Onderwijs Bèta plus op het CLV

 

Onderwijs Bèta plus op het CLV

 

Bèta+

Het Bèta+ programma is gestart als Bèta Excellent programma op het CLV. Het Ministerie van Onderwijs stimuleert variatie in het onderwijs, zodat kinderen de kans krijgen op sommige terreinen te excelleren. Wij ontvingen in dat kader een subsidie om samen met het Platform Bètatechniek speciale onderwijsprogramma's te ontwikkelen in de bètavakken biologie, natuur- en scheikunde.

Gemotiveerde en talentvolle leerlingen uit 2/3havo en vwo en sinds kort ook 3 mavo en de bovenbouw van havo/vwo werken in projecten aan zeer uiteenlopende onderwerpen, waarin zij worden uitgedaagd hun (bèta)kennis en ervaring te verdiepen en te verbreden. Meer informatie is te vinden in onze Bèta+ folder.

U-talent
In 5 en 6 vwo kunnen leerlingen deelnemen aan de U-Talent Academie. Leerlingen volgen dan 2 jaar lang uitdagend Bètaonderwijs op school en op de universiteit. Dit is een unieke kans om talenten voor de bètavakken verder te ontwikkelen en om alvast kennis te maken met de universiteit en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

 
Contact
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
0318 500 621
info@clv.nl
Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)