De KJM nu onderdeel van het CLV (1965)

De Koningin Juliana Mavo in 1965

 

De Chr. HBS op de Markt in Veenendaal, voorloper van het CLV

De Chr. HBS op de Markt in 1946

 

Brugklasdependance van het CLV

De Brug - dependance van het CLV
(eind jaren '70 / begin jaren '80)

Geschiedenis van het CLV

 

1923

Oprichting Christelijke ULO School.

1946

De ULO gaat over in de Julianaschool (directeuren zijn achtereenvolgens: R.J. Prins, dr. J.G. Thoomes. H.W. Hoitink en M. van den Akker).

 

Start van de Christelijke HBS aan de Markt, met als directeur dr. J. Bax.

1949

De HBS verhuist naar de Tuinstraat.

1955

De school groeit en krijgt er daarom extra noodlokalen en een gymnastieklokaal bij.

1959

De Christelijke HBS wordt Christelijk Lyceum Veenendaal.

 

Het Lyceum wordt uitgebreid met een MMS (Middelbare Meisjes School) en heeft 325 leerlingen, 25 leraren, 1 conciërge, 1 amanuensis en 1 administrateur.

 

De ULO in de Koningin Julianaschool telt 388 leerlingen.

1968

Het CLV verhuist naar de Kerkewijk.

 

De 'Mammoetwet' laat HBS en gymnasium overgaan in het vwo en ULO in de mavo. De havo ontstaat als een geheel nieuwe opleiding.

 

De MMS gaat over in de havo.

 

Het bestuur van de Koningin Juliana Mavo (KJM) wordt overgedragen aan de CNS Scholenstichting.

1969

Drs. J. Carsouw wordt rector van het CLV.

1973

Het bestuur van de KJM wordt door CNS overgedragen aan het bestuur van het CLV.

1979

De KJM verhuist van de Kerkewijk naar de Grote Beer.

 

Vervolgens trekken alle CLV-brugklassen in het voormalige KJM-gebouw.

 

Het CLV heeft dan 1500 leerlingen, 75 docenten en 16 onderwijsondersteunende medewerkers.

 

Drs. S. Tigchelaar wordt aangesteld als rector.

1982

Invoering van een tweejarige brugperiode.

1987

CLV en KJM starten met een 'tussenklas': mavo en havo/vwo-leerlingen zitten gedurende een jaar bij elkaar.

1988

Ir. E.B. van Baren wordt rector.

1992

CLV en KJM fuseren tot de scholengemeenschap CLV.

1994

Twee brugscholen gaan van start: één aan de Grote Beer en één aan de Thorbeckesingel.

1998

Alle CLV-afdelingen worden bij elkaar gehuisvest aan de Kerkewijk 149.

 

De bovenbouw wordt verbouwd tot 'studiehuis' in het kader van de 'Tweede Fase'.

2004

Ir. K.A. Kloet wordt aangesteld als rector.

2009

Vanaf september 2009 heet het vmbo-t op het CLV weer mavo. In 3 en 4 mavo kunnen leerlingen zich in 'plus-klassen' (met extra aandacht voor Nederlands, Engels en wiskunde) voorbereiden op een mogelijk vervolg op de havo.

 

De school start met enkele talentrichtingen. Leerlingen in klas 1 kunnen voortaan in de brugklas instromen in het gymnasium en voor mavo-, havo- en atheneumleerlingen is er een talentklas sport. In de vervolgjaren worden deze klassen verder uitgebouwd.

2010

Vanaf september start de talentklas Kunst en cultuur. Hiervoor aangemelde en toegelaten leerlingen in mavo, havo of atheneum krijgen in de brugklas extra ontwikkelingskansen op het gebied van kunst en cultuur.

2014 Het CLV wordt door jongerenzender Slam!FM uitgeroepen tot de leukste school van Nederland, in het kader van de Slam!Schoolawards. Daarnaast ontvangt de school de Helden zonder Grenzen Award (voor de hoogste opbrengst van acties voor Artsen zonder Grenzen) en de Music Talent Award voor de eigen CLV-bewerking van het lied Zusje (van Ronnie Flex).
2015 Drs. W. de Vos wordt aangesteld als rector.
2017 Talentklas Science wordt geintroduceerd. Tijdens het Open Huis is er al veel animo voor.
2018 Door KVLO en NOC*NSF wordt het CLV uitgeroepen tot sportiefste school van Nederland.
2019 Het Junior College wordt gestart voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet rijp voor de middelbare school.

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)