Welbevinden

In 2015 behaalde het CLV het certificaat ‘sociale veiligheid en welbevinden’ en verwierf de titel ‘Gezonde School’. In 2016 kwam daar het certificaat ‘sport en bewegen’ bij en begin 2017 werd de Zilveren Schoolkantine Schaal aan de lijst toegevoegd. Gezond eten en elke dag bewegen zijn belangrijk voor hoe onze leerlingen zich voelen en hoe zij presteren.

De Gezonde School Pijlers zijn Signaleren, Educatie, Omgeving en Beleid. Aan iedere pijlen worden activiteiten verbonden.

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)