Het CLV in Veenendaal

Het CLV in Veenendaal

Het CLV in Veenendaal

Het CLV speelt in het maatschappelijk leven in Veenendaal een belangrijke rol. Elke dag melden zich ongeveer 2000 leerlingen en 200 medewerkers aan de Kerkewijk. Daarnaast zijn we ook actief betrokken bij diverse ontwikkelingen in de stad.
 
Bij de cultuuractiviteiten denken we aan theater De Lampegiet. Daar heeft het CLV jaarlijks vier uitvoeringen met de CLV Musical. Maar ook de kunst- en cultuurklassen zijn daar regelmatig te vinden. Zij presenteren er hun showcase aan het eind van de cursus.
 
De sportklassen maken regelmatig gebruik van de vele voorzieningen die Veenendaal op sportgebied kent: voetbal, duiken, sportschool, VAV, tennis, etc. We hebben met een aantal instellingen een samenwerkingsovereenkomst.
 
Verder denken we als school graag mee met de gemeente Veenendaal over jeugdbeleid en opvoedingsondersteuning. We werken intensief samen in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) onder leiding van de wethouder Onderwijs. Het gaat over allerlei zaken die jongeren aangaan: verslaving, agressie, huiselijk geweld, veiligheid, etc. En natuurlijk gaat het over onderwijs, onderwijshuisvesting, leerlingenaantallen etc. Als Veenendaal nieuw beleid moet invoeren, zoals in deze periode over de jeugdzorg, bezoeken wij regelmatig de bijeenkomsten om gemeentebeleid en schoolbeleid op elkaar af te stemmen.
 
Veel leerlingen die na het CLV hun opleiding hebben vervolgd op een ROC of in het hoger onderwijs keren weer terug naar Veenendaal om er te gaan werken. Blijkbaar is Veenendaal een aantrekkelijke plaats om te leren, te werken en te wonen. We herkennen dat ook op het CLV. Meerdere medewerkers zijn oud-leerling van het CLV.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)