Junior College

Het Junior College is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie en potentie het vwo goed aankunnen, maar nog niet toe zijn aan het voorgezet onderwijs. Op het Junior-College wordt er samen gewerkt aan deze hulpvragen, zodat leerlingen de overstap vervolgens met succes kunnen maken.

Voor aanmelding bij het Junior College heeft de leerling een vwo-verwijzing nodig van de basisschool en moet hij of zij voldoen aan de toelatingscriteria. Het hele verloop van de aanmelding kunt u vinden in de aanmeldingsprocedure.

Wilt u uw kind aanmelden, dan dient u de vragenlijst voor leerkrachten samen met de leerkracht van de basisschool in te vullen. De vragenlijst voor ouders vult u zelf in en vervolgens stuurt u alle formulieren per reguliere post naar: Christelijk Lyceum Veenendaal, t.a.v. Junior College, Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal.

Klik hier voor de folder over het Junior College. 

 

 

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)