print

Leesversie CLV Schoolbrief

CLV schoolbrief februari 2019

19-02-2019

dinsdag 19 februari 2019

Voorwoord

19-02-2019

Na het tumult op vrijdag 8 februari is de rust rond de school weergekeerd. In de school hebben we veel gesprekken gevoerd en ook daar herneemt het gewone leven weer zijn loop. Hoewel, gewoon? Op veel plaatsen staan verhuisdozen en -kratten, worden kasten leeggehaald en komen verhalen naar boven. Alle installaties en practicumspullen zijn al verhuisd naar de tijdelijke lokalen op het fietsenplein. Daar wordt alles weer in elkaar gezet en aangesloten, zodat we vanaf 4 maart weer volop kunnen draaien. Ook de lokalen aan de Mispel staan te wachten om gevuld te worden.

Het zal even wennen zijn , met andere lokaalnummers, andere loop- of fietsroutes en een andere uitzicht. Gelukkig doen die lokalen niet onder voor de oude. En zeker niet qua ventilatie straks in de zomer.

Om gebouw A komen bouwhekken te staan zodat niemand daar in de buurt kan komen, behalve bevoegden.

Als de sloop daadwerkelijk begint, vanaf 1 april, kunt u de ontwikkelingen volgen via de website clvbouwt.nl

Inschrijven herkansing rekentoets

19-02-2019

Examenklasleerlingen, het is weer mogelijk je in te schrijven voor de herkansing van de rekentoets!

Leerlingen uit 4M kunnen voor deze periode ook inschrijven voor de 3F toets (niveau hoger).

Voor leerlingen uit 5V en 6V met een hoog cijfer voor de 3F rekentoets, is het ook mogelijk om deze afnameperiode de rekentoets op 3S niveau (hoogste niveau) af te leggen.

Inschrijven via Magister en kan tot uiterlijk zondag 10 februari aanstaande.

Wil je meer informatie over de rekentoets en mogelijkheden tot inschrijven? Kijk hier of mail naar w.vanderknaap@clv.nl

Aanpak ziekteverzuim voor leerlingen op het CLV

19-02-2019

‘We maken ons zorgen als je er niet bent’

Om alle negatieve gevolgen van (ziekte)verzuim te kunnen voorkomen, wil het CLV zo preventief mogelijk te werk gaan.

Het Meldpunt zal snel de mentoren op de hoogte brengen van de afwezigheid van een leerling (bij 50 uur ziekteverzuim). De mentor zal dan contact opnemen met thuis.

Wanneer het nodig geacht wordt door de mentor, afdelingsleider en zorgcoördinator wordt de leerling aangemeld bij de schoolarts. De afdelingsleider brengt de ouder(s) hiervan per mail op de hoogte. In de bijlage vindt u het ziekteverzuim-stappenplan wat we hanteren.

De schoolarts roept de leerling binnen 2 weken op en koppelt dit bezoek terug aan school. Samen wordt naar een goed vervolg voor de leerling gezocht.

Zo hopen we leerlingen sneller terug te krijgen op school en kunnen we beter passend onderwijs bieden aan deze leerlingen.

Beroependriedaagse

19-02-2019

Dinsdag 19 februari start in alle 2M klassen het project: de Beroependriedaagse. De leerlingen zijn druk bezig geweest met het kiezen van de juiste vakken en de juiste sector voor volgend jaar. Drie dagen lang gaan ze nu in groepjes een powerpoint presentatie voorbereiden over een zelfgekozen beroep op mbo niveau. Ook moeten er interviews gehouden worden met werkenden en maken ze een korte excursie naar een bedrijf in Veenendaal. Donderdagochtend worden er presentaties gegeven in de klas. We hopen dat het gezellige, maar ook productieve dagen worden!

Mediaopvoeding

19-02-2019

De GGD-schoolverpleegkundigen Jannie Roelofsen en Wendy Schreuder merken op dat ouders het soms lastig vinden om hun kinderen ‘mediawijs’ op te voeden. Ook voor docenten is het niet altijd eenvoudig te bepalen wat normaal gedrag is op social media en wat niet.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld. Beroepskrachten, zoals docenten en pedagogisch medewerkers, kunnen ouders helpen bij het vinden van antwoorden en het mediawijs maken van hun kind. De informatie staat op de site en is bestemd voor ouders en professionals. Per leeftijdscategorie is de informatie aan te klikken.

 

 

Verhuisnieuws

19-02-2019

Graag brengen we u op de hoogte van enkele veranderingen op het terrein en in de gebouwen van het CLV. Op dit moment worden er in het totaal 21 tijdelijke lokalen geplaatst.  Eerst op het fietsenplein noord en later in de week voor het mavohuis.  Na de voorjaarsvakantie gaan we die in gebruik nemen, evenals de 11 schoollokalen aan de Mispel 11 in Veenendaal.

De volgende data zijn van belang:

  • Reminder; vóór 20 februari moeten de kluisjes in het Theoriehuis leeg zijn, omdat ze worden verplaatst. Ze gaan naar de gymzalen 1 en 2 die we ook als overblijfruimte gaan gebruiken. Om de kluisjes te verplaatsen moeten ze open worden gemaakt. Schade of vermissing van eigendommen uit de lockers door de verhuizing zijn op eigen risico.
  • Leerlingen van havo 2 en 3 die naar de Mispel gaan, moeten hun kluisje ook vóór 20 februari leeggemaakt hebben. Zij krijgen in het gebouw aan de Mispel een nieuw kluisje, met een cijferslot. Daarvoor brengen we uiteraard geen extra kosten in rekening.  Ze behouden hun kluis aan de Kerkewijk.
  • Op 21 februari krijgen de leerlingen een aangepast programma dat per leerjaar of afdeling verschilt. Informatie daarover krijgt uw zoon of dochter via de hun mentor.
  • Op 22 februari zijn er geen lessen, vanwege de verhuizing en het overplaatsen van alle Wifi-toegangspunten. Dit betekent dat de voorjaarsvakantie voor alle leerlingen een dag eerder begint.
  • Op 21 en 22 februari verhuizen we, op eigen terrein en naar de Mispel.
  • Vanaf 4 maart wordt er geen gebruik meer gemaakt van het Theorie- en Praktijkhuis en zijn deze niet meer toegankelijk voor onbevoegden.
  • 1 april start slopen en strippen
  • 1 juli start bouw aannemer
     

De leerlingen krijgen via Magister en hun mentor instructies over het (lokalen)rooster na de voorjaarsvakantie, over overblijffaciliteiten en looproutes.

Tijdelijke huisvesting
Op dit moment wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de tijdelijke huisvesting en de gebouwen die blijven, voorzien worden én blijven van water, stroom en gas. De huidige gymzalen worden omgebouwd tot overblijfruimte met catering, garderobe en kantoorruimtes. Dat betekent bijvoorbeeld dat er brede vluchtdeuren en een brandmeldinstallatie worden aangebracht.

Onderzoek
In maart wordt in het hoofdgebouw op een paar plekken ‘validerend asbestonderzoek’ uitgevoerd. Dat betekent dat op enkele plaatsen een luchtdichte tent wordt gebouwd, dat daar asbesthoudende kit wordt verwijderd en dat meetapparatuur moet aantonen of er in die ruimte vezels vrijkomen. Vrijwel zeker zal dat niet het geval zijn, maar we moeten het laten aantonen.

U kunt over de vorderingen lezen op www.clvbouwt.nl

 

 

Verkiezing docent Duits van het jaar 2019

19-02-2019

Voor de tweede keer schrijft de Actiegroep Duits de verkiezing tot Docent van het Jaar uit. Met dit initiatief wil de Actiegroep aandacht besteden aan de belangrijke positie van de docent voor het vak Duits. Vaak wordt het vak Duits geassocieerd met eindeloze rijtjes woorden en ingewikkelde naamvallen. Dat de Duitse taal meer is dan dat, weten de docenten die met passie en enthousiasme hun vak uitoefenen. Door hun inspirerende werking maken zij Duitsland en de Duitse taal aantrekkelijk.

Vanwege de innovatieve leermethode en de hoge kwaliteit content is Pilonderwijs en daarmee Robert Pilon genomineerd voor docent van het jaar 2019. Vanaf 1 februari kan iedereen stemmen op de heer Pilon via de website.

Vrijwilligers gevraagd in de mediatheek.

19-02-2019

De mediatheek van het CLV is een plek waar leerlingen zelfstandig en in alle rust kunnen werken. Daarnaast kunnen leerlingen in onze mediatheek gebruik maken van een collectie jeugdliteratuur, Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse boeken, naslagwerken en informatieve boeken, kranten en tijdschriften.

Wij zoeken een  ouder/vrijwilliger die ons enkele uren per week wil helpen bij diverse werkzaamheden op woensdag en/of donderdag van 10.30  – 13.45 uur.

Heeft u affiniteit met jongeren, informatie en digitale media en wilt u graag meer betrokkenheid bij de school? Overweeg dan om het mediatheekteam van het CLV te versterken!

Meer informatie over deze vacature kunt u krijgen via de mediathecaris mw. I. Hania, tel. 0318-500621(ma t/m do) of i.hania@clv.nl of loop gewoon eens binnen om de sfeer te proeven.

Waar of niet waar?

19-02-2019

Is het waar of niet waar? Antwoord op veelgestelde vragen.

Huiswerkvrij na een vakantie?
Na een meerdaagse vakantie krijg je huiswerkvrij behalve voor vakken die je maar 1 uur in de week hebt.

Lesuitval na veel tussenuren als je langer dan een uur moet fietsen en nog maar 1 uur les hebt?
We proberen voor iedereen zo min mogelijk tussenuren en lesuitval te realiseren, maar soms ontkom je er niet aan. Het is niet zo dat je naar huis mag als je langer dan een uur moet fietsen en nog maar 1 uur les hebt na meerder tussenuren. De leerlingen kunnen die tijd gebruiken om op school te werken aan bv. hun huiswerk.

Moet ik naar school als ik maar 1 uur les heb?
Ja, dit moet en is ongeacht de afstand die je moet fietsen

Ik heb geen fiets, maar moet naar een externe sportlocatie moet ik toch gaan?
Ja, op die dag zorg je dat je met iemand mee kunt fietsen of een fiets kunt lenen.

Als een docent er niet is of wat later is, na hoeveel tijd mag de klas dan gaan?
De regel is dat een klas nooit weg mag voordat de leerlingen zeker weten dat de docent niet komt (enkele leerlingen moeten dat dus gaan navragen bij de afdelingsleider, roostermaker, conciërge, o.i.d.).

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)