Identiteit van het CLV

 

 

 

 

 

 

Identiteit van scholengemeenschap CLV

print

De identiteit van het CLV

In onze scholengemeenschap nemen wij de Bijbel als uitgangspunt. De Bijbel is onze inspiratiebron, waarin de stem van God klinkt, als de goede boodschap van Jezus Christus.

 

Dit uitgangspunt geeft ons de inspiratie om een christelijke school te zijn voor een pluriforme doelgroep. Wij kiezen bewust voor deze weg, omdat onze samenleving ook rijk geschakeerd is. Verschillen spreken ons aan. Daarmee leren we ons goed voor te bereiden op de toekomst. 'Burgerschap en integratie' is niet voor niets een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Het CLV is een open, christelijke scholengemeenschap waar ruimte is voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Wij vragen respect voor onze uitgangspunten en de consequenties daarvan in de vakken, de bezinningsmomenten en de omgang met elkaar. Elke dag is er een dagopening, alle klassen krijgen het vak godsdienst en er zijn meerdere bezinningsmomenten in het jaar, waaraan iedereen meedoet.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)