groep7- 8’.

Open lessen succesvol verlopen

16-01-2020

In de week van 6 januari hebben meer dan 1.100 basisschoolleerlingen een aantal 'open lessen' meegedraaid bij ons op school. Best spannend natuurlijk een kijkje nemen op zo’n grote school. Hoe zien de lokalen eruit, welke vakken worden er gegeven en welke lesstof wordt er behandeld? Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich vertrouwd voelen, werden ze begeleid door brugklasleerlingen.

Niet alleen voor de basisschoolleerlingen was er een programma. Ook de ouders, begeleiders en leerkrachten konden informatie inwinnen over de nieuwbouw van het CLV en de verschillende talentlijnen. De presentaties werden drukbezocht.

We kijken terug op een geslaagde week. Het verliep soepel en prettig en we hebben veel positieve reacties gehoord van begeleiders, ouders, meesters, juffen én leerlingen.

We hebben zin in het Open Huis van vrijdag 24 januari!

CBBA: voorstellingen in theater Lampegiet

16-01-2020

Zoals u ongetwijfeld weet worden er regelmatig buitenschoolse activiteiten georganiseerd door het CBBA (Commissie Begeleiding Buitenschoolse Activiteiten) van het CLV.

Dit jaar mogen wij de leerlingen o.a. een aantal voorstellingen in theater De Lampegiet in Veenendaal aanbieden tegen sterk gereduceerde tarieven.

In de school hangen posters waarop het theaterprogramma te zien is en ook kan er een kijkje op de website genomen worden.

Er zijn leuke voorstellingen, zoals o.a. de musical ‘Brugklas’ en de voorstelling ‘Koorts’ van Ali B.

Misschien kunt u er samen met uw kind eens naar kijken. Echt een aanrader!

 

Alpe d'HuZes

16-01-2020

In de schoolbrief van december heb ik melding gemaakt van mijn actie voor en mijn deelname aan Alpe d’HuZes. Inmiddels zijn we een maand verder en ik ben blij te kunnen melden dat er al veel geld is binnen gekomen op mijn actiepagina.

Inmiddels staat de teller op € 4.586,00

Dit prachtige bedrag is tot stand gekomen door:

  • Diverse donaties
  • Naomi, Venne, Wiki hebben cupcakes verkocht in het Brughuis: opbrengst € 71,50
  • Oliebollenverkoop in samenwerking met de oliebollenkraam die op het Kees Stipplein stond: € 260,00
  • Met de leerlingen uit sportklas 1 hebben we op 16 december geschaatst in Utrecht. Een onderdeel was sponsorschaatsen voor Alpe d’HuZes. Het geld daarvan komt inmiddels binnen, de tussenstand van dit schaatsen is op dit moment € 3.349,00


​Een groot compliment voor al die leerlingen die zich ingezet hebben om geld (veel geld) bijeen te brengen voor dit goede doel, ik vind dit geweldig!

En………….ik ga door met acties en met het maken van veel fietskilometers, want “de top” is nog niet bereikt.

Helpt u mij op weg naar de top? Dat kan door uw gift over te maken op mijn actiepagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas Brouwer bb@clv.nl of 06-41556724

Onderzoek Universiteit Utrecht zoekt deelnemers

16-01-2020

Jongeren met gescheiden ouders gezocht voor het onderzoek ‘Waar hoor ik thuis?’ 

Gescheiden ouders
met een kind tussen de 12 en 18 jaar gezocht voor onderzoek van de Universiteit Utrecht.

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 86.000 jongeren de scheiding van hun ouders mee. Dit leidt vaak tot meer zorgen en instabiliteit. Hierdoor willen wij beter begrijpen hoe jongeren zich voelen na de scheiding van hun ouders, waar ze zich thuis voelen en met wie ze kunnen praten. Zo kunnen wij meer te weten komen over hoe ouders en jongeren geholpen kunnen worden na scheiding.

Wat betekent meedoen?
Verspreid over 3 jaar vragen we de jongeren en de ouder(s) om eens per jaar een online vragenlijsten in te vullen, dus dat is makkelijk thuis in te vullen. Deze vragenlijsten zijn volledig vrijwillig én anoniem. Als dank voor deelname krijgen jongeren en ouders na elk van de drie meetrondes beide een cadeaubon van €10,-.

Meedoen? Of wil je meer informatie?


Ga naar de website www.uu.nl/onderzoek/waarhoorikthuis of mail naar waarhoorikthuis@uu.nl

 

 

Docentspreekavond met betrekking tot profielkeuze

16-01-2020

Dit bericht is speciaal voor ouders van leerlingen in 2 mavo, 3 mavo, 3 havo, 3 atheneum en 3 gymnasium:

Op woensdag 5 februari 2020 is er voor de ouders van leerlingen uit die klassen een speciale 'docentspreekavond m.b.t. profielkeuze'. 

Deze avond is met name bedoeld om de vakdocenten te spreken met het oog op de profiel- en vakkenkeuze voor het volgende schooljaar.

Alle betreffende ouders zijn persoonlijk via e-mail uitgenodigd voor deze avond. De uiterste inschrijfdatum is 26 januari 2020.

Uiterlijk 30 januari ontvangen alle ouders die zich hebben ingeschreven een bericht over de definitieve tijd en locatie van de gesprekken.

Mocht u de mail niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze applicatiebeheerder Renée van Nimwegen 

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)