Junior College

Junior College is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie en potentie het vwo goed aankunnen, maar nog niet toe zijn aan het voorgezet onderwijs. Op het Junior-College wordt er samen gewerkt aan deze hulpvragen, zodat leerlingen de overstap vervolgens met succes kunnen maken.

Voor aanmelding bij het Junior College heeft de leerling een vwo-verwijzing nodig van de basisschool en moet hij of zij voldoen aan de toelatingscriteria. Het hele verloop van de aanmelding kunt u vinden in de aanmeldingsprocedure.

Wilt u uw kind aanmelden, dan dient u de vragenlijst voor leerkrachten samen de leerkracht van de basisschool in te vullen. De vragenlijst voor ouders vult u zelf in en vervolgens stuurt u alle formulieren per reguliere post naar: Christelijk Lyceum Veenendaal, t.a.v. Junior College, Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)