Solliciteren bij het CLV: welkom!

Sollicitatieprocedure

Binnen het CLV hanteren we een procedure die is gebaseerd op de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP). Sollicitaties geschieden per e-mail (sollicitatie@clv.nl) of brief, gericht aan de afdeling P&O. De ontvangst van de mail of brief wordt per omgaande bevestigd. Na de selectie worden met de sollicitant per sollicitatieronde maximaal drie selectiegesprekken gevoerd. Een afwijzing op de sollicitatie lichten we binnen een week mondeling toe, waarna we het ook schriftelijk bevestigen.

 

De kandidaat die voor benoeming wordt voorgedragen, wordt uitgenodigd voor een afrondend gesprek bij de afdeling P&O. In dat gesprek ontvangt de nieuwe medewerker de CAO voor het voortgezet onderwijs en aan de hand daarvan worden onder meer de arbeidsvoorwaarden doorgesproken.

 

De medewerkers van de afdeling P&O zorgen voor een correcte afhandeling van uw sollicitatie.

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)