Wat is een Plusdocument?

Een Plusdocument is een overzicht van activiteiten naast het normale lesprogramma waaraan een leerling deel heeft genomen. Elke leerling van het CLV kan een Plusdocument opbouwen. Als een leerling aan een activiteit deelneemt, wordt dat in datzelfde cursusjaar door de begeleider afgevinkt. Het Plusdocument wordt bewaard totdat de leerlingen van school af gaat. Dan krijgt een leerling het mee.

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)