print

Leesversie CLV Schoolbrief

01 - Voorwoord februari 2018: Aandacht in het heden


De regel van Benedictus leert ons onder andere dat we niet teveel vooruit moeten kijken, maar vooral met aandacht in het heden moeten staan. Er is niets op tegen als je zin hebt in het weekeinde of in de voorjaarsvakantie. Maar als dat leidt tot het idee dat je nog even door vandaag en morgen heen moet of dat je tijd te doden hebt, ben je volgens diezelfde Benedictus (van Nursia, monnik uit de 6e eeuw!) niet op de goede weg. Het heden is de enige tijd waar je over beschikt.

Daarom benadruk ik in dit voorwoord maar niet teveel dat er een vakantie voor de deur staat, dat dit schooljaar sinds eind januari al voor de helft voorbij is, dat de nieuwbouw er echt aankomt en dat het binnenkort lente wordt.

Graag wens ik u en uw kinderen toe dat u geniet van deze dagen, met veel zon, frisse lucht en mooie sfeerbeelden. En uiteraard mogen we ook voorpret hebben. En leesplezier met wat is geweest of wat eraan komt.

Willem de Vos

Rector-bestuurder02 - Invullen enquêtes sociale veiligheid op scholen


In augustus 2015 is de wet ‘Sociale veiligheid op scholen’ in werking getreden. Met deze wet zijn schoolbesturen verplicht om:

  1. sociaal veiligheidsbeleid te voeren.
  2. de volgende taken bij een persoon te beleggen: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  3. de ervaren sociale veiligheid van leerlingen te monitoren, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Aan de eerste twee punten besteden we al ruim aandacht. Dat heeft ons het certificaat 'veiligheid en sociaal welbevinden' van 'de gezonde school' opgeleverd.

We gaan de veiligheidsbeleving nu ook in beeld brengen via enquêtes. Daarom nemen we vanaf week 11 (12 t/m 16 maart 2018) onder alle leerlingen een aparte enquête af met betrekking tot schoolklimaat en veiligheid.
 

Na de voorjaarsvakantie ontvangen alle leerlingen een e-mail met een link om de enquête online in te kunnen vullen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

W. de Vos, rector-bestuurder03 - Verhalen oorlogsgetuigen maken grote indruk


Twaalf getuigen van de Tweede Wereldoorlog hebben de derde klas leerlingen met hun verhalen weten te boeien en te ontroeren. De oorlogsgetuigen vertelden over hun ervaringen tijdens en ook na de oorlog. Het is een uiteenlopende groep getuigen. Zo moesten diverse getuigen onderduiken, van anderen zaten de ouders in het verzet en er is ook een getuige die, hoewel hij in de rij stond voor de gaskamer, Auschwitz overleefd heeft.

De verhalen maakten grote indruk op de klassen; het was muisstil. We hebben groot respect voor de getuigen die de moeite hebben genomen om hun verhalen met ons te delen.

Het oorlogsgetuigenproject is een door geschiedenisleraren georganiseerde activiteit die vanaf 2005 jaarlijks terugkomt voor de klassen 3 havo/vwo. Leerlingen zien altijd uit naar de verhalen van deze ervaringsdeskundigen. 04 - Communicatie ouderraad


De ouderraad heeft onlangs gesproken over de communicatie van de ouderraad met de ouders. We merken dat de ouderraad en/ of de werkzaamheden van de ouderraad nog niet bij alle ouders bekend zijn.

De ouderraad overlegt regelmatig met elkaar en met de directie over onderwerpen die een grote groep kinderen aangaan. Denk daarbij aan de financiën, ouderbijdrage, nieuwbouw, digitaal onderwijs en talentklassen. Situaties die alleen jouw kind aangaan, kun je met de mentor of de schooldirectie bespreken. Een aantal leden van de ouderraad zitten ook in de medezeggenschapsraad. Soms organiseren we bij belangrijke onderwerpen ouderavonden.

Op maandag 5 maart is er weer een vergadering van de ouderraad. Heb je vragen, onderwerpen die aandacht nodig hebben, suggesties? Stuur dan een e-mail naar ouderraad@clv.nl. Ook aanmeldingen voor nieuwe leden zijn van harte welkom!

De ouderraad05 - Benefiet volleybaltoernooi


Beste ouders en andere volleybalvrienden,

Houdt u van volleyballen en wilt u daarmee het goede doel steunen? Schrijf u dan nu in voor het benefiet volleybaltoernooi op vrijdagavond 6 april! Het toernooi wordt georganiseerd door hoofdsponsor Ditters makelaars en het CLV en vindt plaats in de vier gymzalen van het CLV.

De opbrengst van het benefiettoernooi komt volledig ten goede aan de Stichting Stick2Uganda (S2U). Stick2uganda ondersteunt projecten in Oeganda. Dit jaar is dat een irrigatieproject in Masaka en een ICU project voor het opzetten van duurzame voedselverwerking in Jjaja Banga. Elke twee jaar reizen CLV leerlingen/ambassadeurs naar Oeganda.

Opzet van het toernooi

17.00 - 19.00 uur:             Maaltijd
19.00 - 22.30 uur:             Toernooi
22.30 – 23.30 uur:            Nazit

Inschrijven
Teams kunnen zich vóór 10 maart aanmelden bij gerdaboenink@hetnet.nl. Deelname wordt bepaald op volgorde van aanmelden.

Er is plaats voor maximaal 16 heren/mix teams.

'Vrijwillige’ bijdrage benefiettoernooi
Met dit benefiettoernooi ondersteunen we de Stichting Stick2Uganda. Wij vragen voor dit toernooi geen inschrijfgeld, maar verwachten van elke deelnemer een ‘vrijwillige’ bijdrage. We hebben er het volste vertrouwen in dat de opbrengst voldoende zal zijn om de kosten te dekken en om een mooie bijdrage te leveren aan de projecten in Oeganda.

Het eten (lichte Afrikaanse maaltijd verzorgd door onze eigen kok Valerie van Nattum en deMaes catering) en drinken wordt verzorgd.

We hopen op uw deelname, volleybalplezier en financiële bijdrage.

Gerda Smits-Boenink & Cees Gouw

Stick2Uganda www.stick2uganda.com is een ANBI gecertificeerde stichting. Het rekeningnummer van S2U is NL70INGB0008200886. Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. 06 - VO raad pilot maatwerk


Na de VO-tour, van dinsdag 23 januari, vond donderdag 1 februari de VO-raad pilot ‘recht op maatwerk’ plaats op het CLV. De pilot ‘recht op maatwerk’ geeft schoolleiders handvatten om onderwijs te kunnen bieden dat optimaal recht doet aan de leerlingen. De scholen die op dit gebied worden begeleid door de Directeur onderwijs van het CLV, Karin Wouters, waren uitgenodigd om te kijken hoe het CLV ‘MAATwerk’ vormgeeft en hoe het wordt ervaren door leerlingen en docenten.

Docenten en leerlingen van het  Johannes Fontanus college (Barneveld), Citadel college (Nijmegen), Twents Carmel college (Losser), Quadraam scholengroep (Zevenaar), Het Rhedens (Rheden), Greijdanus (Zwolle) en het Gomarus uit (Groningen) volgden een programma dat werd afgetrapt met een presentatie over het ontstaan van roostervrij leren door Cees Gouw. Na deze introductie vertelde Ruud van de Hoef over de doorontwikkeling van MAATwerk. Gesprekken met leerlingen die maatwerk volgen, met afdelingsleiders en met coaches die maatwerkleerlingen begeleiden zorgden voor een compleet beeld van MAATwerk.

Uit de ervaringen die tijdens de lunch werden besproken en geëvalueerd maakten we op dat het een succesvolle bijeenkomst was. De aanwezigen zijn vol informatie, impressies en stof tot nadenken huiswaarts gekeerd.07 - CLV sportiefste school van Nederland?


We zijn een van de vier scholen die op woensdag 11 april strijden om de titel ‘Sportiefste VO-school van Nederland’. In 2016 grepen we met een tweede plaats net naast de titel, maar dit jaar gaat we weer hard ons best doen om eerste te worden! De scholen in de finale zijn genomineerd vanwege hun vooruitstrevende beleid op het gebied van bewegen en sport in en rondom de school. We zijn heel blij met deze nominatie en zien het als erkenning dat het CLV een inhoudelijk divers en kwalitatief uitstekend  beweeg- en sportprogramma aanbiedt. 

Woensdag 11 april reizen veertig sportieve CLV-leerlingen reizen naar Nijmegen, vergezeld door docenten BO en de rector/ bestuurder Willem de Vos. In Nijmegen dagen de scholen elkaar uit met een flitsende podiumpresentatie van dans, muziek en beweging . Vervolgens stelt de jury aan vertegenwoordigers van elke school vragen over het sport- en beweegbeleid. Yvonne Sanders, voorzitter van de jury en projectleider Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl  van de VO-raad, maakt uiteindelijk ’s middags bekend welke school zich de komende twee jaar de "Sportiefste VO school van Nederland" mag noemen. Daarbij behoort een waardecheque van € 3.000. De andere finalisten ontvangen een waardecheque van € 1.500.

Andere genomineerden
In Utrecht en Gelderland zijn verder geen scholen genomineerd. In de finale staan naast het CLV: Roelof Echten College (Hoogeven); Caland Lyceum (Amsterdam) en de sportiefste VO school van de gemeente Nijmegen.

 


08 - Leerlingen 6 vwo doen rondje EU in vijf dagen


Wie denkt dat Brussel de Europese hoofdstad is, is niet op EU-reis geweest met klas vwo 6 Maatschappijwetenschappen (MAW) van het CLV. En diegene die Straatsburg alleen associeert met het Europees Parlement, heeft iets moois gemist.

Vijf dagen lang toerde de groep langs Brussel, Luxemburg en Straatsburg om daar de EU èn Europa  beter te leren kennen. Zo werd de groep in Brussel bijgepraat door D66 beleidsmedewerker Menno van der Kamp (onthoud die naam), vertelde lobbyist Jochem van Stiphout over zijn functie aldaar en werd het Luxemburgse Schengen verbijsterd door een bijzondere CLV - Vlaggenparade. In Straatsburg sprak CU-Europarlementariër Peter van Dalen de groep toe. Ook een bezoek aan de Raad van Europa stond op het programma, terwijl  AD-verslaggever Frans Boogaard de leerlingen informeerde over zijn werk als EU-journalist. Bij het Hof van Justitie in Luxemburg deed een jonge medewerkster menig jongenshart overslaan. Voeg daar tenslotte de Karaoke in een Franse bar aan toe en de polonaise in de keuken van een pittoresk Straatsburgs restaurant en concludeer met recht dat het een gedenkwaardige, plezierige en leerzame reis was.09 - Vastenactie voor ICF


Op woensdag 14 februari hebben alle eerste klassen een presentatie bijgewoond van Cees Molenaar, voorganger van ICF (Internationale Christelijke Familie) Veenendaal. Hij heeft met medewerking van twee jonge vluchtelingen, een broer en zus uit Afghanistan, verteld over ICF en hoe het leven van veel vluchtelingen in Nederland eruitziet.

De leerlingen zullen tot de Pasen op allerlei manieren geld inzamelen voor ICF. De mentoren zullen hen daarbij ondersteunen. Met het geld van de Vastenactie kan ICF vluchtelinggezinnen uit Veenendaal en omgeving financieel steunen, zodat zij aankomende zomer kunnen deelnemen aan een vakantiekamp van ICF in Nederland. Het is een speciaal kamp waarbij vluchtelingen uit verschillende landen een week bij elkaar zijn om elkaar te bemoedigen en een fijne tijd te hebben. Er is ruimte voor Bijbelstudie en overdenking, samen koken en eten en veel ontspanning. Kinderen kunnen ook sporten, spelen en zwemmen.

We hopen dat de eerste klassen van het CLV een mooi bedrag zullen inzamelen zodat ICF  veel gezinnen een fijne zomerweek kunnen bezorgen! Veel succes en hartelijk bedankt alvast!10 - Excursie techniek mavo 2


Vrijdag 9 februari mochten alle leerlingen uit mavo 2 kort kennis maken met de vele mogelijkheden binnen de sector techniek. Hiervoor stond een  korte excursie van twee klokuren bij ReVaBo ( regionale vakopleiding bouwbedrijven) in Oosterbeek op het programma. Er mocht vrij worden gekozen uit tien workshops zoals onder andere elektrotechniek, gamedesigner, houtbewerking of laboratoriumtechniek. Elke leerling heeft vier workshops gevolgd.

De sfeer was bijzonder goed en er werd vol enthousiasme deelgenomen.

 11 - Excursie havo 5 naar Amsterdam


Het was best spannend dinsdag 6 februari. Havo 5 leerlingen met aardrijkskunde in hun pakket zouden met de bus op excursie gaan naar Amsterdam. De avond ervoor werd echter bekend dat onze vervoerder, busmaatschappij Besseling, failliet was verklaard.  Het was dus afwachten geblazen. Gelukkig stond chauffeur Waldo keurig op het juiste tijdstip klaar om 32 leerlingen naar Amsterdam te vervoeren.

De eerste bestemming was de Indische buurt. Deze wijk, die net buiten het centrum ligt, kon vroeger min of meer als probleemwijk worden betiteld, maar herbergt vandaag de dag beduidend rijkere inwoners. Hierdoor verandert het voorzieningenniveau ook. De leerlingen hadden de opdracht deze veranderingen te signaleren en te verklaren. Dit proces wordt gentrificatie genoemd en vindt in meerde grote steden plaats. De oude bewoners worden hierdoor naar de stadsranden verdrongen.
 
Vervolgens werd er koers gezet naar het stadsdeel Noord, dit gebied ligt achter het centraal station van Amsterdam aan de overkant van het IJ. Hier moesten de leerlingen speciaal letten op de creatieve industrie, die zich in dit stadsdeel vestigt. Veel creatieve bedrijven verplaatsen zich naar dit gunstig gelegen stadsdeel en onderscheiden zich door hun soms gewaagde concepten van soortgelijke bedrijven. Ook hier de opdracht om rond te kijken en inzicht te krijgen in processen die zich hier afspelen.

Het was gezellig en leerzaam, maar ook erg koud.Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)