Project: minder zitten op school

Te veel zitten is niet goed voor je concentratie en je gezondheid. Het CLV is gestart met het verminderen van zitten op school.

Meer info over dit project is te vinden op: www.minderzittenopschool.nl

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)