Missie en visie van het CLV

Missie en visie van het CLV

Missie en visie

Het CLV is een levendige school voor christelijk voortgezet onderwijs. Onze medewerkers handelen vanuit positieve drijfveren uit de Bijbel om individueel en gezamenlijk alle talenten in te zetten voor de brede ontwikkeling van jonge mensen.
Alle leerlingen, hoe verschillend ook in talenten, mogelijkheden en achtergronden, worden opgeleid voor een diploma met een diversiteit aan leeractiviteiten. Ze krijgen de ruimte uit te groeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving.

Groei

Met vertrouwen in mensen

Verschillend van elkaar

Met ruimte voor ieder

Leren en werken

In een veilige omgeving

Samen groei doormaken

In de geest van de Bijbel

Als verantwoordelijke mensen

Met aandacht en zorg voor elkaar

Naar een brede ontwikkeling

Die ertoe doet

Nu en straks

Daaraan wil het CLV bijdragen

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)