print

Leesversie CLV Schoolbrief

Schoolbrief september 2018

19-09-2018

september 2018

Dutje

19-09-2018

 

Uit een recente preek onthield ik een uitspraak die toegeschreven werd aan Abraham Lincoln. Ik kon hem niet terugvinden, maar vind hem prachtig:

“ Concentreer al je zorgen in een halfuur per dag en doe dan een dutje, God blijft wel wakker”.

Daarmee is natuurlijk niet alles gezegd, maar wel veel.

Of zoals ik op de lagere school leerde: ‘Pak al je zorgen in je plunjezak en fluit, fluit, fluit’.

Zo zou het nieuwbouwtraject ons ook zorgen kunnen baren.

Krijgen we wel voldoende geld?

Kunnen we een aannemer vinden?

Komt die dan met een betaalbare prijs?

Zijn de bouwmaterialen op tijd beschikbaar?

Is de tijdelijke huisvesting op tijd klaar en kunnen we daarmee uit de voeten?

Maar ‘je moet niet op problemen broeden, want dan komen ze uit’.

Daarom werken we vrolijk en doelgericht aan de plannen voor een prachtig, nieuw gebouw A. Met hergebruik van delen van de betonconstructie en van nog veel meer. Een veel compacter gebouw met een mooie uitstraling, goede energieprestaties, een fris binnenklimaat, logisch gerangschikte lokalen en andere ruimtes, leerpleinen voor zelfstandig - en samenwerken.

En intussen is het nieuwe schooljaar weer voluit uit de startblokken.

Met veel energie en ideeën.

En weinig tijd voor een dutje :-)

Tijdelijke huisvesting

19-09-2018

In mei 2019 gaat de aannemer aan de slag met de bouw van het nieuwe CLV. Het oudste deel, gebouw A komt er bijna helemaal anders uit te zien.

Dat betekent dat we met iets minder dan de helft van de leerlingen voor anderhalf jaar moeten verhuizen. Het college van burgemeester en wethouders is van plan ons twee locaties ter beschikking te stellen: 11 lokalen in de schoolwoningen aan de Mispel en een deel van het gebouw van Belcompany aan de Wageningselaan. Dat laatste gebouw moet ingrijpend worden aangepast en er moeten tijdelijke units worden bijgeplaatst. Wij hebben zelf een zeer sterke voorkeur voor het gebruiken van alleen het gebouw van Belcompany. Die optie is duurder omdat de schoolwoningen aan de Mispel eigendom zijn van de gemeente Veenendaal. De gemeenteraad vergadert over dit punt en over het totale krediet voor de nieuwbouw op 8 november.

Wij begrijpen dat de betaalbaarheid een belangrijk argument vormt, maar vinden veiligheid en organiseerbaarheid nog belangrijker en spannen ons dan ook in om in de commissievergadering, voorafgaand aan de raadsvergadering, volop aandacht te krijgen voor ons standpunt.

Deze week worden omwonenden van de Mispel en de Wageningselaan per brief op de hoogte gebracht van de voornemens.

Begaafdheidsprofielschool in de praktijk

19-09-2018

Eén van de speerpunten van het CLV is het beleid op het gebied van (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt soms gedacht dat slimme leerlingen hun schoolloopbaan zonder problemen volgen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Ook voor deze leerlingen willen we ons inzetten en ervoor zorgen dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

De afgelopen vier jaar hebben we flinke stappen gezet op het gebied van hoogbegaafdheid:

 • We onderhouden contacten met het basisonderwijs door bijv. de verrijkingsmorgens.
 • Een aantal collega’s heeft nascholing gehad op het gebied van hoogbegaafdheid.
 • We verzorgen een oudercursussen over dit onderwerp.
 • En we hebben coaches tot onze beschikking die zich juist richten op (hoog)begaafde leerlingen.

In de lessen proberen we deze leerlingen steeds beter de uitdaging en de begeleiding te bieden die zij nodig hebben: leerlingen kunnen versnellen en verrijken. Daarnaast geven we adviezen aan ouders, collega’s en de scholen om ons heen. Alle inspanningen hebben geleid tot de officiële certificering door de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. In oktober volgt de uitreiking van het certificaat en is het CLV de enige Begaafdheidsprofielschool in Veenendaal en omstreken.

In januari start de oudercursus voor ouders van onderpresterende (hoog)begaafde leerlingen. Het zijn drie bijeenkomsten, waarbij de eerste twee informatief van aard zijn, maar waarin ook veel ruimte is voor uitwisseling van ervaringen. De derde avond kijken we met elkaar terug en delen we wat heeft gewerkt in de communicatie met ons kind. De avonden worden verzorgd door onze psycholoog/orthopedagoog mevrouw Corsten en de specialist (hoog)begaafdheid mevr. Visser. De data zijn: 8 januari, 21 januari en 11 februari 2019 van 19.15 tot 21.00 uur. Plaats: lokaal B11 (Brughuis). Mocht u belangstelling hebben, kunt u zich opgeven bij mevrouw Visser k.visser@clv.nl.

 

 

Uit de praktijk

Marian uit klas 2 gymnasium.

Marian is een meisje waar je er wel tien van in de klas zou willen hebben. De juf van de basisschool zei al dat je geen omkijken naar haar hebt. Marian heeft haar zaakjes op orde en checkt regelmatig bij de docent of ‘het zo goed is’. Het verbaast niemand dat ze keurige cijfers haalt. Zo af en toe staat er op een toets een opvallend antwoord dat getuigt van een inzicht dat je van een meisje van 13 niet zou verwachten. Toch valt Marian verder niet op. Marian kan goed met haar ouders opschieten en heeft leuke vriendinnen. Huiswerk leren en maken doet ze trouw, maar ze vindt het lastig om op tijd te stoppen en voldoende vrije tijd te nemen. Een hekel heeft ze aan ‘open’ opdrachten: ‘Hoe weet je nu of je het goed gedaan hebt?’ Haar ouders merken dat Marian wat vaker dan vroeger last heeft van buik- en hoofdpijn. Maar ja, de pubertijd gaat natuurlijk niet van een leien dakje.

Marian zit op tennis. Als haar gevraagd wordt of ze aan competities mee wil doen, geeft ze geen duidelijk antwoord. Een tijdje later vertelt ze haar ouders dat ze liever wil gaan fitnessen, dan kan ze zelf makkelijker bepalen wanneer ze gaat en het mooi combineren met haar schoolwerk. Ze is een beetje uitgekeken op tennis, vertelt ze.

Marian’s ouders zien ondertussen dat de buikpijn steeds vaker terugkomt. De schoolarts ziet geen lichamelijke oorzaak en adviseert hen Marian eens te laten onderzoeken door de orthopedagoog. De orthopedagoog neemt o.a. een IQ test af en daaruit blijkt dat Marian een IQ heeft van 135. Niemand heeft dat ooit zo gezien, hoewel haar ouders zich realiseren dat ze als peuter wel erg snel in haar ontwikkeling was. Op de basisschool liet ze echter niet een duidelijke voorsprong zien: ze was gewoon een goede leerling.

Een leerling als Marian valt in de theorie van Betts en Neihart onder het ‘succesvolle type’. Dit kind conformeert zich aan de groep, steekt niet de kop boven het maaiveld uit, durft geen risico’s te nemen en kan last hebben van perfectionisme en faalangst. De mindset (hoe je over leren denkt) is vaak behoorlijk fixed: je kunt dingen wel of niet, of dat nu schoolvakken zijn of sport. Je bent er ‘goed’ in of niet. Als je het niet zeker weet, vermijd je het, zoals bijv. het competitie spelen van Marian: verliezen is geen optie. Fouten maken wordt gezien als falen, niet als deel van het leerproces. Als de leerstof complexer wordt op school en hoge cijfers halen lastiger, steekt faalangst steeds vaker de kop op. En soms kun je dan beter een toets of opdracht niet maken dan het risico lopen te falen: het kind gaat vermijdingsgedrag vertonen. Werkstukken ‘raken zoek’, hoofd- en buikpijn komen op voor toetsen.

Bij het gesprek met de ouders legt de orthopedagoog uit hoe Marian de dingen ervaart. Daarnaast geeft ze de ouders tips om met hun dochter in gesprek te gaan.

Mocht u in het verhaal van Marian dingen herkennen van uw eigen kind en wilt u meer weten, dan bent u van harte uitgenodigd om de oudercursus bij te wonen.

De privacy van onze leerlingen is ook onze zorg!

19-09-2018

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als u als ouder/verzorger daar toestemming voor geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Massaal heeft u gereageerd op ons toestemmingsverzoek voor de privacy, waarvoor dank! Indien u het formulier nog niet heeft ingevuld verzoeken wij u dit alsnog te doen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Ingrid Timmer, Functionaris Gegevensbescherming i.timmer@clv.nl

Help, hoe moet je leren?

19-09-2018

Het schooljaar 2018-2019 is begonnen en veel brugklassers staan te springen om te beginnen. De een weet al goed hoe hij/zij structuur moet aanbrengen en moet leren, voor een ander wordt het een jaar van trial-and-error.

Een paar tips op een rijtje, voor het leren op het voortgezet onderwijs:
 

 • Zorg voor een rustige leeromgeving, zonder afleidende prikkels (geen tv, geen muziek)
   
 • Plan het maken van huiswerk en het oefenen voor vreemde talen, wiskunde etc. Begin mooi op tijd, neem voldoende pauze tussendoor, dan blijft je hoofd fris. Zet al je huiswerk en repetities duidelijk in één agenda, met een week op een pagina zodat je in één oogopslag overzicht hebt. Gebruik afkortingen om het huiswerk te noteren en schrijf alles op. Markeer repetities en overhoringen met een kleur, zo vallen ze lekker op.
   
 • Plan per dag welk huiswerk er moet worden gemaakt of wat er moet worden geleerd. Begin met iets eenvoudigs om lekker op te starten. Wissel leer- en maakwerk af en doe nooit twee talen na elkaar (verwarrend). Maak een afvinklijstje zodat je ziet dat je goed bezig bent.
   
 • Oefen een paar keer kort in plaats van één keer lang en begin een week voor een repetitie met leren. Zorg dat je de laatste dag alleen nog maar hoeft te herhalen. Leer woordjes en feiten direct als het opgegeven wordt en niet pas bij een overhoring; zo blijft het te overzien en trainen je hersenen er goed mee.
   
 • Probeer alle zintuigen te betrekken bij het leren. Spreek woorden hardop uit (of zing ze in een lied). Luister ernaar. Schrijf ze op en kijk ernaar. Maak een tijdlijn of een mindmap. Gebruik kleuren en grote/kleine letters in een samenvatting.
   
 • Bedenk ezelsbruggetjes (verbaal of met een plaatje) om regels te onthouden.
   
 • Leer rijtjes woorden of feiten van boven naar beneden, maar ook door elkaar. Zoek naar structuur en samenhang. Zoek associaties die het onthouden gemakkelijker maken.
   
 • Vraag een medeleerling die goede resultaten haalt hoe hij/zij het aanpakt en kijk eens in de agenda van een medeleerling; van elkaar leren gaat vaak goed.
   
 • Beloon jezelf na het nakomen van je planning; speel een leuk spel, kijk een video, ga iets bakken, ontdek zelf een nieuw vitamine-watertje, eet iets lekkers of ga lekker sporten.

  Zorg verder voor goede slaap, pubers hebben gemiddeld 9,5 uur slaap per nacht nodig. Laat je telefoon en laptop beneden, stop een uurtje voor het slapen met werken. Als je piekert; schrijf of teken je hoofd leeg of bespreek de dingen met je ouders.

 

Zorg dat je goed beweegt, daar houden je hersenen ook van!

En erg belangrijk: de humor en gezelligheid van school voor ogen houden, als je goed je best doet dan is dat genoeg!

Succes!

Veerle Corsten-Bonnier, Msc
Psycholoog CLV

Centrum voor Jeugd en Gezin: spreekuren op het CLV

19-09-2018

Mijn naam is Geanne Zelhorst en ik werk bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Veenendaal. Het CJG is er voor jongeren (en ouders) die op de één of andere manier vastlopen, bijvoorbeeld op school, in zijn/haar vriendenkring of thuis. Het kan dan fijn zijn om daar eens met een ander over te praten. Daarnaast kan ik met je meedenken of kunnen we je vanuit het CJG misschien wel verder helpen.

Vanaf september ben ik de nieuwe contactpersoon namens het CJG bij het CLV en zal ik 1 keer in de 6 weken een spreekuur houden. Op onderstaande dagen kan je bij me binnen lopen:

Donderdag 27 september van 14.00 - 15.30uur

Dinsdag 30 oktober van 14.30 - 15.45uur

Woensdag 12 december van 13.00 - 14.30uur

Woensdag 30 januari van 13.00-14.30uur

 

Waar? Mavo-huis, tweede verdieping.

Voor wie? Leerlingen, mentoren, docenten. Iedereen met vragen is welkom…

 

Wie weet, tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Geanne Zelhorst

Ambulant Werker

 

Klasse! (update)

19-09-2018

In de laatste schoolbrief voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de documentaire die Vincent TV gaat maken over onze school op RTL4. Het gaat om zo’n acht afleveringen met als werktitel ‘Klasse’.

Tijdens de vakantie werd bekend dat RTL de uitzendingen uitstelt tot rond of na de zomer van 2019, vanwege de programmering van andere omroepen (onder andere ‘Een klas vol ouders’ van de EO). Dat betekent dat de opnamen ook later beginnen, ongeveer vanaf de kerstvakantie. Begin november zal de camera af en toe al wel een keer draaien.

Alle leerlingen zijn tijdens de jaaropeningen geïnformeerd over de filmopnamen door medewerkers van Vincent TV. De reacties waren positief en de eerste aanmeldingen van leerlingen die graag willen worden geïnterviewd zijn al binnen! Nog voor de herfstvakantie krijgen alle leerlingen, leraren en medewerkers van de school een brief met een toestemmingsformulier.

Vincent TV maakt zinvolle en integere programma’s. Een van hun documentaires ‘Een klas vol ouders’ (opgenomen op het Baken in Veenendaal) wordt op dit moment uitgezonden (maandagavond 22:15 uur op NPO1) en levert verrassende uitkomsten op.

We hebben er alle vertrouwen in dat we een heel mooi avontuur gaan beleven en dat er een prachtig portret gemaakt wordt van onze school waar we oprecht trots op mogen zijn.

Schoolveiligheid: CLV en Halt

19-09-2018

Halt komt jaarlijks op bezoek op het CLV (vorig schooljaar samen met de wijkagenten over online veiligheid) om in klassen voorlichtingen te geven.

Vanaf dit jaar start een nauwere samenwerking met Halt.

Afdelingsleiders (en zorgcoördinator) kunnen een Halt-medewerker op school laten komen om in gesprek te gaan met leerlingen wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om diefstal; agressie; vernieling; schoolverzuim of sexting.

Samen met de Halt-medewerker wordt gekeken naar oplossingen en vervolgacties.

De Halt-medewerker heeft nauw contact met onze wijkagenten. Zij zullen ook geraadpleegd worden bij onacceptabel grensoverschrijdend gedrag.

Ouders zullen altijd op de hoogte worden gebracht wanneer Halt bij een incident op school wordt ingeschakeld.

 

 

Week van de Opvoeding

19-09-2018

De eerste week van oktober is weer de Week van de Opvoeding. In deze week organiseren Centrum voor Jeugd en Gezin en Samenwerking Christelijke Jeugdhulp de workshop.

‘Opvoeden is samenspel; ook bij pittige puber!?

Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling van pubers en hoe zij het beste met opgroeiende pubers kunnen omgaan. Daarbij is aandacht voor het voorkomen van verslaving aan alcohol, drugs en games en voor het omgaan met psychische problemen en opstandig gedrag.

Wanneer:
donderdag 4 oktober 2018 om 20.00, inloop vanaf 19.30 uur

Waar:
Panorama aan de Tinneweide 144a te Veenendaal

Voor wie:
ouders van kinderen van ongeveer 10-15 jaar 

Kosten: 
geen                    
 

Vrijwilligers gevraagd

19-09-2018

De mediatheek van het CLV is een plek waar leerlingen zelfstandig en in rust kunnen werken. Daarnaast kunnen leerlingen in onze mediatheek gebruik maken van een collectie jeugdliteratuur, Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse literatuur, naslagwerken en informatieve boeken, kranten en tijdschriften.

Wij zoeken een  ouder/vrijwilliger die ons enkele uren per week willen helpen bij diverse werkzaamheden op woensdag en/of donderdag van 10.30  – 13.45 uur.

Heeft u als ouder affiniteit met jongeren, informatie en digitale media en wilt u graag meer betrokkenheid bij de school? Overweeg dan om het mediatheekteam van het CLV te versterken!

Meer informatie over deze vacature kunt u krijgen via de mediathecaris mw. I. Hania, tel 500621(ma t/m/ do) of i.hania@clv.nl of loop gewoon eens binnen om de sfeer te proeven.

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)