Project: minder zitten op school

Te veel zitten is niet goed voor je concentratie en je gezondheid. Het CLV is gestart met het verminderen van zitten op school.

Meer info over dit project is te vinden op: www.minderzittenopschool.nl

Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)