Ouderbijdragen op het CLV

Ouderbijdragen

Ieder jaar stellen wij een overzicht op van de verschillende activiteiten per klas. In dit overzicht kunt u zien welke bijdrage er van de ouders wordt gevraagd voor deze activiteiten. In het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage CLV kunt u lezen welke afspraken wij hebben vastgelegd voor deelname aan de activiteiten.

 

Voor de in het overzicht genoemde excursies, de meerdaagse reizen en het lesmateriaal ontvangt de school geen subsidie van het Ministerie van Onderwijs.

 

Een deel van de kosten voor meerdaagse reizen wordt ook uit de vrijwillige ouderbijdrage voor het Schoolfonds betaald. Ook andere activiteiten worden uit dit Schoolfonds betaald. Meer informatie over het Schoolfonds vindt u in de brochure van de ouderraad (pdf). 

 

Op de website kunt u de facturen via iDeal betalen, zie de gebruiksaanwijzing op onze pagina WIS Collect. Voorwaarden met betrekking tot deelname en betaling zijn opgenomen in de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage CLV.

 

Brief ouders vrijwillige ouderbijdragen 2017-2018 (pdf)

Schoolkosten CLV 2017-2018 (pdf)

Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage CLV (pdf)

Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage CLV (pdf)

Garderobekastjes klas 1 2017-2018 (pdf)

Garderobekastjes v.a. klas 2 2017-2018 (pdf)

 
Aanvullende opmerking:

In het overzicht van de schoolkosten zijn de kosten voor skikamp en zeilkamp niet opgenomen, omdat deelname daaraan vrijwillig is en de kampen buiten de school om georganiseerd worden.

 

Banknummer

Het banknummer van onze school is:
IBAN NL45 INGB 0000 6416 41

ten name van Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)